Delovni odbor za feminizem

 • TO NI DELO IZ LJUBEZNI!

  V sodobnih zahodnih družbah je obveljalo prepričanje, da smo ženske v celoti dosegle enakopravnost in da je patriarhat stvar preteklosti. Pa vendar smo me tiste, ki v zasebni sferi družinskih celic prevzemamo večji del hišnih opravil in skrbstvenega dela – dela, ki ostaja nevidno in brez katerega delovna družba ne more obstajati.   Večino od nas […]


 • Naše delo mora biti vidno!

  Čistimo, prodajamo, kuhamo, vzgajamo, negujemo. Smo delavke. Smo čistilke, oskrbnice, učiteljice, medicinske sestre, študentke, taksistke, negovalke, mehaničarke, bolničarke, tajnice, vzgojiteljice, šivilje, kmetice.  Smo matere, babice, hčerke. Smo tiste, ki nevidno, tiho, poslušno in pridno opravimo večino gospodinjskega in skrbstvenega dela. Od vseh, ki smo vzgajane v ženske, se pričakuje, da opravljamo delo, ki je nujno […]


 • Protest 8. marec: Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!

  Protest 8. marec: Če naše delo ni nič vredno, protestiramo!

  Protestiramo, ker je 8. marec internacionalni dan boja vseh žensk za socialne, ekonomske in politične pravice. To je dan protestov, to je dan stavk in vztrajnega boja tako proti kapitalizmu kot patriarhatu. Osmi marec je dan, ko ženske zavzamemo ulice in trge ter pravimo: dovolj je! Ko praznujemo letošnji 8. marec, smo s svojimi mislimi […]


 • 8th March Protest: if our work is worth nothing, we protest!

  We are protesting because the 8th of March is the International Day of the struggle of all women for Social, Economic and Political Rights. It is a day of protests, it is a day of strikes and of persistent struggle against both capitalism and patriarchy. The 8th of March is the day, on which women […]


 • KOT FEMINISTKE NE MOREMO OSTATI TIHO

  KOT FEMINISTKE NE MOREMO OSTATI TIHO

  Kot feministke ne moremo ostati tiho. Kot feministke obsojamo genocid v Palestini! Iskrašice smo se pridružile internacionalni pobudi sopodpisovanja javne izjave obsodbe genocida v Palestini in pozivamo, da se pismu pridružijo tudi preostali slovenski feministični kolektivi. Medtem, ko v Gazi ni elektrike, vode in interneta, je naša dolžnost, da širimo vest: v imenu vseh, ki […]