Stanka odhaja, problem ostaja

Honorarji in komercializacija javnih ustanov

Prejšnji četrtek je v medije prišlo poročilo KPK, ki je razkrilo izredno visoke honorarje, ki so jih nekateri javni uslužbenci ob svoji redni zaposlitvi prejemali preko ekscesnih avtorskih pogodb. Med njimi sta bila tudi Stanislava Setnikar Cankar, sedaj že bivša ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ter Miroslav Cerar, predsednik vlade. Nadaljuj z branjem “Stanka odhaja, problem ostaja”

Sporno imenovanje nove urednice Tribune

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani nadaljuje z neusmiljenim lomastenjem po študentskih medijih. Vsakoletno nižanje sredstev za Radio Študent in časopis Tribuna, dva študentska medija z najdaljšo tradicijo, sedaj spremljajo tudi programsko vmešavanje v obliki imenovanj v nasprotju z željami (so)ustvarjalcev in sodelavcev medija.

Nadaljuj z branjem “Sporno imenovanje nove urednice Tribune”

Syriza: Kako naprej?

Uvod

Za napoved, da bo na volitvah, ki so v Grčiji potekale 25. januarja, zmagala Siriza, niso bile potrebne ne preroške sposobnosti, primerljive z Nostradamusom, niti poglobljene analize, ki bi bile na nivoju doktorske disertacije. Že iz bežnega opazovanja dogodkov v Grčiji v zadnjih nekaj letih je namreč bilo več kot očitno, da je edini smiselni sklep, da bo na volitvah večino glasov dobila stranka, ki neoliberalne politike ne podpira, ampak jo ostro obsoja. Glede na to, da je Grčija bila od začetka dolžniške krize dalje de facto poskusni zajček intenzivne liberalizacije gospodarstva v centru oziroma pol-periferiji[1], je ugotovitev, da je javno mnenje stranki, ki tega program ne podpira, naklonjeno, komajda vredna omembe.

Nadaljuj z branjem “Syriza: Kako naprej?”

Odziv na predlog koncepta ZViS

V Iskri ostro zavračamo predlog koncepta novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki ga je nedavno pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zakon, kot ga predvidevajo pisci tega koncepta, bi močno škodil študentom, zaposlenim in univerzam kot avtonomnim javnim ustanovam. Če bi se ta koncept prelil v predlog zakona, lahko upravičeno trdimo, da bi to bil najbolj radikalen neoliberalen napad na slovensko visoko šolstvo doslej!

Nadaljuj z branjem “Odziv na predlog koncepta ZViS”

Navodila za uravnavanje programske strukture UL – Javno pismo rektorju

Spoštovani gospod rektor!

V Iskri smo zgroženo prebrali dokument “Navodila za uravnavanje programske strukture”, ki ste ga predstavili na seji Senata UL dne 27.1.2015 in je za tem hitro zaokrožil po univerzi. V njem je namreč jasno izražena namera Univerzo preoblikovati v tržno naravnano ustanovo, ki deluje v skladu z logiko korporativnega upravljanja; in sicer prav na račun kakovosti in dostopnosti študija. Nadaljuj z branjem “Navodila za uravnavanje programske strukture UL – Javno pismo rektorju”

O volonterskem pripravništvu

Objavljamo naš prispevek z javne tribune Neplačano delo, ki jo je v sklopu Dnevov mladih (https://www.facebook.com/events/787919487968034/) organiziral Sindikat Mladi +.

O pripravništvu smo do sedaj že veliko slišali; da pogosto ni plačano, da govorimo torej o tako imenovanem volonterskem pripravništvu, je bilo večkrat izpostavljeno in kritizirano tako v medijih kot na raznih javnih razpravah. Ravno tako je na ostro kritiko naletela uveljavljena praksa, da ne le, da pripravništvo ni plačano, ampak pripravnik celo plača, da ga lahko opravlja. Obsojanje takšnih praks je sicer še kako na mestu in vredno podpore, ampak menimo, da moramo za poglobljeno razumevanje neplačanega pripravništva kot družbenega fenomena slednjega obravnavati v kontekstu kapitalističnih družbenih odnosov.

Nadaljuj z branjem “O volonterskem pripravništvu”

Odziv na predloge OECD Sloveniji

Pred dnevi smo lahko opazili najnovejša priporočila Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o tem, kako naj Slovenija vodi gospodarsko, finančno in izobraževalno politiko za dolgoročno uspešnost. V priporočilu, ki ga je organizacija objavila na srečanju G 20, 9. februarja letos v Istanbulu, Sloveniji priporočajo, naj pospeši umik države iz gospodarstva, omeji dvig minimalne plače in dodatno reformira pokojninski sistem. Posebej izstopa tudi napotek o reformi socialnih transferjev in uvedbi šolnin v terciarnem izobraževanju; slednje naj bi namreč dolgoročno pripomoglo k dvigu produktivnosti in h krepitvi inovacij. Če strnemo njihova priporočila, postane kmalu jasno, da gre dejansko za nabor standardnih neoliberalnih ukrepov, ki naj bi pozitivno delovali na dvig gospodarske rasti, seveda na račun socialne države, enakih možnosti in delavskih pravic.  Nadaljuj z branjem “Odziv na predloge OECD Sloveniji”