A BOŠ ŠOU VOLT ZA ŠOU?


 

  1. oktobra 2022 so volitve v ŠOU. Kaj bomo volile tokrat?

 

  • predstavnice in predstavnike v študentskem zboru ŠOU v Ljubljani ter
  • predstavnice in predstavnike v upravne odbore ŠOVZ

 

ŠOU je demokratično organizirana skupnost, ki naj bi zastopala interese in pravice vseh študentk in študentov Univerze v Ljubljani.

 

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je najvišje zakonodajno telo ŠOU v Ljubljani. Sestavlja ga 43 študentskih poslank in poslancev, ki jih bomo letos jeseni volile prav mi – študentje. 

 

Poslanci, ki si delijo skupne interese in vrednote, se znotraj študentskega zbora združujejo v poslanske skupine ali pa delujejo kot samostojni poslanci.

 

ŠOVZ oz. študentska organizacija visokošolskega zavoda deluje na vsaki fakulteti oz. akademiji Univerze v Ljubljani. ŠOVZ-ji organizirajo in izvajajo programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja itd. 

 

Delovanje ŠOVZ-ja usmerja upravni odbor, čigar člane bomo volili na letošnjih volitvah. ŠOVZ vodi in zastopa predsednik, ki je ponavadi tudi hkrati poslanec Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani.

 

Na volitvah v študentski zbor ŠOU in na volitvah v ŠOVZ lahko kandidira prav vsak študent oz. študentka, ki je vpisana na fakulteto članico Univerze v Ljubljani. To pomeni, da lahko kandidiraš tudi ti!

 

Če bi rad sodeloval pri oblikovanju prihodnosti ŠOU in posledično tudi pri oblikovanju prihodnosti vseh študentk in študentov, se ne ustraši kandidirati proti že obstoječim listam na svoji fakulteti – naj se oktobra prevetrijo obstoječe pozicije moči!

 

Študentska populacija mora biti razumljena kot pomemben gradnik družbenega napredka in del akademske skupnosti, ki jo tudi sooblikuje. Za sooblikovanje skupnosti pa je prvi pogoj: transparentno delovanje študentskih organizacij. Šele na jasnih izhodiščih lahko naprej gradimo solidarnost.

 

Obvestilo o razpisu rednih volitev sicer niste mogli zaslediti na spletnih družbenih omrežjih ŠOU, saj obstoječe vodstvo že leta namerno odvrača študente od volitev. Trenutni študentski zbor je bil na volitvah leta 2020 izvoljen z zgolj 6 % udeležbe. Naj bodo prihodnje volitve številčnejše!

 

https://www.sou-lj.si/sl/novice/razpis-rednih-volitev-v-sz-uo-sovz-2022-2024

 

O pomenu volilne participacije na jesenskih volitvah v ŠOU v Ljubljani letos opozarjamo tako Študentsko društvo Iskra in Študentska fronta, kot tudi Lista demokratičnega študentstva. 

 

Na Društvo Iskra se lahko obrneš pri oddaji kandidature in pri opravljanju volilnih opravil. Odzivni smo tako preko e-maila – studentska.iskra@gmail.com, kot tudi facebook in instagram sporočil. Z veseljem ti bomo pomagali.

 

ŠOU JE SREDSTVO, NE CILJ!

Deli članek