Rektor Svetlik s statutom nad študente in pedagoge

Pregled osnutka predloga Statuta Univerze v Ljubljani

Dvatisočglavo množico so lani aprila na Kongresnem trgu spremljali plapolajoči transparenti in glasni vzkliki študentov proti šolninam. Študentke in študentje smo se skupaj z zaposlenimi na Univerzi uprli predlogu Zakona o visokem šolstvu (ZViS), ki je uvajal plačljiv redni študij in še mnoge druge škodljive spremembe.
Ponovno imamo razlog za izražanje nezadovoljstva - rektor Ivan Svetlik je v javno razpravo namreč poslal osnutek predloga novega Statuta Univerze v Ljubljani, ki ga lahko preberete tukaj. Spremembe, ki jih predlaga, se v veliki meri naslanjajo na lanski predlog ZViS, a gredo še korak dlje in natančno sledijo varčevalni logiki in neoliberalnemu modelu univerze. Pozornemu opazovalcu sprememb visokega šolstva to najverjetneje ne predstavlja nobenega presenečenja, saj smo podobnim trendom privatizacije in komercializacije javnih storitev namreč priča povsod po svetu; prav tako jeznim odzivom množic nanje. Zdi se tudi, da je osnutek Statuta le uvertura v novi ZViS, ki ga ministrica Stanka Setnikar Cankar napoveduje za letošnjo pomlad. Glede na Svetlikove formulacije členov Statuta in medijske izjave predstavnikov MIZŠ je že mogoče slutiti, kakšne spremembe nam pripravljajo. Jasno pa postaja predvsem to, da se bomo morali študentje in delavci spet odločno postaviti v bran pravicam in priborjenim pridobitvam socialne države. Nadaljuj z branjem “Rektor Svetlik s statutom nad študente in pedagoge”

“Sicer vas ni veliko, ste pa vsaj lepe”

Pasti dobronamernega seksizma

Ko je po dobrih dveh urah javne tribune Proti razprodaji javnega premoženja (posnetek) prišla na vrsto za govor predstavnica Študentske Iskre Mojca Žerak, je opozorila na dejstvo, da je po dolgi vrsti moških govorcev prva ženska. Na to je moderator Emil Milan Pintar pripomnil: »Če seštejemo število pa lepoto, je zelo izenačeno.«

Čeprav ni dvoma, da je bil komentar iskreno mišljen kot kompliment, mu nikakor ne smemo nasesti. Take izjave so izraz t.i. dobronamernega seksizma – v poklone zapakirano mnenje, da so ženske samo okrasni, šibki, neracionalni družbeni objekti. Četudi se posameznik/ca ne zaveda, kaj sporoča družbi, ko izreče tak kompliment in se v teoriji celo ne strinja s tem sporočilom, s tovrstnim nereflektiranim izražanjem utrjuje in poglablja obstoječe družbene stereotipe o vlogi žensk – in odnosnu moških. Nadaljuj z branjem ““Sicer vas ni veliko, ste pa vsaj lepe””

Visoko šolstvo kot ideološki aparat države v neoliberalnem kontekstu

Uvod

Po vsej Evropi od preloma iz 20. v 21. stoletje prihaja do reform visokega šolstva. Spremljajo jih nove ideje in novi besednjak o tem, kaj bi predlagatelji želeli z reformiranim visokim šolstvom doseči. Govora je o tem, kako želimo krepiti »družbo znanja«, prilagoditi šolstvo potrebam gospodarstva, povečati zaposljivost diplomantov, povečevati človeški kapital in podobno. Kako je potrebno šolski sistem prilagoditi novim družbenim razmeram. Družbenoekonomske razmere so res drugačne kot pred recimo tridesetimi ali štiridesetimi leti in pričakovano je, da se z njimi v družbi spreminja tudi delovanje institucij.

Na spremenjeno delovanje institucij pa lahko gledamo tudi kot na rezultat spremenjenih razmerij med družbenimi razredi, ki imajo svojo pomembno vlogo pri naravi delovanja institucij. V tem članku bom v obravnavo vzel nekaj najpogostejših pojmov, ki se povezujejo z neoliberalnimi reformnimi procesi v evropskem visokem šolstvu. Skozi njih bom predstavil nekatere primere manifestacij današnje prevladujoče ideologije in jih osmislil skozi razmerja moči med družbenimi razredi. V članku se bom dotaknil vprašanj, kot so: v kakšno smer idejno težijo reforme današnjega visokega šolstva, kakšna razmerja med družbenimi razredi le-te odražajo in kako se s tem spreminja delovanje samih univerz.

Nadaljuj z branjem “Visoko šolstvo kot ideološki aparat države v neoliberalnem kontekstu”

Hong Kong: Med bedo in izobiljem

“If you want to see capitalism in motion, go to Hong Kong.”

- Milton Friedman

Tej Friedmanovi trditvi bi stežka ugovarjali; Hong Kong je ena od prestolnic svetovnega gospodarstva in globalno stičišče finančnega kapitala ter s tem središče moči in vpliva. Od nepomembne ribiške vasice se je v drugi polovici 20. stoletja razvil v eno največjih in najprometnejših pristanišč na svetu. O Hong Kongu lahko govorimo v superlativih; mesto je dom najbogatejšim Azijcem, je mesto z največ stolpnicami na svetu, je hkrati eno najbolj gosto naseljenih območij na planetu in ima po mnenju različnih neoliberalnih think-tank inštitutov tudi najbolj odprto gospodarstvo. Le-to je postalo že tradicija, zaščitni znak te novodobne postkolonialne mestne države.

Med neonskim bliščem in hektarji armiranega betona pa se skriva še druga, manj bleščeča plat Hong Konga, ki sili vedno bolj v ospredje in postavlja sedanji družbeno-politični ureditvi resne izzive. Superlativi gredo namreč tudi v drugo smer; Hong Kong je najbolj neenaka družba v razvitem svetu, sooča se z izjemno bivanjsko problematiko ter številnimi nerešenimi socialnimi vprašanji.

Neoliberalni eksperiment, ki traja že več kot pol stoletja, je ustvaril bizarna nasprotja, ki jih je za razumevanje treba gledati v družbeno-zgodovinskem kontekstu.

Nadaljuj z branjem “Hong Kong: Med bedo in izobiljem”

Kaj meni o položaju žensk na Univerzi v Ljubljani njen rektor?

Na AGRFT je v torek, 2.12.2014, potekala okrogla miza v okviru Svobodne univerze, na kateri se je razpravljalo o neenakosti na univerzi. Govorci so bili rektor prof. dr. Ivan Svetlik, dr. Vlasta Jalušič, prof. dr. Pavel Zgaga, predstavnik Iskre Ivan Kukuljan, moderiral je dr. Mirt Komel. Posnetki so dostopni na http://svobodnauniverza.si/2014/12/okrogla-miza-o-akademski-neenakosti/ .

Ko je razprava nanesla na neenakost na podlagi spola (zadnji posnetek na prejšnji povezavi), je rektor izrazil dvome o tem, da bi na Univerzi v Ljubljani prihajalo do spolno diskriminatornih praks, in pokazal nepripravljenost, da bi se v zvezi z njimi kaj ukrenilo. V imenu ohranjanja univerze kot elitne institucije se mu zdi bistveno, da je edini kriterij za napredovanje znanje; kakršni koli drugačni parametri bi po njegovem rezultirali v večji nepoštenosti ali slabši kakovosti univerze. Kakršne koli razlike med spoloma (npr. zelo majhno število rednih profesoric v primerjavi s številom moških profesorjev, ki je obenem tudi v popolnem nesorazmerju s številom diplomantk in doktorantk na UL) rektor sicer pripisuje ženski neambicioznosti in temu, da ženske svojo energijo usmerjajo drugam, namreč v vzdrževanje “slovenske družine”. Čeprav je izrazil zavedanje, da do tega pride zaradi socializacije in mačistične družbe, je v tem le našel dodaten izgovor, češ da univerza potemtakem tukaj ničesar ne more ukreniti.

Nadaljuj z branjem “Kaj meni o položaju žensk na Univerzi v Ljubljani njen rektor?”

Smo študentje in NE klienti

* Smo študentje in NE klienti *
Svetovni teden akcije – od 17. do 22. novembra 2014
in Iskrina javna tribuna na Filozofski fakulteti (četrtek ob 18.00)

Pozivamo na Mednarodni dan akcije za prevzem izobraževanja (v svoje roke). International Student Movement (Mednarodno študentsko gibanje, kratica ISM) je spletna platforma, ki združuje številne posameznike in skupine z različnih koncev sveta. Skupina študentov ISM se je povezala na sestankih prek spletnega klepeta in se odločila za poziv k usklajenemu delovanju po vsem svetu. ZDRUŽILI se bomo v solidarnosti, kajti ne glede na to, kje živimo, smo vsi vpleteni v isti boj proti profitno naravnanim interesom in njihovemu prevzemanju izobraževalnega sistema. Krčenje sredstev, iskanje zunanjih izvajalcev, zapiranje šol, dvigovanje življenjskih stroškov in šolnin so nekateri izmed ukrepov, ki so povezani z vse večjo komercializacijo in privatizacijo izobraževanja. Mednarodno združevanje je naš odgovor za premagovanje teh ovir – borimo se za emancipatorno izobraževanje za vse.

Nadaljuj z branjem “Smo študentje in NE klienti”

Poziv MDDSZ in vladi RS glede ureditve študentskega dela

Pozivamo MDDSZ ter Vlado RS, da ob dvigu stroškov študentskega dela uvedejo še minimalno urno postavko – geslo “vsako delo šteje” naj bo upoštevano dosledno!

V okviru priprave novih varčevalnih ukrepov za leto 2015 Vlada RS predvideva dvig obdavčitve študentskega dela, in sicer v obliki plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je ena izmed pravic, do katerih bi morali biti upravičeni vsi, ki delajo, študentje ali ne. Zato bi bil ta ukrep sam na sebi pozitiven, če bi bil sprejet v okviru zakona, ki ureja celotno področje občasnega in začasnega dela dijakov in študentov. Žal pa bo v tej obliki izključno škodljiv, saj bo delodajalcem omogočal, da celotno povečano obdavčitev zvrnejo na pleča študentov v obliki nižjih plač.

SCREENSHOT:

Zbrisano Nadaljuj z branjem “Poziv MDDSZ in vladi RS glede ureditve študentskega dela”

Podpora protestnemu pismu Zveze glasbenih šol Slovenije

V Iskri izražamo podporo Zvezi glasbenih šol Slovenije (ZGŠS), ki je naslovila pismo na Vlado RS glede varčevalnih ukrepov. V okviru varčevalnih ukrepov se med drugim namerava delno prenesti financiranje glasbenega šolstva z države na starše otrok.

Želeli bi opozoriti na posledice, ki jih imajo takšni rezi v dodatno izobraževanje otrok. S tem, ko obšolske aktivnosti postajajo plačljive, onemogočimo enake možnosti za razvoj in izobrazbo vseh otrok. Starši, ki svojim otrokom že tako komaj priskrbijo osnovne šolske potrebščine, si nikakor ne bodo mogli privoščiti dodatnih stroškov pri izobraževanju svojega otroka. Velik del otrok bo tako, ne glede na izražen glasbeni talent in ne glede na želje, prikrajšan za dodatno izobraževanje na glasbenem področju, s čimer jim bo onemogočen enak razvoj kot vrstnikom iz socialno boljše situiranih družin. Takšno ravnanje le še poglablja družbene neenakosti in povečuje stigmatiziranost otrok in staršev, ki so se ne po svoji krivdi znašli v finančno težki situaciji.

Pozivamo Vlado RS, da nemudoma umakne predlog, ki prelaga breme financiranja prej javne storitve na pleča že tako preobremenjenih družin, in naj poskrbi, da bodo vsi otroci, ne glede na socialni status, imeli enake možnosti pri dodatnih izobraževanjih in obšolskih aktivnostih nasploh.

Iskra

Support to Per Universitetin and the students of Albania

We fully support the ongoing struggle of our fellow organisation Per Universitetin and the students in Tirana against the commodification of higher education!

While the cost of living in dorms continues to rise, despite living standards dropping for many students, the Albanian government made a decision on October 15th to raise tuition fees in public universities. In response, students in Tirana organized a sit-in at the entrance of the Polytechnic University, blocking the main doors and chanting “We are students, not consumers!” The student movement Per Universitetin (“for university”) is providing educational material in an attempt to unify students of all faculties and backgrounds. They are also working hard to contact fellow organisations around the world, gaining our support in raising awareness of the current student situation, as well as attempting to change it.

Nadaljuj z branjem “Support to Per Universitetin and the students of Albania”