DELO ZAPOSLENIH V JAVNEM SEKTORJU JE NUJNO POTREBNO ZA OBSTOJ SOCIALNE DRŽAVE


V študentskem društvu Iskra izrekamo podporo stavkam javnega sektorja, ki so napovedane za 12., 13. in 14. februar. Hkrati poudarjamo, da zavračamo “sektorsko” delitev delavcev, ki nam jo vsiljujejo predstavniki kapitala, da bi razdelili delavstvo! Delavci in delavke v javnem sektorju so tisti/e, ki skrbijo za družbeno nujno potrebno infrastrukturo in sisteme, so tisti/e, ki varujejo otroke, starejše in invalidne osebe, so tisti/e, ki izobražujejo, skrbijo za naše zdravje in še in še. Njihovo delo, za katerega si zaslužijo pravično plačilo, je nujno potrebno za obstoj družbe.

Kot opozarjajo sindikati javnega sektorja, so varčevalni ukrepi, s katerimi se je na pleča delovnih ljudi preneslo breme gospodarske krize, še vedno tukaj, kljub bojda močni gospodarski rasti. Zato delavci in delavke javnega sektorja popolnoma upravičeno zahtevajo, kar jim je bilo odvzeto na račun premoščanja krize, saj je ravno njihovo delo nujno potrebno za to, da sploh obstajajo pogoji za kakršnokoli produktivno aktivnost. In ravno zato je stavka najbolj učinkovito orodje v njihovem boju. S tem, ko bodo policisti/ke, zdravstveni delavci/ke in zaposleni/e v šolstvu, vsi izmed njih za en dan, prekinili/e delovne procese oz. jih omejili/e in ko mnogo storitev, ki jih sicer vsi in vse koristimo praktično vsakodnevno, ne bo več dostopnih, bodo pokazali/e, kako zelo pomembno je delo, ki ga opravljajo. Zanj mnogi in mnoge niso plačani/e niti približno primerno, poleg tega pa jih je mnogo izčrpanih od preobsežnih delovnikov (npr. medicinske sestre).

Še posebej pa želimo omeniti pomembnost stavke delavk v zdravstvu, vzgoji, izobraževanju in sociali. Poklici medicinske sestre, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, učiteljice, delavke v domovih za ostarele in invalidne ter podobni, so tisti, ki veljajo za feminizirane, kar pomeni, da je večina zaposlenih na teh področjih žensk. Za feminizirane poklice je značilno, da so podplačani in manj cenjeni. To v družbi, ki ženske razume kot ‘naravne’ skrbnice, seveda ni presenetljivo, je pa zagotovo nepravično. Samo zato, ker neko delo večinsko opravljajo ženske, to ne pomeni, da je le-to manj pomembno, saj gre za delo, ki poskrbi za naše zdravje, za otroke, ostarele in invalidne, gre za delo, brez katerega kot družba ne bi več obstajali/e.

Zato izrekamo popolno podporo vsem delavkam in delavcem v javnem sektorju, ki bodo 12., 13. in/ali 14. februarja stavkali/e! V znak solidarnosti vas vse pozivamo, da se 14. februarja ob 12. uri zberemo na protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na Kongresnem trgu, kjer bomo jasno pokazali/e, da se združeni z delavci in delavkami javnega sektorja borimo za upoštevanje osnovnih delavskih pravic, primernega plačila za pošteno delo in ohranitev socialne države.

Deli članek
,