Kategorija: Volitve na kratko


  • 5. Zakaj je organiziranje danes nujno?

    Študentje in mladi diplomanti se danes soočamo s težavami, ki so bile našim starše do velike mere tuje. Po študiju nas namesto stalne zaposlitve in ustvarjanja lastne prihodnosti večinoma čakajo le nestalna dela, brez osnovnih delavskih pravic, npr. preko napotnice, avtorske pogodbe, s.p.-ja … gre za t. i. prekarna dela. Prekarna dela so najbolj fleksibilna […]