Kategorija: Iskrin program za ŠOU 2014/16


 • Uvod v program

  Mladi se dandanes soočamo z mnogimi problemi, ki so bili našim staršem v veliki meri še tuji. Že pred vpisom na fakulteto moramo razmišljati, katera smer nam bo najverjetneje prinesla zaposlitev, ki nam bo omogočala zadovoljive življenjske razmere. A pogosto niti največja preračunljivost ne pripelje do uspeha in za nekatere ne zagotavlja niti osnovnega življenjskega […]


 • Vloga ŠOU

  Študenti, tako kot mladi nasploh, niso neka izolirana družbena skupina, ki deluje po svojih lastnih pravilih in se ji lahko pripiše specifične, partikularne interese. Je sestavni del širše družbe, s katero je neločljivo povezana, in vsi bistveni družbeni procesi, ki smo jim priča v zadnjem času, tako ali drugače vplivajo tudi na položaj študentov. Ne […]


 • Politična stališča ŠOU

  Ključna vloga, ki jo mora začeti opravljati ŠOU, je postati močen politični zastopnik študentk in študentov ter širše, mladih v negotovem materialnem položaju. Preko organiziranja mladih v politični subjekt na eni strani in pritiskov na državo na drugi strani mora začeti delovati v smeri izboljševanja materialnih pogojev za življenje, študij in delo. Pri tem je […]


 • Resorni projekti ŠOU

  ŠOU se deli na pet resornih ministrstev, ki tekom dvoletnega mandata izvajajo različne projekte. A že hiter pregled dosedanjega delovanja pokaže, da je večina projektov nepremišljenih, mnogi pa služijo odtekanju skupnih sredstev v zasebne žepe. Ni potrebno, da tako tudi ostane! Iskra bo usmerila resorje, ki jih bo vodila, v izvedbo projektov, ki bodo pripomogli […]


 • Institucionalne spremembe

  Spremembe praks delovanja ŠOU je odtujena institucija, ki ni zmožna politizirati študentk in študentov, v času, ko se je nujno organizirati in se postaviti za skupne interese mladih. Zato predlagamo nekaj ukrepov, ki bi spremenili sistem delovanja in ŠOU iz odtujene institucije pretvorili v emancipatorno in vključujočo organizacijo. Spodaj navedeni ukrepi bi tako omogočili večjo […]