Rešitve, ki to niso


Avstralija, sicer ena najmanj okoljsko ozaveščenih držav, ponovno preko spretnih prijemov in prevalov prireja rezultate sebi v prid. Kurjenje premoga do onemoglosti, dobički za peščico, podnebne spremembe in revščina za večino.

Pred dnevi je avstralski dnevnik The Australian poročal o raziskavi, ki jo je na pobudo avstralskega ministra za naravne vire Matta Canavana izvedlo Ministrstvo za industrijo, inovacije in znanost. Raziskava ugotavlja, da bi lahko Avstralija s prehodom na bolj efektivno tehnologijo izkoriščanja virov (ultrasuperkritične naprave na prah) v obstoječih elektrarnah na premog zmanjšala emisije CO2 za malo manj kot tretjino. S tem bi se približala začrtanemu cilju do leta 2030: 28 % zmanjšanje izpustov glede na raven iz leta 2005.

Številne kritike pa letijo tako na samo analizo, kot tudi na poročanje o njej. Namreč po pregledu povzetka raziskave Guardian Australia ugotavlja, da bi z nadgradnjo tehnologij lahko dosegli kvečjemu 12 % zmanjšanje izpustov ob finančno zelo potratnem programu rušenj in gradenj. Sporna je tudi uporaba tehnologij CCS (zajemanje in skladiščenje ogljika), ki so zelo drage, tvegane in ne nujno učinkovite pri zmanjšanju emisij. Ne glede na CCS je zgorevanje premoga tudi vodilni vzrok za pm delce in onesnaženje zraka. Ključni problem pa predstavlja dolgoročni cilj Pariškega sporazuma po neto ničnih emisijah, ki ga je z gradnjo in nadgradnjo obstoječih elektrarn na premog nemogoče doseči. To je tudi eden od mnogih razlogov za manjši interes finančnih institucij, da bi vlagale v takšne tehnologije. Govorjenje o novih termoelektrarnah je še toliko bolj paradoksalno, saj aktualne analize kažejo, da je skoraj vsa nova sončna in vetrna energija cenejša kot premogovna.

Zaradi navedenih razlogov je sporna tako Canavanova pobuda za takšno raziskavo, kot tudi njegov odziv. Mark Butler pravi: ‘’pri ministrovem poveličevanju premoga ne gre za zagotavljanje zanesljive in cenovno dostopne energetske prihodnosti, pač pa za ideološki napad na obnovljive vire energije, z namenom odvračanja pozornosti od dejstva, da vlada nima zastavljenega načrta glede energije in podnebja’’. Za piko na i pa poskrbita še dve poročili iz preteklega leta (Climate Action Network Europe in Germanwatch), ki Avstralijo postavljata na sam rep boja za zmanjšanje emisij CO2, večjo uporabo obnovljivih virov energije in ukrepov proti globalnemu segrevanju med razvitimi državami.

To izhaja tudi iz dejstva, da ima Avstralija ogromne zaloge premoga, kar pa je zgolj še en primer povzročanja globalnih podnebnih sprememb zaradi partikularnih interesov, v tem primeru premogovne industrije. Edina sprejemljiva rešitev je, da se ta problem naslovi na delavcem in okoliškim skupnostim prijazen način preko pravične tranzicije, ki so jo podprli tudi avstralski sindikati.

 

Če te zanima okoljevarstvo in bi se na tem področju rad aktiviral_a, se nam pridruži!

Lahko nam napišeš e-mail: info@studentska-iskra.org ali pa nas kontaktiraš preko facebooka.

 

Seznam izvornih člankov:

 

Deli članek
,