Fakulteta za arhitekturo


Interesno področje kulture, izobraževanja in založništva

             

 • realizacija participativnega proračuna,
 • realizacija demokratičnih skupščin,
 • zavzemanje za enakovredno obravnavo študentov in profesorjev pri kršitvah,
 • zavzemanje za demokratizacijo univerze (večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitaciji),
 • zavzemanje za ponovno vzpostavitev dela na fakulteti ponoči (organizacija varnostne službe na tak način, da se bo z vodstvom dosegel dogovor o uporabi podstrešnega prostora tudi ponoči, saj je narava dela med študijem arhitekture taka, da so marsikateremu študentu ti pogoji omogočali kvalitetnejšo obravnavo projektov),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOU tablo na čim bolj vidnem mestu, kjer se bodo redno objavljale izključno informacije o delovanju ŠOU (projekti, razpisi, transakcijski izpiski, spremembe aktov,…),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOFA tablo, kjer se bomo redno objavljale informacije izključno o delu ŠOFA, ki bodo obsegale prihajajoče dogodke in rezultate izvedbe tistih, ki so že pretekli,
 • filmski večeri z debatami,
 • zavzemanje za dostopnejše tiskanje (stroški tiskanja so na FA zelo visoki, na kar se nekatere seminarske skupnosti že odzivajo z nakupi A3 tiskalnikov),
 • povezovanje z drugimi fakultetami in akademijami (med fakultetno sodelovanje na delavnicah in raznih študentskih projektih),
 • okrogle mize,
 • tematski pohodi: organiziranje tematskih pohodov z mentorstvom po Ljubljani in drugod po Sloveniji,
 • vzpostavitev baza podatkov o seminarjih, ki bi predvsem vsebinsko predstavili delo in način dela na seminarjih,
 • zavzemanje za realizacijo tutorstva: ta sicer že obstaja, vendar je projekt treba premisliti in ga izboljšati, saj koristne informacije o študiju ne pridejo do vseh študentov,
 • boljša ažuriranost Facebook strani ŠOFA.

Interesno področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja

 • skupne strokovne ekskurzije (povezovanje tudi s tamkajšnimi profesorji in študenti),
 • boj za demokratizacijo univerze (internacionalno povezovanje in izmenjavanje izkušenj),
 • arhifešte,
 • spoznavni žuri,
 • športna skupina,
 • potopisna predavanja v režiji naših študentov in profesorjev.
Deli članek
,