Koncept razvoja in blaginje onkraj rasti: Soočenje diskurzov


[Vabilo] Koncept razvoja in blaginje onkraj rasti: Soočenje diskurzov

Kje: Ekonomska fakulteta, predavalnica P-128

Kdaj: 29. November, 17:00-19:00

Na dogodku se bomo seznanili s kritičnimi koncepti in pojavom različnih okoljskih diskurzov (Dryzek, 2018). Podrobneje si bomo pogledali in prevprašali nekatere vidnejše diskurze, ki krojijo družbeno-gospodarske in okoljske politike v Sloveniji in širšem globalnem prostoru: ekonomski racionalizem, trajnostni razvoj ter ekološko modernizacijo oziroma zeleno rast. Hkrati bomo onkraj njih odkrivali zametke radikalnejših diskurzov, vizij in praks, katere prepoznavamo tudi v konceptih od-rasti (degrowth) oziroma post-rasti (post-growth). Posebno se bomo posvetili vprašanju, kako se ti diskurzi opredeljujejo do konceptov razvoja, rasti, blaginje, vzdržnosti, okoljske trajnosti in pravičnosti; oziroma bomo skupaj poskušali opredeliti njihov odnos do ekonomskih znanosti in gospodarske (BDP) rasti kot ne-/primernih orodij za ključne in kompleksne izzive našega časa.

Po uvodnih predstavitvah Maje Bahor (Inštitut za Ekologijo) o okoljskih diskurzih, Lidije Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj) o paradigmi od-rasti ter Maruše Conič (Gibanje za Ekonomsko Pluralnost) o BDP in vlogi ekonomski znanosti v kontekstu zelenih ekonomij, katere bo povezoval Rok Kranjc (Eko-kolektiv), si bomo pogledali in skupaj analizirali tri kratke filmčke, ki bodo diskurzom, vzetim pod drobnogled, dali obraz. Sledila bo interaktivna diskusija o ne-/moči in strategijah uveljavljanja radikalnejših konceptov in praks “alternativnih ekonomij,” problematiki jezika in vnašanja novih oz. tujih konceptov v slovenski prostor, ekonomsko ne-/pluralistične znanstvene produkcije na Slovenskem, ter o pojmovanju fenomena konfliktnih diskurzov kot ovir (naš glas v morju močnejših diskurzov) in kot priložnosti (prepoznavanje konfliktnih diskurzov kot orodje za transformativne strategije in intervencije).

Urnik dogodka

  • 17:00-17:10 Uvod, Rok Kranjc (Eko-kolektiv)
  • 17:10-17:30 Predstavitev okoljskih diskurzov, Maja Bahor (Inštitut za Ekologijo)
  • 17:30-17:45 Predstavitev koncepta, gibanja in prakse od-rasti, dr. Lidija Živčič (Focus, društvo za sonaraven razvoj)
  • 17:45-18:00 Kritični pregled koncepta BDP rasti in vloge ekonomske znanosti, Maruša Conič (GEP)
  • 18:00-18:30 Ogled in skupna analiza treh kratkih filmov
  • 18:30-19:00 Diskusija

Dogodek bo izveden v soorganizaciji Gibanja za Ekonomsko Pluralnost (GEP) in organizatorji Mednarodne poletne šole Politične ekologije 2018 v Ljubljani: Eko-kolektiv, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Fakulteta za družbene vede (UL), Inštitut za Ekologijo, Študentska Iskra, Časopis za kritiko znanosti ter Ministrstvo za okolje in prostor. Dogodek poteka v sklopu projekta Mednarodna poletna šola politične ekologije, financiranim s strani Ekosklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, in Ministrstva za okolje in prostor.

Deli članek