O Zvezi ŠKIS in njenem delovanju


Delovanje organizacije ŠKIS, kot tudi organizacij, ki so del te zveze in katere del je zveza ŠKIS sama, to je organizacij, ki spadajo pod ŠOS, se simptomatsko nepropustno zapira in s tem skrbi le še za prenos oziroma preslikavo določenih državnih praks na svoje člane (zdrav zajtrk, visoko šolstvo, psihološke delavnice,…). Te prakse izvirajo v prvi vrsti iz spremenjenega koncepta socialne države, ki se je v 21. stoletju bolj ostro usmerila v aktivacijsko socialno politiko. Ravno ta preslikava praks, ki jih izvajajo organizacije Študentskega organiziranja, so v podobni maniri prikazane kot programi aktivacije študentov za doseganje veščin in kompetenc in s tem ustvarjanje pogojev za mobilnega subjekta. V smislu konkuriranja na trgu delovne sile te prakse nimajo razdelane vsebine, ampak gre le za spodbujanje golega »managerskega« upravljanja samega sebe, kot študenta in njegovega preživetja iz meseca v mesec in s tem ohranjanja ciklične mobilnosti. Ta aktivacija je naravnana na porajanje novih projektov in na vključevanje v projekte in v tej maniri se poziva naslovnike teh programskih praks kot neaktivirane nemobilne posameznike, ki naj se ujamejo v nekakšen stroj perpetuum mobile na trgu delovne sile.

Druga stvar je ohranjanje tekmovalnega vzdušja med posameznimi klubi in krepitev njihovih zmožnosti za prirejanje projektov in pridobivanje sredstev za razvoj lokalnih mladinskih klubov kot podjetji. S tem se financiranje klubov centralizira in omeji na ustvarjanje simbolne vrednosti posameznega projekta. Pri tem se ne jemlje klubov kot samo-upravljanih organizacij po željah lokalne populacije in pripomočka tej skupini pri preživetju tega življenjskega obdobja. Klubi ne stremijo niti k razbijanju in prevpraševanju označevalca »mladi«, ki naj bi sodeč po raznih interpretacijah konstantno težili k mistificirani svobodi zaviti v ekonomski žargon. Hkrati delovanje študentov v lokalnih klubih večinoma bazira na prostovoljni bazi in s tem izkoriščanju študentskega angažmaja.

Pri tem za nastalo situacijo seveda ni povsem kriva Zveza ŠKIS, ima pa strukturno pozicijo, s katere bi lahko odločno nasprotovala uveljavljenim praksam mešetarjenja s študentskim denarjem in ohranjanju industrije prostega časa. To namreč razbija družbeno solidarnost in onemogoča vzpostavitev javnih servisov.

Deli članek
,