Për Universitetin (Albanija)


Gibanje Për Universitetin (v prevodu: Za Univerzo) je trenutno edino radikalno levo usmerjeno študentsko gibanje v Albaniji. Med letoma 1990 in 1991 je delovala večja študentska organizacija (ki je med drugim tudi sodelovala pri boju proti stalinističnemu režimu v državi), po teh letih pa ni bilo v Albaniji, žal, nobene neodvisne politične študentske organizacije oz. gibanja. V tem času se je pokazalo, da obstaja nuja po aktivizaciji študentov, po protestih in drugih oblikah emancipatornega boja.

Manjko študentskega oz. mladinskega aktivizma je puščal prazen del političnega prostora, kjer so imele monopol stare politične stranke in njihovi mladinski forumi. Veliko let so ravno te že etablirane stranke vzpostavljale lastne strukture po vseh srednjih šolah in univerzah. To se je najbolj pokazalo na primeru študentskih predstavnikov, ki so se zamenjali po vsaki menjavi vlade, brez študentskih volitev.

Soočeni s to situacijo v vsakodnevnem študentskem življenju so se našli študentje in študentke z radikalnimi, morda idealističnimi idejami ter ustanovili Për Universitetin. Gre za študentsko gibanje, ki bi rado prodrlo v politične diskusije na univerzi, odprlo platformo za aktivizem in proteste ter predvsemnaslavljalo probleme tako univerze kot celotne družbe v širšem kontekstu.

Për Universitetin je organizacija, ki vodi upor proti neoliberalnim reformam, ki jih vlada izvaja v visokem šolstvu. Da bi se zoperstavili tem reformam, škodljivim za kvaliteto in dostopnost visokega šolstva, je organizacija Për Universitetin organizirala različne aktivnosti, kot so javne skupščine na javnih univerzah s študenti in profesorji, gverilske akcije na ulicah in v vladnih stavbah, zasedbe fakultet in podobno.

Največje in najpomembnejše akcije organizacije Për Universitetin od ustanovitve so bile:

  • protestni shod junija, ki je privabil več sto študentov pred vladno stavbo,
  • okupaciji Strojne fakultete in Centralne stavbe Politehnične Univerze v oktobru 2014, ko so bile nekatere študentske zahteve tudi uslišane,
  • okupacija Naravoslovne fakultete in protest, ki se je končal z aretacijo štirih aktivistov in nasilnim posredovanjem policije.

Zadnja večja akcija, ki so jo izvedli, je bila masovna enodnevna zasedba Fakultete za družbene vede, ko so ob svetovnem dnevu filozofije zablokirali vhod v fakulteto in zahtevali javno, brezplačno, vsem dostopno visoko šolstvo.

Poleg vseh akcij izdajajo dvotedenski študentski časopis, v katerem objavljajo analitične in kritične prispevke, prevode drugih prispevkov ipd.

Deli članek