OBSTOJEČI STATUS QUO NAJVEČJA GROŽNJA ŠTUDENTSKEMU ORGANIZIRANJU


Prejšnji torek, 30. januarja, je potekala seja Sveta VRS za študentska vprašanja, na kateri so predstavniki Študentskega društva Iskra, Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), predstavniki ključnih resornih ministrstev ter ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič razpravljali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov, katerega osrednje vprašanje še vedno ostaja pravna subjektiviteta ŠOS.

Predlog novele Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS), ki smo ga v Iskri pripravili spomladi 2016 ter ga v okviru delovne skupine pod okriljem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dokončno uskladili proti koncu istega leta, ŠOS jasno opredeljuje kot osebo javnega prava, zaradi česar bo skupaj z njenimi organizacijskimi oblikami nedvoumno zavezana k posredovanju informacij javnega značaja, nad porabo sredstev pa bo bedelo Računsko sodišče.

Kot pričakovano, so predstavniki ŠOS na seji vnovič zanikali, da so oseba javnega prava, s čimer ne samo da zavlačujejo nujne sistemske prilagoditve študentskega organiziranja, ampak ogrožajo samo delovanje študentske organizacije, saj jo postavljajo v nemogoč pravno-formalen položaj. Že Vrhovno sodišče je opozorilo, da ne obstaja primerne zasebnopravne oblike, pod katero bi lahko organizirali ŠOS. Prav trenuten “pozasebljen” status quo študentskega organiziranja prihodnosti prinaša številne nepredvidljive posledice. Odlašanje z zakonskimi spremembami, ki bi od ŠOS-a terjale dosledno izvajanje javnopravne subjektivitete, zato predstavlja največjo grožnjo obstoju študentskega organiziranja.

Predstavniki ministrstev se načeloma strinjajo, da sledimo spremembam v smeri transparentne in namenske rabe sredstev, kar v študentskem društvu Iskra seveda pozdravljamo. Vendar na seji nobeno od ministrstev na žalost ni pokazalo, da bi zares razumelo problem urejanja študentskega organiziranja, kar daje možnost ŠOS-u, da ohranja nedopusten status quo z argumenti, da posledice doslednejšega spoštovanja javnopravne subjektivitete ne odtehtajo vseh prednosti.

Zaradi počasnega premikanja vladne strani ter tihe ignorance študentskih funkcionarjev je v tem trenutku sprejetje nove študentske zakonodaje utopično. Navkljub temu lahko Svet za študentska vprašanja z noveliranjem najbolj akutnih pravnih nedorečenosti še vedno v zakonodajni postopek vloži ZSkuS, ki bo vsaj za silo omejil največje nepravilnosti študentskega organiziranja.

Več informacij o preteklem dogajanju glede ZSkuS-a pa najdete na spodnjih povezavah:

Iskrin prvotni predlog novele ZSkuS (marec 2016): https://studentska-iskra.org/poziv-k-spremembam-zakona-o-skupnosti-studentov/

Usklajen predlog novele ZSkuS (december 2016): https://studentska-iskra.org/izjava-za-javnost-ob-uskladitvi-predloga-novele-zskus/

Deli članek
,