Norišnica na Filofaksu / Ludilo na Filofaksu

Na zagrebški Filozofski fakulteti ni nikoli dolgčas. Za to dejstvo se lahko zahvalimo našemu dekanu, prof. dr. sc. Vlatku Previšiću. Ravno, ko smo že mislili, da se zgodba s Filofaksom približuje koncu, ko je svet Fakultete začel postopek razreševanja dekana; nas je pričakalo presenečenje. Tik pred sejo, na kateri bi Svet moral izglasovati razrešitev, je prišla novica, da je Senat Univerze v Zagrebu razveljavil volitve za Študentski svet Filofaksa, s čimer so Študentski svet in njegovi delegati v Svetu fakultete razrešeni dolžnosti. Zakaj je prišlo do tega? Zato, ker so imeli študenti 13 članov v Svetu, ki šteje 89 članov, ter je tako njihov delež znašal le 14,6% in ne 15%, kot je predpisano v zakonu. Sploh ni očitno, da je bila odločitev sprejeta v korist Vlatka Previšića, ki glede na starost sploh ne bi smel opravljati dolžnosti dekana. Ne vemo, zakaj se ni Senat raje odločil za izvolitev še enega študenta v Svet, da bi nadoknadili teh usodnih 0.4%, vemo pa, zaradi koga je temu tako. Rektor očitno ščiti osebo s katero sta skupaj sklepala škodljive dogovore s Teološko fakulteto. Nadaljuj z branjem “Norišnica na Filofaksu / Ludilo na Filofaksu”

Poziv IP za dokumente Študentskega kampusa

V spodnji datoteki lahko preberete odgovor informacijskega pooblaščenca na prošnjo po dostopu informacij javnega značaja enega izmed naših poslancev v študentskem zboru ŠOU. V datoteki je jasno razvidno, da je Študentski kampus pravna oseba javnega prava, ki ne sme pred študenti prikrivati svojih poslov in pogodb. Nadaljuj z branjem “Poziv IP za dokumente Študentskega kampusa”

Študentska organizacija Slovenije grozi s pravnimi sredstvi

Poslanec Iskre v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani je 15. septembra prejel odločbo za delno zavrnitev dostopa o informacij javnega značaja. Poleg neutemeljenih razlogov na delno zavrnitev nas je v oči najbolj zbodla VI. točka odločbe, ki pravi:

“Prosilec se mora zavedati, da mu je organ v zvezi z dokumenti omogočil dostop in ne tudi ponovne uporabe kot je npr. spletna objava dokumenta. Prosilec je tako kazensko in odškodninsko odgovoren za primer zlorabe prejetih dokumentov.

Študentska organizacija Slovenije tako očitno ne razume, kaj je bistvo informacij JAVNEGA značaja. V znak protesta proti slaboumnim poskusom ustrahovanja naših članov zato na spletni strani objavljamo vse prejete dokumente.

O precej zanimivih ugotovitvah, ki sledijo iz vsebine dokumentov, bomo poročali v kratkem. Zaenkrat razkrijmo le, da so se ponovno dogajale packarije pri porabi denarja študentov. Nadaljuj z branjem “Študentska organizacija Slovenije grozi s pravnimi sredstvi”

Poziv za posredovanje informacij javnega značaja ŠOU v Ljubljani

Spodaj si lahko preberete poziv informacijskega pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja Iskrinemu poslancu v študentskem zboru ŠOU v Ljubljani Juretu Novaku. V pozivu je jasno razvidno, da kljub upravičeni zahtevi po dostopu do informacij javnega značaja, tej zahtevi s strani ŠOU v Ljubljani ni bilo ugojeno. Naj dejanja govorijo o transparentnem in odprtem delovanju študentske organizacije ter njeni dostopnosti za vse študente_ke, kaj šele za osebe, ki so se aktivirale v njenem ustroju.

”Neposredovanje zahtevanih informacij javnega značaja po pravnomočno končanem pritožbenem postopku pomeni prekršek po tretjem odstavku 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ), ki določa, da se z globo 800 EUR kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije javnega značaja.”

Poziv za posredovanje informacij javnega značaja

 

Mnenje KPK na predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov

V spodnji datoteki si lahko preberete pozitivno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije na naš predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov.

Izpostavljamo:

”V Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) pozdravljamo vključitev opredelitve pravne subjektivitete Študentske organizacije Slovenije v predlog sprememb zakona. V preteklosti smo (tudi pri svojem delu) zasledili, da povzroča ta pravna praznina v zakonu nemalo težav pri opredeljevanju pravnih posledic, ki jih pravna subjektiviteta prinaša v razmerju do drugih zakonskih okvirov (npr. uporaba določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uporaba specifičnih določb kazenskopravne zakonodaje, določb zakona o javnem naročanju ipd). Določna opredelitev pravne subjektivitete je zato nujna, tako z vidika transparentnosti poslovanja Študentske organizacije Slovenije kot odprave oziroma vsaj zmanjšanja korupcijskih tveganj, ki so posledica omenjene pravne praznine.”

Mnenje KPK na predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov

 

Poziv k ukrepom na Univerzi v Mariboru

Že februarja letos je bila med zaposlenimi na rektoratu Univerze v Mariboru izvedena anketa, v kateri je skoraj polovica vprašanih poročala o mobingu, spolnem nadlegovanju, ustrahovanju, šikaniranju, obračunavanju s sodelavci in sodelavkami, prostaškem govorjenju in obnašanju ter klientelizmu. Poročilo o anketi so že po nekaj urah umaknili s spleta (Rektor Igor Tičar še nič o mobingu na njegovi univerzi, Delo, 2. 2. 2016). Prva opozorila o nadlegovanju pa so se pojavljala že prej (Javno pismo rektorju dr. Igorju Tičarju, Večer, 17. 8. 2016). Nadaljuj z branjem “Poziv k ukrepom na Univerzi v Mariboru”

Okolje in politika ZDA

Komentar se nanaša na prispevek, objavljen na portalu Think Progress, 22. julija 2016.

V začetku prejšnjega meseca je odbor za platformo demokratske nacionalne konvencije podal najodmevnejšo izjavo o nujnosti ukrepov zoper podnebnim spremembam v zgodovini katerekoli izmed glavnih ameriških strank. Platforma vidi podnebne spremembe kot veliko grožnjo ter ključen izziv našega časa. Kot izhodiščne usmeritve navaja boj proti podnebnim spremembam, torej gospodarstvo, ki temelji na čisti energiji in zagotavljanju okoljske pravičnosti. Nadaljuj z branjem “Okolje in politika ZDA”