ZA DEMOKRATIČNO IZPELJAVO JUTRIŠNJIH ŠTUDENTSKIH VOLITEV


 

Jutri, v sredo, 12. 10. 2022, bodo potekale redne volitve v Študentski zbor in Upravne odbore Študentske organizacije visokošolskih zavodov ŠOU v Ljubljani za mandatno obdobje 2022 – 2024. Volitve bodo potekale med 9.00 in 18.00. Volišča se bodo nahajala na fakultetah oz. akademijah, razen za Akademijo za glasbo, Fakulteto za farmacijo, Fakulteto za državne in evropske študije in Visoko strokovno šolo risanja in slikanja, ki bodo imela volišče kar v prostorih ŠOU v Ljubljani (ŠOUL), tj. na Študentskem kampusu, Pivovarniška 6, Ljubljana.

 

Volilno pravico lahko izkazuje vsak_a študent_ka z veljavnim študentskim statusom. Če ima študent_ka  vpisan vzporedni študij, uveljavlja volilno pravico na vseh vpisanih študijih, torej na vseh volilnih enotah, kjer ima status. Če ima študent_ka vpisan dvopredmetni študij, prav tako uveljavlja volilno pravico na obeh študijskih programih. Za izkazovanje istovetnosti potrebuje veljavno študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu ter osebni dokument. Voli se lahko zgolj fizično, na sami lokaciji. Nadomestnega načina za volilno opravilo tistih, ki bodo na dan volitev npr. v samoizolaciji zaradi koronavirusa, ni predvidenega.

 

Zakaj je pomembno, da se voli? Zato, ker vsak_a študent_ka avtomatsko postane član oz. članica ŠOUL z vpisom na fakulteto, ki je članica Univerze v Ljubljani, oz. z vpisom na 3 zasebne visokošolske zavode, ki – čeprav niso uvrščeni v Univerzo v Ljubljani – vendarle spadajo pod okrilje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Po kakšnem ključu so nekateri zasebni zavodi vključeni v ŠOUL sicer nismo seznanjeni.

 

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je politično telo, ki ga sestavljajo študentke in študenti – predstavnice in predstavniki posamičnih fakultet. Poslanstvo ŠOUL bi morala biti skrb za interese celotnega študentstva, a je čedalje bolj jasno, da je na prvem mestu njihov lasten profit in ugodnosti za člane predsedstva in izbranih funkcionarjev, ne pa dobrobit študentk ter študentov.

 

Študentski zbor je organ, ki je hierarhično najvišji izmed vseh drugih funkcij znotraj ŠOUL. Študentski zbor tudi potrdi ali odpokliče direktorja, predsedstvo in druge funkcionarje. Prav zato je pomembno, da se na volitvah podpre kandidatke in kandidate za poslanke in poslance, ki jim je mogoče tovrstno vlogo zaupati. Študentski zbor sprejema letni proračun in tako razdeli sredstva, ki jih prejme iz koncesijskih dajatev na študentsko delo. Sredstva razdeli med različne zavode in resorje ŠOUL. Leta 2022 je njihov proračun znašal skoraj 4 milijone evrov, od česar jih je bilo 80.000 namenjenih za delovanje zbora. Poslanke in poslanci študentskega zbora imajo tudi možnost vpogleda v natančno porabo denarja. Poleg tega so po novem edini, ki lahko govorijo na sejah zbora, čeprav so te javne.

 

Za pravno neoporečnost, financiranje in nadzor delovanja ŠOUL skrbi direktor. Trenutni direktor Andrej Klasinc ima mandat že od leta 2013. Na direktorskem stolčku sedi kljub očitkom nepravilnosti v postopku imenovanja. Lansko leto je bila uvedena tudi funkcija prokurista, ki je pravzaprav podvojitev direktorske funkcije. Nosilec te funkcije je nekdanji študentski minister iz kvote ene izmed koalicijskih skupin Andrej Bole. Obveznosti in naloge te funkcije ter potrebne kvalifikacije za to funkcijo ob njegovi izvolitvi pravzaprav niso bile znane in tako ni popolnoma jasno, kako je to delovno mesto sploh pridobil. Andrej Klasinc je sicer pred nekaj tedni odstopil z mesta predsednika sveta celjske bolnišnice, saj je bil kot tak soodgovoren, da vodstvo celjske bolnišnice ob aferi zamenjave identitete umrlega pacienta ni želelo odgovarjati pristojnemu ministrstvu.

 

Letos kandidira največje število list oz. samostojnih kandidatov, ki so do sedanje koalicije poslanskih skupin v Študentskem zboru, Modro za študente in Skupine Povezani, tudi izjemno kritični. Trenutna koalicija Modrih in Povezanih sicer obvladuje Študentski zbor že od leta 2012.

 

Nekatere izmed list, ki se sicer znotraj ŠZ povezujejo v koalicijo, so v predvolilnem času že kršile pravila volilne kampanje. Po Pravilniku o volilni kampanji je v času volilne kampanje z namenom volilne propagande na fakultetah in v njihovi okolici namreč:

 

  • prepovedano deljenje vsakršne oblike hrane in pijače;
  • prepovedano deljenje kakršnihkoli pripomočkov ali propagandnega materiala, razen tiskovin, katerih namen je predstavitev kandidata ali skupine kandidatov in njihovega predvolilnega programa ali izobraževanje študentov in katerih vrednost ne presega 0,63 evrov bruto na posamezno enoto ali kos (kot tiskovine se štejejo zgolj plakati, letaki in brošure);
  • prepovedano prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje.

 

Volilna komisija je pritožbe čez njihovo ravnanje obravnavala z vso resnostjo in zato dne 9. 10. 2022 tudi sprejela odločitev, da se listam, ki so kršile Pravilnik o volilni kampanji, izda opozorilo in poziv k spoštovanju pravilnika o volilni kampanji. Lahko le upamo, da se bodo te opozorilne sankcije koalicijske liste v prihodnje tudi držale.

 

Na prejšnjih volitvah v študijskem letu 2020/21 je bila volilna udeležba zgolj 6-odstotna; volilne udeležbe se pa ob upoštevanju demokratičnih norm nikakor ne dviguje z obljubljanjem promocijskega materiala, hrane in pijače, ampak s širjenjem javnega diskurza o temah, ki so relevantne za same volivke in volivce. Aktualna koalicija stavi na to, da bodo tudi na letošnjih volitvah volivke in volivci ostali pasivni in se zadovoljili s tem, da je vse, kar dobijo od ŠOUL, zgolj organizirane zabave v klubih in občasni pikniki. Čas je, da jim pokažemo, da se motijo. Študentke in študenti se zavedamo, da igre brez kruha ne zadoščajo. Transparentnejše in demokratičnejše delovanje Študentske organizacije bi nam koristilo v mnogo večji meri. 

 

Še enkrat poudarjamo: jutri so študentske volitve. Na študentke in študente apeliramo, da se jih udeležijo. Zato, ker ni nobene potrebe, da je študentsko življenje sinonim za politično izključenost!

 

Deli članek