Izjava o kandidatu za predsednika ŠOU, 22. 11. 2016

Spoštovani!

Danes bo ob 17. uri na Študentskem kampusu potekala seja Študentskega zbora, na kateri bodo potekale predstavitve in volitve kandidatov za predsedstvo ŠOU v Ljubljani, za mesto predsednika pa kandidira Klemen Peran. Že nekaj časa opozarjamo in javnost seznanjamo s spornimi praksami in politično kulturo vodstvenih struktur ŠOU. Volitve predstavnikov v Študentski zbor pred enim mesecem in taktike, ki so jih skupine, ki sestavljajo “vlado študentske enotnosti” uporabljale za dosego svojih političnih ciljev, so zgolj zadnja izmed afer. Člani vodilnih skupin v študentski organizaciji so na fakultetah, kjer so njihove ekipe imele konkurenco, uporabljali skrajno nizkotne metode, od fizičnega in spolnega nadlegovanja, lažnivih osebnih diskreditacij v sklopu neuradne “antipropagande”, do poskusov umetnega ustvarjanja kršitev volilnih pravilnikov, katerih cilj je bila diskvalifikacija nasprotnih skupin. Same metode niso nič presenetljivo novega za politično kulturo študentskih političnih elit, a do letošnjega leta so se takšni incidenti dogajali bolj izolirano, sedaj pa so očitno prešli na raven uradnih in dogovorjenih strategij političnega boja.

V tej luči nam je še toliko bolj nesprejemljiva kandidatura Klemna Perana, bivšega predsednika DOS in člana SD za mesto predsednika ŠOU v Ljubljani. Spornih vidikov je nemalo. Če začnemo pri nedavno videni politični praksi, Peranu ni bilo izpod časti izvajati zgoraj omenjenih metod, umazano kampanjo na Filozofski fakulteti pa je celo koordiniral. Zadolžen je bil predvsem za neformalno skupino nadlegovalcev, urejal je tudi deljenje propagandnega materiala z lažnivimi osebnimi diskreditacijami pripadnikov nasprotnega tabora. Glede na javno dostopne izjave in intervjuje, kjer rad opleta z visokoletečimi izjavami o poštenem in transparentnem delovanju v interesu vseh, bi hitro lahko potegnili zaključek, da gre pri Peranu za hud manko samorefleksije, ali pa, kakor nadebudnim kariernim politikom njegovega kova rado pritiče, nizkotna dejanja hitro racionalizira kot nujnost za dosego kratkoročnih ciljev. Za vse trditve smo priložili tudi dokazni material.

Prav tako je, tudi iz vidika Študentske ustave (14. člen) in internih aktov ŠOU (93. člen poslovnika ŠZ), sporno Peranovo članstvo in delovanje v stranki Socialnih Demokratov (SD), kjer je po javno dostopnih podatkih leta 2014 kandidiral na mesto mestnega svetnika občine Maribor, v mestni četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci pa je v kvoti SD kot svetnik. Podoben vzorec lahko opazimo še pri nekaterih sedanjih in bivših študentskih funkcionarjih, denimo Bojanu Kurežu, bivšemu predsedniku podmladka SD na Ptuju, ki je zaposlitev nedavno dobil na Študentskem Kampusu. Peran si lahko sicer kot potencialni novopečeni študentski funkcionar obeta lepo prihodnost. Temu pričajo primeri nekdanjih študentskih funkcionarjev, ki danes zasedajo pozicije na državnih ministrstvih ali celo v kabinetu predsednika republike. Ob tem se razkrije vso hinavsko govoričenje vladajoče študentske elite s predsednikom ŠOS Klemnom Balančem na čelu ki je naši, nedavno v Državni zbor vloženi noveli o Zakonu o skupnosti študentov (ZSKUS) očitala, da gre za politično vmešavanje v avtonomnost študentskega organiziranja.

Iz do sedaj videnega lahko zaključimo, da gre pri Peranovi kandidaturi za vse prej kot delovanje v smeri interesov študentk/ov Univerze v Ljubljani. V skladju s politično prakso svojih predhodnikov in starejših kolegov iz skupin Modro za študente in Povezani, je na prvem mestu njegovo osebno povzpenjanje po karierni lestvici, študentsko organiziranje pa razume predvsem kot polje nabiranja osebne moči in vpliva. Kot tak se nam v Iskri zdi skrajno neprimeren za tako odgovorno funkcijo, skupine Modro za študente in Povezani pa pozivamo, da izmed 50.000 študentk in študentov UL najdejo kandidatko/a, ki ne bo v konfliktu s takšnim naborom etičnih in pravnih standardov. Verjamemo, da ne bodo rabili dolgo iskati.

Seja Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani na kateri bodo potekale volitve predsedstva bo danes, 22. novembra v čitalnici Študentskega kampusa na pivovarniški 6, ob 19. uri. Poslanke in poslanci opozicijskih skupin bodo na seji, kjer bo Peran javno prestavil svojo kandidaturo prikazali vse sporne točke le-te, k prisostvovanju zato vabimo vse medije in zainteresirano javnost.

Študentska Iskra
Ljubljana, 22. 11. 2016

 

Slikovno gradivo lahko najdete tukaj.

Norišnica na Filofaksu / Ludilo na Filofaksu

Na zagrebški Filozofski fakulteti ni nikoli dolgčas. Za to dejstvo se lahko zahvalimo našemu dekanu, prof. dr. sc. Vlatku Previšiću. Ravno, ko smo že mislili, da se zgodba s Filofaksom približuje koncu, ko je svet Fakultete začel postopek razreševanja dekana; nas je pričakalo presenečenje. Tik pred sejo, na kateri bi Svet moral izglasovati razrešitev, je prišla novica, da je Senat Univerze v Zagrebu razveljavil volitve za Študentski svet Filofaksa, s čimer so Študentski svet in njegovi delegati v Svetu fakultete razrešeni dolžnosti. Zakaj je prišlo do tega? Zato, ker so imeli študenti 13 članov v Svetu, ki šteje 89 članov, ter je tako njihov delež znašal le 14,6% in ne 15%, kot je predpisano v zakonu. Sploh ni očitno, da je bila odločitev sprejeta v korist Vlatka Previšića, ki glede na starost sploh ne bi smel opravljati dolžnosti dekana. Ne vemo, zakaj se ni Senat raje odločil za izvolitev še enega študenta v Svet, da bi nadoknadili teh usodnih 0.4%, vemo pa, zaradi koga je temu tako. Rektor očitno ščiti osebo s katero sta skupaj sklepala škodljive dogovore s Teološko fakulteto. Nadaljuj z branjem “Norišnica na Filofaksu / Ludilo na Filofaksu”

Poziv IP za dokumente Študentskega kampusa

V spodnji datoteki lahko preberete odgovor informacijskega pooblaščenca na prošnjo po dostopu informacij javnega značaja enega izmed naših poslancev v študentskem zboru ŠOU. V datoteki je jasno razvidno, da je Študentski kampus pravna oseba javnega prava, ki ne sme pred študenti prikrivati svojih poslov in pogodb. Nadaljuj z branjem “Poziv IP za dokumente Študentskega kampusa”

Študentska organizacija Slovenije grozi s pravnimi sredstvi

Poslanec Iskre v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani je 15. septembra prejel odločbo za delno zavrnitev dostopa o informacij javnega značaja. Poleg neutemeljenih razlogov na delno zavrnitev nas je v oči najbolj zbodla VI. točka odločbe, ki pravi:

“Prosilec se mora zavedati, da mu je organ v zvezi z dokumenti omogočil dostop in ne tudi ponovne uporabe kot je npr. spletna objava dokumenta. Prosilec je tako kazensko in odškodninsko odgovoren za primer zlorabe prejetih dokumentov.

Študentska organizacija Slovenije tako očitno ne razume, kaj je bistvo informacij JAVNEGA značaja. V znak protesta proti slaboumnim poskusom ustrahovanja naših članov zato na spletni strani objavljamo vse prejete dokumente.

O precej zanimivih ugotovitvah, ki sledijo iz vsebine dokumentov, bomo poročali v kratkem. Zaenkrat razkrijmo le, da so se ponovno dogajale packarije pri porabi denarja študentov. Nadaljuj z branjem “Študentska organizacija Slovenije grozi s pravnimi sredstvi”

Poziv za posredovanje informacij javnega značaja ŠOU v Ljubljani

Spodaj si lahko preberete poziv informacijskega pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja Iskrinemu poslancu v študentskem zboru ŠOU v Ljubljani Juretu Novaku. V pozivu je jasno razvidno, da kljub upravičeni zahtevi po dostopu do informacij javnega značaja, tej zahtevi s strani ŠOU v Ljubljani ni bilo ugojeno. Naj dejanja govorijo o transparentnem in odprtem delovanju študentske organizacije ter njeni dostopnosti za vse študente_ke, kaj šele za osebe, ki so se aktivirale v njenem ustroju.

”Neposredovanje zahtevanih informacij javnega značaja po pravnomočno končanem pritožbenem postopku pomeni prekršek po tretjem odstavku 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 117/2006 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 odl. US; v nadaljevanju ZDIJZ), ki določa, da se z globo 800 EUR kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije javnega značaja.”

Poziv za posredovanje informacij javnega značaja

 

Mnenje KPK na predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov

V spodnji datoteki si lahko preberete pozitivno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije na naš predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov.

Izpostavljamo:

”V Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) pozdravljamo vključitev opredelitve pravne subjektivitete Študentske organizacije Slovenije v predlog sprememb zakona. V preteklosti smo (tudi pri svojem delu) zasledili, da povzroča ta pravna praznina v zakonu nemalo težav pri opredeljevanju pravnih posledic, ki jih pravna subjektiviteta prinaša v razmerju do drugih zakonskih okvirov (npr. uporaba določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uporaba specifičnih določb kazenskopravne zakonodaje, določb zakona o javnem naročanju ipd). Določna opredelitev pravne subjektivitete je zato nujna, tako z vidika transparentnosti poslovanja Študentske organizacije Slovenije kot odprave oziroma vsaj zmanjšanja korupcijskih tveganj, ki so posledica omenjene pravne praznine.”

Mnenje KPK na predlog sprememb Zakona o skupnosti študentov

 

Poziv k ukrepom na Univerzi v Mariboru

Že februarja letos je bila med zaposlenimi na rektoratu Univerze v Mariboru izvedena anketa, v kateri je skoraj polovica vprašanih poročala o mobingu, spolnem nadlegovanju, ustrahovanju, šikaniranju, obračunavanju s sodelavci in sodelavkami, prostaškem govorjenju in obnašanju ter klientelizmu. Poročilo o anketi so že po nekaj urah umaknili s spleta (Rektor Igor Tičar še nič o mobingu na njegovi univerzi, Delo, 2. 2. 2016). Prva opozorila o nadlegovanju pa so se pojavljala že prej (Javno pismo rektorju dr. Igorju Tičarju, Večer, 17. 8. 2016). Nadaljuj z branjem “Poziv k ukrepom na Univerzi v Mariboru”