ŠOU je sredstvo, ne cilj!


Večina problemov študentov in njihovih družin nima korenin v visokošolskem področju, temveč v širšem družbeno-ekonomskem sistemu. Zato se jim tudi ne moremo postaviti po robu z delovanjem le na tako omejenem področju. ŠOU kot institucija formalno zagovarja interese študentov, a ker se ti ne razlikujejo od interesov večine ostalega prebivalstva, se moramo zavedati, da je ŠOU le omejeno sredstvo za vzpostavljanje razmer, ki si jih želimo. Lahko omogoča prostor povezovanja in organiziranja mladih tako z drugimi skupinami prebivalstva kot mednarodno. Le široko povezani in dobro organizirani lahko proizvedemo dovoljšen pritisk, da se bodo izkoriščevalske razmere, vgrajene v sam družbeno-ekonomski sistem, zares spremenile na bolje.

Deli članek
,