Oznaka: Biserka Karneža Cerjak


  • Odziv na lažne navedbe v članku revije Reporter

    Odzivamo se na neresnične navedbe novinarke Reporterja Biserke Karneža Cerjak, ki jih je glede našega društva zapisala v članku naslovljenem “Urjenje študentske revolucionarne Iskre” v 42. številki 7. letnika revije Reporter, na 12. strani. Zelo prozorno je, da takšne lažne obtožbe, ki očitno nimajo nobenega drugega namena kot diskreditacijo društva Iskra med študenti, prihajajo en […]