DESET ŠTUDENTOV – EN STOL


V času izpitnega obdobja so čitalnice in knjižnice zapolnjene; študentke in študentje smo se primorani potegovati za sedež. Ob izteku meseca smo spet bili priča dolgim vrstam pred odprtjem nekaterih knjižničnih ustanov.

V Ljubljani je na fakultetah in knjižnicah skupno na voljo 4193 uporabniških čitalniških mest. Na vseh visokošolskih zavodih v Ljubljani trenutno študira 44 331 študentk in študentov. Število je torej desetkrat večje od števila vseh uporabniških mest.

Razpoložljive kapacitete univerzitetnih in mestnih knjižnic ne dohajajo naših potreb. Študentke in študentje opozarjamo na prenatrpanost čitalniških prostorov. Velja omeniti tudi omejen delovni čas knjižničnih ustanov in fakultet – predvsem med vikendi – ter pomanjkanje knjižničnega osebja.

Študentke in študentje občutimo manko študijskih ter čitalniških prostorov, kar negativno vpliva na naš študijski uspeh. Prostori, kjer se lahko v miru in osredotočeno pripravljamo na študijske obveznosti, so pogoj za dobro učenje.

Študentke in študentje smo v zadnjem obdobju priča vse večji komercializaciji študentskega življenja. Javne knjižnične ustanove naj bi bile prostor, kjer se lahko v miru pripravljamo na študijske obveznosti. Univerza mora zagotavljati enake študijske pogoje za vse študentke in študente. V času izpitnega obdobja komaj dostopamo do knjižničnih in čitalniških prostorov, saj so ti v celoti zapolnjeni. Razmerje med številom uporabniških mest in številom študentk ter študentov dokazuje, da gre za težavo, ki jo je možno rešiti samo na sistemski ravni. V Iskrini Študentski fronti smo mnenja, da se rešitev problema ponuja v naslednjih  točkah:

I.               povečanje kapacitet študijskih in čitalniških prostorov;

II.             podaljšanje delovnega časa že obstoječih študijskih prostorov;

III.           dostopnost študijskih in čitalniških prostorov v nočnih urah in med vikendi

IV.            dostopnost čitalniških prostorov tudi med poletnimi meseci

Več študijskih prostorov bi zagotovilo več uporabniških mest in posledično povečalo dostopnost omenjenih prostorov. S podaljšanjem delovnega časa že obstoječih študijskih prostorov in dodatno zaposlitvijo večjega števila knjižničark in knjižničarjev bi dosegli njihovo razbremenitev.

Zahtevamo, da Univerza v Ljubljani, njene fakultete članice in ostale institucije uredijo trenutno pomanjkanje študijskih kapacitet. Zahtevamo čitalnice!

ČITALNICE ZDAJ!

 

Povezava do javnega pisma.

Deli članek