Sprememba zakonodaje o prostituciji v Franciji: Nordijski model


Francija je prejšnji teden sprejela zakon, po katerem je kupovanje prostitucije in zvodništvo kaznivo, samo ponujanje prostitucije pa ne – tako imenovani Nordijski model. Ureditev temelji na zmanjševanju povpraševanja po prostituciji. Ne izhaja iz moralnih obsodb ampak se zavzema za polnopraven položaj žensk v družbi. Ženske namreč predstavljajo večino prostitutk in žrtev trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja, moški pa veliko večino klientov in povpraševalcev po obojem.

Evropski parlament je leta 2014 objavil poročilo, v katerem so opisali stanje prostitucije v Evropi in priporočili uveljavitev Nordijskega modela, po tem pa se je parlament tudi nezavezujoče izrekel v prid tej ureditvi. Sklenili so, da naj evropske države delajo na zmanjševanju povpraševanja po prostituciji s preganjanjem klientov in dekriminalizacijo prostitutk. Parlament je izjavil tudi, da prostitucija krši človeško dostojanstvo in pravice, ne glede na to, ali je soglasna ali prisilna. Za osebe v prostituciji naj bi države uredile izhodne strategije in našle alternativne vire prihodka.

Po svetu, v Evropi in tudi v Sloveniji organizacije, ki se borijo proti trgovini z ljudmi in ki nudijo podporo njenih žrtvam, podpirajo tovrstno ureditev. Legalizacija in dekriminalizacija posredovanja prostitucije sta namreč dokazano povezani z večjim povpraševanjem in posledično s povečanjem trgovanja z ljudmi in prisilne prostitucije.

V Sloveniji je prodajanje in kupovanje spolnih uslug (ki ni del trgovanja z ljudmi, to je urejeno v posebnem členu) dekriminalizirano od leta 2003. Do leta 2008 sta bili kaznivi dejanji „zvodništva“ in „posredovanja prostitucije“, po tem pa se je besedilo zakona preoblikovalo v prepoved „zlorabe prostitucije“. Med drugim je prepovedano sodelovanje pri prostituciji druge osebe z namenom izkoriščanja ter pridobivanje in spodbujanje osebe k prostituciji. V okviru preganjanja trgovanja z ljudmi je kazniva med drugim nastanitev, prepeljanje in drugačno razpolaganje z osebo ali posredovanje pri teh dejanjih z namenom izkoriščanja prostitucije. Z zaporom od treh do petnajstih let se kaznuje, kdor ta dejanja izvede v okviru hudodelske družbe ali s tem dejanjem pridobi veliko premoženjsko korist. V juliju 2015 je bila sprejeta sprememba kazenskega zakonika, ki kriminalizira uporabnike storitev trgovine z ljudmi.

Po opažanjih društva Ključ in slovenske policije je v Sloveniji zvodništvo velik problem, stanovanjska prostitucija je vse bolj pod nadzorom organiziranega kriminala. Število klientov različni viri ocenjujejo na več deset tisoč ljudi, velika večina je moških.

V Sloveniji je bilo v zadnjem desetletju odkritih že več primerov trgovanja z ljudmi ter izkoriščanja prostitucije. V letu 2015 je bilo v Sloveniji na sodišču obtoženih več moških, ki so organizirali prostitucijo v nočnih klubih in z njo zaslužili tudi do dveh milijonov evrov, ženske pa so iz tujine pridobivali z zavajanjem in jih izkoriščali.

Raziskovalci tega področja, policija in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi poročajo, da je v Sloveniji veliko prostitutk ujetih v neprostovoljna razmerja z zvodniki. Ti jih zase pridobivajo z izsiljevanjem in nasiljem. To kaže, da bi morali tudi v Sloveniji ponovno sprejeti strožje zakone za boj proti zvodništvu, trgovanju z ljudmi in proti prisilni prostituciji, pri čemer morajo biti same ponudnice in ponudniki prostitucije nekaznovani in zaščiteni.

http://www.feministcurrent.com/2016/04/06/france-adopts-the-nordic-model/

Med tem ko ureditev prostitucije v Franciji pomeni napredek v boju za pravice žensk, pa so se na Poljskem pojavile pobude za prepoved splava: poljska predsednica vlade Beata Szydło je podprla kampanjo Rimskokatoliške cerkve za popolno zamejitev že tako zelo omejene pravice do splava na Poljskem.

http://www.delo.si/svet/evropa/splav-ki-pelje-k-predcasnemu-abortusu.html

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/31/polish-prime-minister-favours-ban-on-abortion

 

Odziv je pripravil Iskrin delovni odbor za feminizem. Če bi se želel_a pridružiti, piši na info@studentska-iskra.org

Deli članek
,