Delovni odbor za feminizem

 • Zakaj liberalni feminizem ni rešitev

  Liberalni feminizem, ki se je uveljavil kot edina dopustna oblika feminizma v kapitalističnih družbah, pristaja le na simbolično vključitev žensk v obstoječi sistem, ne da bi se v svoji osnovi sploh kaj spremenil. Ne upošteva, da so položaj, marginalizacija in diskriminacija žensk sistemsko določeni ter da so sestavni del družbenoekonomske ureditve kapitalistične družbe. Liberalni feminizem […]


 • Zahtevamo kolektivno podružbljenje reproduktivnega dela!

  Delo žensk je v družbi nevidno, necenjeno in neplačano. V kapitalističnem patriarhatu je naše delo ničvredno, me pa smo prezaposlene in podplačane! Čistimo in gospodinjimo doma, hkrati pa vzgajamo otroke ter vse življenje skrbimo za brate, partnerje, starše in starejše. Oni pravijo, da je to ljubezen – Me pravimo, da je neplačano delo. Oni mislijo, […]


 • Protestiramo, ker naše delo v kapitalističnem patriarhatu ni nič vredno!

  Za kapital je jedrna družina s hraniteljskim modelom nujna enota, saj vzdržuje obstoječo delovno silo ter oblikuje bodočo. Če se reproduktivno delo dojema kot zasebno stvar ene družine, se lastniki kapitala izognejo odgovornosti, ki jo imajo do svoje delovne sile. Ta je temeljni vir za prisvajanje presežne vrednosti. Kapitalistična družba zato reproduktivno delo obravnava le […]


 • Zakaj je treba odpraviti kapitalistični patriarhat?

  Patriarhat je obstajal pred kapitalizmom, ni pa večen in nespremenljiv. Temelji na izkoriščanju žensk in njihovem podrejenem položaju v družbi in je sovpadal s pojavom zasebne lastnine. V 19. stoletju pa se je z nastopom industrijskega kapitalizma preoblikoval po njegovi meri. Zaradi potrebe po večjem kopičenju kapitala se je vzpostavila institucija nuklearne patriarhalne družine s […]


 • To ni delo iz ljubezni!

  V sodobnih zahodnih družbah je obveljalo prepričanje, da smo ženske v celoti dosegle enakopravnost in da je patriarhat stvar preteklosti. Pa vendar smo me tiste, ki v zasebni sferi družinskih celic prevzemamo večji del hišnih opravil in skrbstvenega dela – dela, ki ostaja nevidno in brez katerega delovna družba ne more obstajati.   Večino od nas […]