Iskra (Slovenija)


Iskra je progresivna mladinska organizacija, osredotočena na odpravljanje sistemskih problemov, s katerimi se mladi soočamo v kapitalizmu. Aktivni smo v boju proti krčenju obsega in nižanju kakovosti javnega izobraževanja, odpravljanju študentskih in delavskih pravic, prekarizaciji, posegamo tudi na področje feminizma in okoljevarstva ter se zavzemamo za korenito izboljšanje političnega zastopstva vseh, ki študirajo, bodo študirali ali pa so že doštudirali in se podajajo na trg dela. Čeprav izviramo iz študentskih vrst, se ne omejujemo na delovanje zgolj znotraj univerze. Zavedamo se, da se s koncem študija tegobe za večino šele dobro začnejo, saj smo iz zaenkrat še relativno varnega študentskega staža pahnjeni v oster boj z vrstniki za maloštevilna in vse slabše plačana delovna mesta, velikokrat brez osnovnih delavskih pravic. Ker v Iskri ne nasedamo floskuli, da “takšni pač so časi” in verjamemo, da je perspektivnejša prihodnost v dosegu naših kolektivnih zmožnosti, je naš osnovni cilj grajenje širokega gibanja, osnovanega na načelih demokratičnosti in solidarnosti, ki bo imelo moč vplivati na uresničitev te prihodnosti.

Naši začetki segajo v čas po zasedbi Filozofske fakultete v Ljubljani novembra 2011. Izkušnja zasedbe nas je naučila, da za dosego konkretnih, dolgoročnih in nujnih sprememb na področju izobraževanja, organizacije in zaposlovanja mladih, potrebujemo strukturo, ki se ne bo zgolj odzivala ali opozarjala na obstoječe kvarne prakse, temveč bo zmožna grajenja realnih alternativ in s političnim opolnomočenjem širokega segmenta mladih škodljive prakse tudi odpravljala.

Kot predpogoj za to smo razumeli rutiniranje dela in jasno določitev področja delovanja, kar je botrovalo nastanku društva Iskra jeseni 2012. Kmalu po ustanovitvi smo za prvi cilj določili preboj v Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, delno zaradi zaskrbljujočega stanja, v katerem se je znašla po desetletjih nekontroliranega izrabljanja s strani peščice odtujenih funkcionarjev, delno pa, ker jo vidimo kot edinstveno platformo, ki bi, s primernimi spremembami v načinu delovanja, lahko mladim v času, ko se nabor naših možnosti in pravic vztrajno krči, kritično pripomogla k zagotavljanju dostojnih delovnih, študijskih in življenjskih pogojev. Na volitvah v Študentski zbor oktobra 2012 smo zmago dosegli na petih fakultetah in v ŠZ dobili svojo poslansko skupino, ki je delovala v opoziciji.

V času mandata na ŠOU smo izvedli število večjih kampanj, prva izmed katerih je bila proti sporni investiciji v hotel K4 maja 2013 in odločanje o slednji na študentskem referendumu. Decembra istega leta smo izvedli referendumsko kampanjo s predlogom reforme ŠOU, v prid katere se je izreklo skoraj pet in pol tisoč študentov (94% udeležencev referenduma). Kljub temu desettisočglavi kvorum ni bil dosežen in referendum je bil razveljavljen. Epilog referenduma nam ni vzel poguma, saj smo marca 2014 zagnali najobširnejšo kampanjo do sedaj, kampanjo proti predlogu Zakona o visokem šolstvu ZViS-1, katerega namen je bil komercializacija in manjšanje obsega javnega visokega šolstva ter odpiranje vrat plačljivemu študiju. Svoj vrhunec je kampanja dosegla 16. aprila, ko je večtisočglava množica študentov s protestom glasno izrazila svoje nestrinjanje z zakonom in vladno politiko na področju visokega šolstva. Posledična zamrznitev novele in njen umik ob menjavi vlade je znova dokazala, da nam združenim uspe tam, kjer kot posamezniki nimamo dovolj moči za poseg v sfero odločanja. V času med kampanjami smo organizirali in sodelovali v številnih okroglih mizah, predavanjih in delavnicah na temo študijske problematike, oktobra 2013 smo v sodelovanju z Inštitutom za delavske študije organizirali tudi enosemesterski politični seminar.

Nikoli nismo sami v tem boju. Navezali smo stike s številnimi tovariškimi organizacijami po svetu (ISM, Lijevi, Der Funke, Studentski front, ipd.). Problemi, s katerimi se soočajo v svojih matičnih državah, so v veliki meri podobni našim, kar je razumljivo, saj je njihov vzrok skupen: krojenje družbe po potrebah kapitalističnega trga. Na srečo nam niso skupne le tegobe. Tudi oni se zavedajo, da moč zatiranih izvira iz enotnosti njihovega delovanja, zato so, tako kot mi, ubrali pot agitacije, izobraževanja in organiziranja. Tudi tistim, ki so ta boj bili pred nami, pravic in lepše prihodnosti niso podarili. Priborili so si jo. In mi si jo bomo tudi.

Iskraši in Iskrašice smo v Iskri aktivni preko delovnih odborov ali pa preko naših fakultetnih celic. Trenutno aktivni delovni odbori so odbor za feminizem, za tehnologijo, za širitev in povezovanje, za izobraževanje, umetniško delovanje in delovni odbor za PR. Če te zanima sodelovanje pri naših aktivnostih, nam piši na info@studentska-iskra.org in dopiši, v katerem odboru oz. na kateri fakulteti bi želel_a biti aktiven_na.

Deli članek