Kategorija: Iskrin program za ŠOU 2014/16


  • Zavodi in stalne dejavnosti

    ŠOU je skozi svojo zgodovino ustanovila več zavodov in stalnih dejavnosti. Zavodi so samostojne inštitucije, ki so od ŠOU bolj ali manj neodvisne. Njihova vez s ŠOU so predvsem delno financiranje iz proračuna ŠOU in mesta v svetu zavoda, ki pripadajo predstavnikom ŠOU. Dejavnost zavodov in stalnih dejavnosti je, mogoče ravno zaradi večje avtonomije oz. […]


  • ŠOU je sredstvo, ne cilj!

    Večina problemov študentov in njihovih družin nima korenin v visokošolskem področju, temveč v širšem družbeno-ekonomskem sistemu. Zato se jim tudi ne moremo postaviti po robu z delovanjem le na tako omejenem področju. ŠOU kot institucija formalno zagovarja interese študentov, a ker se ti ne razlikujejo od interesov večine ostalega prebivalstva, se moramo zavedati, da je […]