Odziv na odprto pismo ŠS FDV


Vsi se zavedamo pomembnosti boja za javno, vsem dostopno, kvalitetno visoko šolstvo, ki mora, v kolikor želi biti uspešno, organizirati in povezati čim številčnejšo množico. Brez prepoznavanja skupnega interesa in zavedanja, da smo z zasledovanjem parcialnih interesov vsi na slabšem in nemočni, ne gre. Nemalokrat so se že zgodili organizirani upori proti varčevalnim ukrepom, nižanju kvalitete študija, slabšanju položaja zaposlenih, zmanjševanju financiranja in komercializaciji visokega šolstva, ki so dokazali, da so spremembe mogoče. Ob vsem tem, je samostojno ukrepanje študentov v organizaciji enega samega študentskega sveta, ki so se na varčevalne ukrepe na Fakulteti za družbene vede odločil odzvati z zbiranjem podpisov, nerazumljivo. Zahtevan odstop rektorja ne bo povišal financiranja ali povrnil ugleda družboslovju, kot zahtevajo avtorji odprtega pisma. Upiranje prenizkemu financiranju, ki se omejuje le na eno izmed 26 fakultet je kontraproduktivno in ustvarja nepotreben antagonizem tam, kjer je nujno potrebno sodelovanje in solidarnost. Problem podfinaciranja slovenskih univerz je sistemski in ni stvar posameznih fakultet ali zarote rektorja, na kar napeljuje pismo, ki ga je objavil ŠS FDV. V luči preteklih in, kot gre soditi po izjavah finančnega ministra Mramorja, tudi prihajajočih rezov, zato Študentski svet FDV pozivamo, naj se poveže s ŠS-ji na ostalih fakultetah in enotno nastopi proti zmanjševanju financiranja in takim ali drugačnim oblikam postopnega nižanja kakovosti študija. V interesu študentov vseh smeri in fakultet je namreč, da je študij kakovosten in dostopen, kar pomeni predvsem zadostno financiran. Zagovarjanje partikularnih pozicij družboslovcev, fizikov ali gozdarjev in zahtevanje zvišanja financiranja za zgolj en program ali fakulteto, lahko vodi zgolj v študentski kanibalizem in dirko do dna, državi pa omogoča, da z izpolnjevanjem posameznih zahtev razdeli študente in tako oslabi njihovo moč. ŠS FDV zato pozivamo, naj težave s financiranjem naslovi iz širše perspektive in z dolgoročnejšimi cilji, k čemur naj pritegne tudi Študentske svete ostalih fakultet. K taki akciji bo z vsemi močmi prispevala tudi Iskra, saj le tako delovanje prinaša možnost za uspeh, to pa je dolgoročna zagotovitev zadostnega financiranja visokega šolstva.

Ne glede na vse pa se ne moremo znebiti grenkega priokusa pri sicer dobrodošli radikalizaciji Študentskega sveta. Študenti senatorji, ki jih načeloma nadzira ta isti ŠS so namreč lani, 9.12.2013 na seji Senata FDV podprli sklep o 10 odstotnem linearnem znižanju kontaktnih ur, torej identičen ukrep, ki mu sedaj tako ostro nasprotujejo. Le upamo torej lahko, da se bo tokrat radikalna pozicija ŠS in njegovih članov ohranila tudi v povolilnem obdobju in se bomo skupaj borili za kvalitetno, brezplačno in javno šolstvo.

Deli članek
,