Poziv k ukrepom na Univerzi v Mariboru


Že februarja letos je bila med zaposlenimi na rektoratu Univerze v Mariboru izvedena anketa, v kateri je skoraj polovica vprašanih poročala o mobingu, spolnem nadlegovanju, ustrahovanju, šikaniranju, obračunavanju s sodelavci in sodelavkami, prostaškem govorjenju in obnašanju ter klientelizmu. Poročilo o anketi so že po nekaj urah umaknili s spleta (Rektor Igor Tičar še nič o mobingu na njegovi univerzi, Delo, 2. 2. 2016). Prva opozorila o nadlegovanju pa so se pojavljala že prej (Javno pismo rektorju dr. Igorju Tičarju, Večer, 17. 8. 2016).

Pozneje sta bili podani dve prijavi zoper takratnega glavnega tajnika Univerze v Mariboru Teodorja Lorenčiča, ena zaradi mobinga, druga zaradi mobinga in spolnega nadlegovanja. Oblikovani sta bili dve komisiji, za prvi primer je bil priporočen izrek opomina, druga pa je bila glede ukrepa razdeljena, čeprav je bilo soglasno potrjeno spolno nadlegovanje.

Kljub temu, da je rektor Tičar zatrjeval, da bo brezpogojno sledil ugotovitvam in priporočilom komisije, je na koncu prezrl mnenje dveh članic komisije, ki sta priporočili izredno odpoved delovnega razmerja. S tem je tudi razvrednotil njuno (so)delovanje v komisiji ter dal večjo težo njenemu moškemu delu (Z univerze še nič o rektorjevem alter egu, Večer, 3. 8. 2016).

Rektor je moral Lorenčiču odvzeti pooblastila glavnega tajnika zaradi odločbe delovnega inšpektorata, saj mu je pooblastilo podaljšal nezakonito, brez javnega razpisa (Domnevni spolni nadlegovalec ostaja na vodstvenemu položaju, Dnevnik, 9. 8. 2016). Lorenčiča je torej doletelo zgolj pisno opozorilo, še vedno pa zaseda vodstven položaj na rektoratu.

Rektor Igor Tičar je v zadnjem času večkrat pokazal, da si ne zasluži zaupanja sodelavk_cev in študentk_ov. Poleg zanemarjanja slabih odnosov med delavci_kami na univerzi je bil vpleten še v  onemogočanje napredovanja zaposlenim in kršitev delovnopravne zakonodaje, sporno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi pa je dosegel po tem, ko je za 11.000 evrov naročil pravno mnenje na račun univerze (O rektorjevi usodi bo odločal senat, Večer, 4. 6. 2016).

Rektor, kot oseba na javnem položaju, ki ima že samo zaradi narave tega položaja veliko moč in vpliv, bi moral delovati vzorno in se zavedati učinkov, ki jih lahko sprožajo njegove odločitve. Moral bi se zavedati odgovornosti, ki pritiče temu nazivu ob vseh danih situacijah in iz teh ni izključeno niti upoštevanje mnenj komisije ali preprečevanje seksizma in neenake obravnave spolov.

Njegov odziv v dani situaciji daje sporočilo, da prijavljanje spolnega in drugačnega nadlegovanja nima smisla, saj ukrepov ne bo, prijavitelji_ce pa bodo izpostavljeni_e in prepuščeni_e sami_e sebi. To je slaba novica predvsem za študentke, ki se najpogosteje soočajo s spolnim nadlegovanjem in neprimernim odnosom do njih s strani profesorjev. Še bolj kot sodelavke ali podrejene delavke so namreč študentke s profesorji v neenakem razmerju moči. Če se študentka odloči ukrepati, tvega šikaniranje, oviranje njenega študija in izpostavitev. Sicer je pač prisiljena nadlegovanje trpeti ali pa prilagajati svoj študij tako, da se lahko nadlegovalcu izogne. V vsakem od zamišljenih primerov sama trpi posledice, nadrejeni profesor ali zaposleni na univerzi pa ostane nedotaknjen. In ravno zaradi tega moramo ostro obsoditi tudi molk študentskih predstavnikov_c na UM in posameznih fakultetah, ki s svojo tišino posredno podpirajo takšno delovanje.

Univerze bi morale ustvarjati okolje, kjer je vsaka prijava nadlegovanja možna ter resno in pravično obravnavana. Ustvarjati bi morale okolje, ki spodbuja enakopravnost spolov, vodi družbo k vedno večji enakopravnosti, ne pa da same delujejo v zakrnelem okostju patriarhalne dominacije in proizvajajo ter nenehno reproducirajo neenakopravne družbene odnose, ki so škodljivi za vse.

Zato pozivamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da ukrepa ob dogajanju na UM, da poskrbi, da bosta tako Lorenčič, kriv mobinga in spolnega nadlegovanja, kot njegov zagovornik rektor UM sankcionirana primerno. Prav tako k odzivu in obtožbi takšnega ravnanja pozivamo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in senat UM. Konec koncev gre za kazniva dejanja, za katera ni opravičila. Javne institucije bi morale strogo obsoditi kakršnokoli nadlegovanje in izvajanje kaznivih dejanj, ne pa jih pometati pod preprogo in s svojim molkom celo ščititi storilca.

 

S spoštovanjem podpisani:

 • Študentska Iskra, delovni odbor za feminizem
 • FemA – Feministična akcija
 • Sindikat vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture, zanj glavni tajnik, Branimir Štrukelj
 • Visokošolski sindikat Slovenije, zanj predsednik, prof. dr. Marko Marinčič
 • Mladi plus
 • Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Sindikat VIR)
 • red. prof. Darko Golija, UM
 • Sindikat Glosa
 • lokalni odbor Iniciative za demokratični socializem Maribor
 • Zine Pizda
 • Jože Furman, vodja služb za študentske in študijske zadeve FF (UM)
 • Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo

 

Poziv je možno še naknadno podpisati, če bi to želeli storiti, nas kontaktirajte na studentska.iskra@gmail.com.

Deli članek
,