Avtor: Iskra


 • Naše delo mora biti vidno!

  Čistimo, prodajamo, kuhamo, vzgajamo, negujemo. Smo delavke. Smo čistilke, oskrbnice, učiteljice, medicinske sestre, študentke, taksistke, negovalke, mehaničarke, bolničarke, tajnice, vzgojiteljice, šivilje, kmetice.  Smo matere, babice, hčerke. Smo tiste, ki nevidno, tiho, poslušno in pridno opravimo večino gospodinjskega in skrbstvenega dela. Od vseh, ki smo vzgajane v ženske, se pričakuje, da opravljamo delo, ki je nujno […]


 • Protest 8. marec: Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!

  Protest 8. marec: Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!

  Protestiramo, ker je 8. marec internacionalni dan boja vseh žensk za socialne, ekonomske in politične pravice. To je dan protestov, to je dan stavk in vztrajnega boja tako proti kapitalizmu kot patriarhatu. Osmi marec je dan, ko ženske zavzamemo ulice in trge ter pravimo: dovolj je! Ko praznujemo letošnji 8. marec, smo s svojimi mislimi […]


 • 8th March Protest: if our work is worth nothing, we protest!

  We are protesting because the 8th of March is the International Day of the struggle of all women for Social, Economic and Political Rights. It is a day of protests, it is a day of strikes and of persistent struggle against both capitalism and patriarchy. The 8th of March is the day, on which women […]


 • Plača direktorja ŠOU v Ljubljani

  Višina plače direktorja ŠOU v Ljubljani Andreja Klasinca že leta buri duhove. Kljub temu, da gre za organizacijo, ki naj bi služila predvsem zastopanju interesov in pravic študentov, je njenemu direktorju Andreju Klasincu od leta 2013 pripadala plača v višini 5.250 evrov bruto, kar je primerljivo s plačami vladnih ministrov. Klasinc je višino svoje plače […]


 • Pogostitve za funkcionarje ŠOUL

  Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ugotovilo, da je do kršitev prišlo tudi v zvezi s stroški reprezentance*, torej tistimi stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja z gosti in zunanjimi partnerji. V revidiranem obdobju (1. 1. 2020 – 30. 6. 2022) je bilo teh stroškov v znesku 43.847 €. Šlo […]