Izjava za javnost ob uskladitvi predloga novele ZSkuS


Delovna skupina Sveta Vlade RS za študentska vprašanja je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Zakona o skupnosti študentov, ki študentske organizacije med drugim zavezuje k nadzoru Računskega sodišča, posredovanju informacij javnega značaja, določilom Zakona o javnem naročanju in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pozivi k spremembam Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS) so prišli s strani Študentskega društva Iskra spomladi 2016. Prvotni predlog je bil v Državnem Zboru zavrnjen, vendar so poslanci kljub temu pozvali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), naj skupaj s širšo študentsko javnostjo pripravi predlog novega zakona. V delovni skupini pod okriljem MIZŠ so sodelovali Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), študentsko društvo Iskra, predstavnik študentskih svetov, predsednik tehničnega predsedstva študentske organzacije samostojnih visokošolskih zavodov, predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Rektorska konferenca Republike Slovenije. Po dveh celodnevnih usklajevalnih sestankih smo v delovni skupini prišli do skupnega predloga, ki bo uredil delovanje študentskih organizacij in izrecno zapisal nekatere prakse nadzora.

Predlog sprememb in dopolnitev zakona izrecno zapisuje nadzor Računskega sodišča nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe sredstev študentskih organizacij. ŠOS in njene organizacijske oblike bodo po novem nedvoumno zavezane k posredovanju informacij javnega značaja. V zakon se zapisuje tudi podvrženost študentskih organizacij določilom zakona, ki ureja javno naročanje. Prav tako se za funkcionarje, uradnike na položaju, poslovodne in uradne osebe znotraj študentskih organizacij uvaja podvrženost protikorupcijskim določilom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Poleg vsega naštetega predlog novele ureja področje študentskega organiziranja na višješolskih institucijah in postopke volitev v predstavniška telesa ter omejuje financiranje volilnih kampanj. Dodana je bila tudi klavzula, ki bo pravnomočno obsojenim za naklepno kaznivo dejanje prepovedala vodstveni ali nadzorni položaj.

Zakon bo najprej obravnaval Svet Vlade RS za študentska vprašanja, nato pa bodo sledili ostali zakonodajni postopki. Podpisniki bi se še posebej zahvalili Direktoratu za visoko šolstvo na MIZŠ za vso strokovno pomoč pri iskanju rešitev.

 

Študentska organizacija Slovenije            Študentsko društvo Iskra

Klemen Balanč,                                                        Katja Gobec,

predsednik                                                                predsednica

 

 

Priloga: 2016_12_16-koncni-usklajeni-zskus

Deli članek
,