Upravni odbor UL in zaslužkarstvo na študentski račun


Rektor Ivan Svetlik je v odhajanju, Upravni odbor in ostali univerzitetni organi pa so poskrbeli za še en prikaz nekorektnega vodenja največje slovenske univerze in posmehljivega odnosa do študentov in študentk. Pred časom je bil sprejet nov Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki je odpravil do zdaj veljavno določilo, po katerem smo študentje in študentke 24 mesecev po izgubi študentskega statusa lahko zaključno nalogo oddali brezplačno. Po novem Pravilniku oddaja postane plačljiva takoj po izgubi statusa. In cena? 506,50 € za visokošolske programe 1. stopnje, 634,30 € za univerzitetne programe 1. stopnje in 952,10 € za programe 2. stopnje. Brez vštetega DDV.

Kaj točno nov Pravilnik pomeni za študente in študentke in zakaj je problematičen? Vodstvo Univerze se je odločilo, da bo novi Pravilnik pričel veljati letos oktobra. Zato so se tisti, ki letos zaključujejo s študijem na nekem programu in so načrtovali svoje zagovore glede na star Pravilnik, znašli pred dvema neprijetnima izbirama. Lahko zaključijo s skrbno načrtovanim raziskovalnim delom in zaključno nalogo po hitrem postopku dokončajo do konca septembra (o nedodelanosti takšnih izdelkov lahko le sklepamo). Druga možnost pa je, da privolijo v plačilo svoje oddaje – ob tem, da je slabih 1000 € za večino študentov nedosegljivo visok znesek.

Vodstvo Univerze, ki se javno baha z zastavljenimi cilji glede kvalitete in strokovnosti, ni bilo niti toliko korektno, da bi svojo namero sporočilo javno. Grozljivo je pomisliti, koliko študentov in študentk bi septembra ostalo brez besed, ko bi jim referati izstavili račune z navedenimi zneski. Najbolj na udaru bi tako bili posamezniki in posameznice, ki so se svojih zaključnih nalog lotili velikopotezno in poglobljeno (ti bi si zaslužili spodbude, ne pa kazni), ter tisti, ki so poleg vsega prisiljeni še delati ter zaradi tega podaljševati študij (ti bi si zaslužili pomoči, ne pa odrekanja pravice do izobrazbe).

Pogajanja še potekajo, zagnani posamezniki znotraj Študentskega sveta in študentski senatorji pa se trudijo poseči v proces odločanja. Potek dogodkov želijo obrniti tako, da bi tisti, ki zaključujejo letos, lahko oddajali zaključno nalogo po starem Pravilniku – kar je očitno največ, česar se trenutno lahko nadejamo. Več o morebitni rešitvi bo znano po seji Senata UL, ki bo 30. maja, iz Univerze pa so tistim, ki so se preko referatov pozanimali glede situacije s plačilom odgovor obljubili do konca junija. Vprašanje, zakaj je sploh bilo potrebno odpravljati 24 mesecev rezerve, Upravnega odbora seveda ne zanima.

Ali lahko vodstva visokošolskih inštitucij svoj ugled rešujejo tako, da z vrtoglavimi zneski in celo retroaktivno finančno kaznujejo »večne študente«? Ne. Lahko pa za začetek začnejo s pregonom tistih znotraj svojih vrst, ki izvajajo spolne napade, in priznajo svoj delež krivde pri degradaciji visokega šolstva.

Deli članek
,