Podpora avtonomni coni Argo!

Lani smo doživeli kar nekaj poskusov uničevanja avtonomnih con v Sloveniji in, kot kaže, se ta proces še zdaleč ni zaključil. Še preden se je leto 2017 dobro začelo, smo bili priča napadu na avtonomni prostor Argo v Izoli. V torek, 3. 1., so zgodaj zjutraj varnostniki družbe GALEKOM prostor zaprli in izgnali enega od uporabnikov, kasneje pa tri uporabnike brez razloga pošpricali s solzivcem. Nadaljuj z branjem “Podpora avtonomni coni Argo!”

Pred glasovanjem o Statutu Univerze v Ljubljani

Danes naj bi Senat Univerze po več kot dveh letih predosnutkov in osnutkov glasoval o čistopisu besedila Statuta Univerze v Ljubljani. Čistopis med drugim prinaša manjšanje števila možnih opravljanj izpitov s 6 na 5, odvzem dveh izpitnih rokov tistim, ki se niso uspeli odjaviti od izpita, in strog postopek za reševanje študentskih pritožb.

Rektor Ivan Svetlik želi tako svoj štiriletni mandat, sicer poln afer, zaključiti z zgodbo o uspehu, ki naj bi jo poosebljal Statut. Po daljšem zatišju je lani jeseni ponovno obudil postopek sprejemanja in z nepojasnjeno naglico Statut pripeljal do zadnje postaje – sprejemanja na Senatu in Upravnem odboru UL. Tako niti ni čudno, da še čistopis Statuta, ki je bil poslan članicam Univerze v amandmiranje, vsebuje nedokončane stavke in čudno zapisane formulacije členov. Nadaljuj z branjem “Pred glasovanjem o Statutu Univerze v Ljubljani”

O pravici do abortusa ob 25. obletnici slovenske ustave

Pravica do splava je osnova za zagotavljanje svobode in avtonomije žensk. Možnost nadzora lastne reprodukcije ženskam omogoči, da so aktivne članice družbe. Je osnova za družbeno enakopravnost med spoloma, saj so ženske še vedno tiste, ki opravijo večino dela v zasebni sferi, skrb za otroke, gospodinjstvo, ostarele ipd. Nadzor nad lastno plodnostjo tako ženskam omogoči, da so svobodne v tem, kako želijo živeti svoja življenja, omogoči jim aktivacijo izven zasebne sfere doma. Pravica do abortusa je na primer vodila k temu, da se je več žensk odločalo za študij, več žensk je študij tudi dokončalo. Pravica do splava in dostopna kontracepcija ženskam omogočita tudi ekonomsko neodvisnost od moških.

Nadaljuj z branjem “O pravici do abortusa ob 25. obletnici slovenske ustave”

Izjava za javnost ob uskladitvi predloga novele ZSkuS

Delovna skupina Sveta Vlade RS za študentska vprašanja je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Zakona o skupnosti študentov, ki študentske organizacije med drugim zavezuje k nadzoru Računskega sodišča, posredovanju informacij javnega značaja, določilom Zakona o javnem naročanju in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Nadaljuj z branjem “Izjava za javnost ob uskladitvi predloga novele ZSkuS”

Izjava o kandidatu za predsednika ŠOU, 22. 11. 2016

Spoštovani!

Danes bo ob 17. uri na Študentskem kampusu potekala seja Študentskega zbora, na kateri bodo potekale predstavitve in volitve kandidatov za predsedstvo ŠOU v Ljubljani, za mesto predsednika pa kandidira Klemen Peran. Že nekaj časa opozarjamo in javnost seznanjamo s spornimi praksami in politično kulturo vodstvenih struktur ŠOU. Volitve predstavnikov v Študentski zbor pred enim mesecem in taktike, ki so jih skupine, ki sestavljajo “vlado študentske enotnosti” uporabljale za dosego svojih političnih ciljev, so zgolj zadnja izmed afer. Člani vodilnih skupin v študentski organizaciji so na fakultetah, kjer so njihove ekipe imele konkurenco, uporabljali skrajno nizkotne metode, od fizičnega in spolnega nadlegovanja, lažnivih osebnih diskreditacij v sklopu neuradne “antipropagande”, do poskusov umetnega ustvarjanja kršitev volilnih pravilnikov, katerih cilj je bila diskvalifikacija nasprotnih skupin. Same metode niso nič presenetljivo novega za politično kulturo študentskih političnih elit, a do letošnjega leta so se takšni incidenti dogajali bolj izolirano, sedaj pa so očitno prešli na raven uradnih in dogovorjenih strategij političnega boja. Nadaljuj z branjem “Izjava o kandidatu za predsednika ŠOU, 22. 11. 2016”

Norišnica na Filofaksu / Ludilo na Filofaksu

Na zagrebški Filozofski fakulteti ni nikoli dolgčas. Za to dejstvo se lahko zahvalimo našemu dekanu, prof. dr. sc. Vlatku Previšiću. Ravno, ko smo že mislili, da se zgodba s Filofaksom približuje koncu, ko je svet Fakultete začel postopek razreševanja dekana; nas je pričakalo presenečenje. Tik pred sejo, na kateri bi Svet moral izglasovati razrešitev, je prišla novica, da je Senat Univerze v Zagrebu razveljavil volitve za Študentski svet Filofaksa, s čimer so Študentski svet in njegovi delegati v Svetu fakultete razrešeni dolžnosti. Zakaj je prišlo do tega? Zato, ker so imeli študenti 13 članov v Svetu, ki šteje 89 članov, ter je tako njihov delež znašal le 14,6% in ne 15%, kot je predpisano v zakonu. Sploh ni očitno, da je bila odločitev sprejeta v korist Vlatka Previšića, ki glede na starost sploh ne bi smel opravljati dolžnosti dekana. Ne vemo, zakaj se ni Senat raje odločil za izvolitev še enega študenta v Svet, da bi nadoknadili teh usodnih 0.4%, vemo pa, zaradi koga je temu tako. Rektor očitno ščiti osebo s katero sta skupaj sklepala škodljive dogovore s Teološko fakulteto. Nadaljuj z branjem “Norišnica na Filofaksu / Ludilo na Filofaksu”

Poziv IP za dokumente Študentskega kampusa

V spodnji datoteki lahko preberete odgovor informacijskega pooblaščenca na prošnjo po dostopu informacij javnega značaja enega izmed naših poslancev v študentskem zboru ŠOU. V datoteki je jasno razvidno, da je Študentski kampus pravna oseba javnega prava, ki ne sme pred študenti prikrivati svojih poslov in pogodb. Nadaljuj z branjem “Poziv IP za dokumente Študentskega kampusa”

Študentska organizacija Slovenije grozi s pravnimi sredstvi

Poslanec Iskre v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani je 15. septembra prejel odločbo za delno zavrnitev dostopa o informacij javnega značaja. Poleg neutemeljenih razlogov na delno zavrnitev nas je v oči najbolj zbodla VI. točka odločbe, ki pravi:

“Prosilec se mora zavedati, da mu je organ v zvezi z dokumenti omogočil dostop in ne tudi ponovne uporabe kot je npr. spletna objava dokumenta. Prosilec je tako kazensko in odškodninsko odgovoren za primer zlorabe prejetih dokumentov.

Študentska organizacija Slovenije tako očitno ne razume, kaj je bistvo informacij JAVNEGA značaja. V znak protesta proti slaboumnim poskusom ustrahovanja naših članov zato na spletni strani objavljamo vse prejete dokumente.

O precej zanimivih ugotovitvah, ki sledijo iz vsebine dokumentov, bomo poročali v kratkem. Zaenkrat razkrijmo le, da so se ponovno dogajale packarije pri porabi denarja študentov. Nadaljuj z branjem “Študentska organizacija Slovenije grozi s pravnimi sredstvi”