Objavljen program Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018


Med 3. in 7. septembrom v Ljubljani na Fakulteti za družbene vede organiziramo Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji.

Prva tovrstna poletna šola pri nas je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksije.

Na poletni šoli bomo gostili celo vrsto odličnih in svetovno uveljavljenih govorcev, ki bodo s svojimi predavanji odpirali in naslavljali pereče okoljske in družbene probleme današnjega časa. Več o programu, naslovljenih temah in govorcih najdete na spletni strani: https://www.politicalecology-ljubljana.si/program/

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domačih in tujih akterjev na tem področju. Prijavljenih že imamo več kot 180 udeležencev, od študentov in civilne družbe do predstavnikov državnih in drugih institucij.

Program Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018.

Poletno šolo organiziramo:

  • Fakulteta za družbene vede UL
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Inštitut za ekologijo
  • Študentsko društvo Iskra
  • Eko kolektiv
  • Časopis za kritiko znanosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor
Deli članek