Kategorija: Revizija ŠOUL


 • Plača direktorja ŠOU v Ljubljani

  Višina plače direktorja ŠOU v Ljubljani Andreja Klasinca že leta buri duhove. Kljub temu, da gre za organizacijo, ki naj bi služila predvsem zastopanju interesov in pravic študentov, je njenemu direktorju Andreju Klasincu od leta 2013 pripadala plača v višini 5.250 evrov bruto, kar je primerljivo s plačami vladnih ministrov. Klasinc je višino svoje plače […]


 • Pogostitve za funkcionarje ŠOUL

  Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ugotovilo, da je do kršitev prišlo tudi v zvezi s stroški reprezentance*, torej tistimi stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja z gosti in zunanjimi partnerji. V revidiranem obdobju (1. 1. 2020 – 30. 6. 2022) je bilo teh stroškov v znesku 43.847 €. Šlo […]


 • Komu so študenti plačali za udeležbo v dejavnostih v organizaciji ŠOUL?

  V prejšnji objavi smo predstavili problem financiranja dogodkov, organiziranih za omejen krog udeležencev, in pokazali, zakaj Študentska organizacija Univerze v Ljubljani pri porabi študentskega denarja s tem ne uresničuje interesov in pravic vseh študentov. Računsko sodišče pa je v zvezi s projekti ŠOUL ugotovilo še druge sporne prakse in netransparentnosti v poslovanju te organizacije – […]


 • Dogodki ŠOUL le za študentsko politično elito

  Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOUL), ki sredstva skoraj v celoti prejema iz naslova dajatev pri posredovanju študentskega dela, z njimi poleg lastnega delovanja in delovanja zavodov iz družine ŠOUL (so)financira tudi projekte svojih resorjev in stalnih dejavnosti ter projekte posameznih študentskih organizacij visokošolskih zavodov (ŠOVZ)*. Preko teh projektov se najbolj neposredno uresničujejo interesi in […]


 • Organizacija brez dolgoročne strategije

  Revizija računskega sodišča je osvetlila pomanjkljivosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in nakazala, da ŠOUL dolgoročne strategije nima, finančni načrti pa so pogosto nejasni in odražajo netransparentno porabljanje študentskega denarja. S tem pod vprašaj postavlja tudi zmožnost organizacije za odgovorno porabo sredstev, ki jih prejema iz dajatev od dela študentov. Na očitke računskega sodišča o […]