Kakšni so cilji študentske organizacije?


V drugem delu revizijskega poročila se računsko sodišče loti vprašanja Kaj so dolgoročni cilji organizacije, kot je ŠOUL?

Cilji in poslanstvo ŠOUL, kot del Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), naj bi bili zastopanje interesov in pravic vseh študentov. Osrednji cilj je zagotavljanje kakovostnega in vsem dostopnega študija, sprejemanje teh ciljev in odločitev, povezanih z njihovo uresničitvijo, pa mora biti v pristojnosti študentov oz. njihovih predstavnikov. A revizija pokaže, da se težava začne že pri opredeljevanju ciljev ŠOUL, saj njeni dolgoročni cilji sploh niso nikjer opredeljeni.

Organizacije dolgoročne cilje načeloma opredelijo v strateškem dokumentu, ki ga sprejme njihov najvišji organ, v primeru ŠOUL torej njegovo predsedstvo (?). Dokument mora biti javno objavljen, da je dostopen vsem deležnikom, ki naj bi k uresničitvi ciljev pripomogli, ter vsem, ki jih cilji zadevajo. Edini tak sprejet dokument s strani ŠOS, krovne organizacije nad ŠOUL, je Študentski memorandum iz leta 2017, ki pa ne opredeljuje dolgoročnih ciljev.

Statut ŠOUL sprejema takšnega dokumenta ne predvideva, a je priprava dokumenta zajeta v finančne načrte za leta 2020, 2021 in 2022. Dokument nikoli ni bil pripravljen, po podatkih računskega sodišča pa je bilo za pripravo dokumenta v letih 2020 in 2021 porabljenih 17.325€! Iz dokumentacije, ki jo je posredovala ŠOUL, je razvidno, da so dejavnosti za pripravo dokumenta potekale, ni pa razvidno, kolikšen del tega zneska je bil dejansko porabljen za ta namen (in koliko denarja je šlo za druge namene). Za kaj natanko je bil torej porabljen ta denar?

Revizija ugotavlja še, da tudi če bi bil tak dokument pripravljen, ne bi predstavljal strateške usmeritve za delovanje celotne ŠOUL, ampak le za del njenega poslovanja. Oblikovanje dolgoročnih ciljev je pomembno za merjenje uspešnosti in usmerjanje virov v ključna področja, ki so dolgoročno pomembna za študente, kot so študijske in socialne problematike. Dolgoročna strateška opredelitev teh ciljev pomeni, da tak načrt presega dvoletno obdobje, tj. doba, kot traja mandat študentskih poslancev in predsedstva ŠOUL.

ŠOUL potrebuje celovit strateški pristop, ki bi omogočil boljše usmerjanje njihovih prizadevanj v dobrobit študentov, ter transparentno in odgovorno upravljanje organizacijskih sredstev.

Deli članek
,