Sporno imenovanje nove urednice Tribune


Študentska organizacija Univerze v Ljubljani nadaljuje z neusmiljenim lomastenjem po študentskih medijih. Vsakoletno nižanje sredstev za Radio Študent in časopis Tribuna, dva študentska medija z najdaljšo tradicijo, sedaj spremljajo tudi programsko vmešavanje v obliki imenovanj v nasprotju z željami (so)ustvarjalcev in sodelavcev medija.

Na seji 27. 2. 2015 je tako programski svet, ki ga sestavljajo Aleš Šteger, predstavnik Zavoda Študentska založba (Založba Beletrina), Damjan Vinko, predstavnik zaposlenih na ŠOU, Klemen Balanč, predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje ŠOU in je v tem primeru tudi minister v prejšnjem Predsedstvu ŠOU, Martina Dervarič, urednica Radia Študent in Jasmina Šepetavec, odgovorna urednica Tribune za novo kandidatko za odgovorno urednico Tribune izglasoval Ano Pavlič, magistrsko študentko Politične teorije na Fakulteti za družbene vede. Za omenjeno kandidatko so glasovali trije člani Programskega sveta, proti sta bili urednici Radia Študent in Tribune. Kar je najbolj sporno, je dejstvo, da je izglasovanje Ane Pavlič v nasprotju z željami uredniškega odbora, ki je dan pred tem prisluhnil predstavitvama obeh kandidatov in za bodočega odgovornega urednika izbral Aleša Mendiževca, dolgoletnega sodelavca Tribune.

Pravilnik o delovanju stalne dejavnosti Tribuna sicer zapoveduje, da odgovornega urednika imenuje Predsedstvo ŠOU na predlog Programskega sveta in po predhodni pridobitvi mnenja uredniškega odbora. Izbira Ane Pavlič tako še ni dokončna, saj jo mora potrditi še Predsedstvo ŠOU, kar pa bo najbrž zgolj formalnost. Bolj ogorčenja vredno je dejstvo, da je Programski svet povozil mnenje soustvarjalcev. Ker gre za izbiro odgovornega urednika je mnenje sodelavcev medija ključna, saj ne gre za tehnično, pač pa vsebinsko funkcijo, na kateri oseba brez podpore svojih sodelavcev ne more delovati. Sodelavci Tribune so se za Mendiževca odločili na podlagi programa, saj pozna delovanje časopisa, njegov razvoj v zadnjih letih ter konceptualno zasnovo, ki stoji za njim. Na drugi strani je Ana Pavlič vlogo Tribune, še enega zadnjih kritičnih medijev v Sloveniji vidi v približevanju študentstvu in aktualnosti. Karkoli že so programske in splošne usmeritve posameznih kandidatov glede prihodnosti Tribune, je ključno, da njihovo ustreznost presodijo sodelavci in je njihovo mnenje nato tudi upoštevano. Izbira Ane Pavlič, za katero se je odločil Programski svet, je torej izrazito politikantska in predstavlja nov primer poseganja ŠOU v neodvisne študentske medije z nastavljanjem “svojih ljudi”.

Tribuna sicer s presledki izhaja že od leta 1951. Njena zadnja epizoda traja od leta 2009, ko je bila v za ŠOU sicer finančno nekih drugih časih zagnana zelo velikopotezno. Od takrat se je financiranje Tribune s 100,000 evrov znižalo na le tretjino tega zneska, vseskozi pa je ŠOU kazal sramotno nerazumevanje delovanja in pomena tega medija. Tribuna je v svoji zgodovini nudila prostor kritičnemu glasu študentske populacije in soustvarjala mnoge uspehe študentskega organiziranja. Nazadnje je pomembno vlogo odigrala pri zasedbi Filozofske fakultete leta 2011. V zadnjih letih je Tribuna pogosto eksperimentirala z vizualno in vsebinsko podobo in vseskozi ostajala zvesta kritičnosti, avtonomnosti ter brezplačnosti in zavračanju oglasov. Vsebina je pogosto kritizirala tudi študentsko organiziranje in ŠOU, kar se je še enkrat več na prav ironičen način pokazalo za upravičeno.

V Iskri najostreje obsojamo potezo programskega sveta in od Predsedstva ŠOU zahtevamo, da predlagane odgovorne urednice ne potrdi. V prihodnosti pričakujemo, da bo ŠOU vsem medijem pod svojim okriljem zagotovil pogoje za nemoteno in avtonomno delovanje ter tako ohranil nekaj najdragocenejšega kar študentsko organiziranje in medijska krajina na splošno v Sloveniji imata. To sta Tribuna in Radio Študent, dva kritična medija z bogato tradicijo, ki jima njun položaj omogoča, da neprestano preizprašujeta svojo vlogo v družbi, vlogo študentov in medije kot take. Vodstvo ŠOU pa v zadnjih letih s svojo samozaverovano ignoranco, nenehnim nižanjem financiranja in politikantskim nagajanjem to poslanstvo na škodo vseh študentov in širše javnosti onemogoča in uničuje.

Iskra

 

Deli članek
,