Zasedbe danskih univerz: We want business out of university!

»We want business out of the university.«

Deset do dvajset, včasih pa tudi do trideset študentov okupira Univerzo v Aarhusu na Danskem. Zasedba traja že skoraj en teden, ni pa jasno, kdaj se bo zaključila. “Dokler ne pride policija ali pa se do konca izčrpamo,” pravijo utrujeni študentje. So del vsedržavne okupacije: študentje v Kopenhagnu in Roskildu so prav tako s svojimi spalnimi vrečami, zalogami hrane in transparenti zasedli svoje univerze. V teh dveh mestih študentje vztrajajo v poslovnih stavbah univerz, v Aarhusu pa jih je iz le-teh izgnala policija . Zato so svojo zasedbo preselili na sredino univerzitetnega hodnika. Nadaljuj z branjem “Zasedbe danskih univerz: We want business out of university!”

Komentar na TTIP/CETA/TiSA in poziv na protest

Jutri (sobota) ob 11.00 na Prešernov trg! STOP TTIP/CETA/TiSA!
Dan pred protestom proti mednarodnim tajnim sporazumom CETA, TTIP in TiSA so na današnji okrogli mizi na Biotehniški fakulteti govorci izpostavili kar nekaj pomembnih dejstev, še posebej o ameriško-evropskemu sporazumu TTIP. Za dokaj birokratskim jezikom sporazumov CETA in TTIP se skrivajo težnje po deregulaciji oziroma težnje po “odpravljanju ovir”, ki korporacijam na obeh celinah preprečujejo večje profite v globalni konkurenčni tekmi proti preostalemu svetu, zlasti Aziji. Vendar pa je treba razumeti, da imajo predlagatelji pod “ovirami” v mislih različne okoljske in prehranske standarde, standarde na področju proizvodnje kemikalij, regulacije javnih storitev, delavske pravice in druge ukrepe, ki ščitijo življenjski standard ljudi pred interesi zasebnega kapitala po novih profitih. Vsi ti standardi so v Evropi običajno na bistveno večji ravni kot v ZDA, sporazum pa teži k izenačenju le-teh, na nekaterih področjih pa sporazum uvaja kar institut “medsebojnega priznavanja”, po katerem bi priznanje nekega izdelka ali storitve v ZDA že zadoščalo za prodajo v Evropi, kljub drugačnim dejanskim predpisom na določenem področju.
Nadaljuj z branjem “Komentar na TTIP/CETA/TiSA in poziv na protest”

Odziv na imenovanje ministrice Klavdije Markež

V Iskri ne podpiramo imenovanja Klavdije Markež za novo ministrico za izobraževanje, znanost in šport. Videti je, kot da nova ministrica nima konkretnih stališč do številnih pomembnih vprašanj, ki se tičejo izobraževalno-znanstvenega resorja, iz njenega preteklega dela pa je moč pričakovati, da se bo kot ministrica še naprej nagibala k nadaljevanju komercializacije izobraževanja.

Nadaljuj z branjem “Odziv na imenovanje ministrice Klavdije Markež”

Stanka odhaja, problem ostaja

Honorarji in komercializacija javnih ustanov

Prejšnji četrtek je v medije prišlo poročilo KPK, ki je razkrilo izredno visoke honorarje, ki so jih nekateri javni uslužbenci ob svoji redni zaposlitvi prejemali preko ekscesnih avtorskih pogodb. Med njimi sta bila tudi Stanislava Setnikar Cankar, sedaj že bivša ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ter Miroslav Cerar, predsednik vlade. Nadaljuj z branjem “Stanka odhaja, problem ostaja”

Sporno imenovanje nove urednice Tribune

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani nadaljuje z neusmiljenim lomastenjem po študentskih medijih. Vsakoletno nižanje sredstev za Radio Študent in časopis Tribuna, dva študentska medija z najdaljšo tradicijo, sedaj spremljajo tudi programsko vmešavanje v obliki imenovanj v nasprotju z željami (so)ustvarjalcev in sodelavcev medija.

Nadaljuj z branjem “Sporno imenovanje nove urednice Tribune”

Syriza: Kako naprej?

Uvod

Za napoved, da bo na volitvah, ki so v Grčiji potekale 25. januarja, zmagala Siriza, niso bile potrebne ne preroške sposobnosti, primerljive z Nostradamusom, niti poglobljene analize, ki bi bile na nivoju doktorske disertacije. Že iz bežnega opazovanja dogodkov v Grčiji v zadnjih nekaj letih je namreč bilo več kot očitno, da je edini smiselni sklep, da bo na volitvah večino glasov dobila stranka, ki neoliberalne politike ne podpira, ampak jo ostro obsoja. Glede na to, da je Grčija bila od začetka dolžniške krize dalje de facto poskusni zajček intenzivne liberalizacije gospodarstva v centru oziroma pol-periferiji[1], je ugotovitev, da je javno mnenje stranki, ki tega program ne podpira, naklonjeno, komajda vredna omembe.

Nadaljuj z branjem “Syriza: Kako naprej?”

Odziv na predlog koncepta ZViS

V Iskri ostro zavračamo predlog koncepta novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki ga je nedavno pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zakon, kot ga predvidevajo pisci tega koncepta, bi močno škodil študentom, zaposlenim in univerzam kot avtonomnim javnim ustanovam. Če bi se ta koncept prelil v predlog zakona, lahko upravičeno trdimo, da bi to bil najbolj radikalen neoliberalen napad na slovensko visoko šolstvo doslej!

Nadaljuj z branjem “Odziv na predlog koncepta ZViS”

Navodila za uravnavanje programske strukture UL – Javno pismo rektorju

Spoštovani gospod rektor!

V Iskri smo zgroženo prebrali dokument “Navodila za uravnavanje programske strukture”, ki ste ga predstavili na seji Senata UL dne 27.1.2015 in je za tem hitro zaokrožil po univerzi. V njem je namreč jasno izražena namera Univerzo preoblikovati v tržno naravnano ustanovo, ki deluje v skladu z logiko korporativnega upravljanja; in sicer prav na račun kakovosti in dostopnosti študija. Nadaljuj z branjem “Navodila za uravnavanje programske strukture UL – Javno pismo rektorju”