Kategorija: Dogodki

  • [Vabilo] Pomen in vloga civilne družbe pri družbeno-okoljskih bojih: ogled dokumentarnega filma Disobedience   Kdaj: Četrtek, 13. 12. od 16.00 do 18.00 Kje: Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2 (številko predavalnice sporočimo v naslednjih dneh) Dogodek je zadnji v seriji petih fakultetnih dogodkov, preko katerih želimo v javni dialog vnesti pomembne okoljske teme, prepoznane v sklopu […]

  • Pomen družboslovnih znanj pri soočanju z okoljskimi izzivi

    Pomen družboslovnih znanj pri soočanju z okoljskimi izzivi Kje: Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16 (predavalnica 212, II. nadstropje) Kdaj: 7. december 2018, 09:00-10:30 Okoljski problemi se po definiciji nahajajo na preseku ekosistemov in družbenih sistemov, zato so dvojno kompleksni. Na področju okoljske misli v Sloveniji je moč zaznati pomanjkanje družboslovnih in teoretskih znanj, ki na tem mestu […]

  • [Vabilo] Koncept razvoja in blaginje onkraj rasti: Soočenje diskurzov Kje: Ekonomska fakulteta, predavalnica P-128 Kdaj: 29. November, 17:00-19:00 Na dogodku se bomo seznanili s kritičnimi koncepti in pojavom različnih okoljskih diskurzov (Dryzek, 2018). Podrobneje si bomo pogledali in prevprašali nekatere vidnejše diskurze, ki krojijo družbeno-gospodarske in okoljske politike v Sloveniji in širšem globalnem prostoru: ekonomski racionalizem, trajnostni […]

  •   Predmet spremembe: Oblikovanje trajnostnih izdelkov iz lesa in papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin: uvodno srečanje V ponedeljek, 19.11., bomo v Knjižnici reči skupaj z društvom Trajna izvedli prvo srečanje Trajnine tri-mesečne delavnice o trajnostnem oblikovanju in načrtovanju izdelkov. Delavnica bo potekala od novembra 2018 do januarja 2019 pri predmetu Razvoj in teorija industrijskega oblikovanja […]

  • Politika okolja skozi teorijo in prakso

    Okoljska vprašanja zaradi svoje kompleksnosti zahtevajo celosten in integralen pristop. Pri samem premišljanju in načrtovanju delovanja, ki bi k okoljskim vprašanjem pristopalo na omenjeni način, se srečujemo z mnogoterimi predstavami in načini delovanja, ki naj bi bili v določenem zgodovinskem momentu najprimernejši. Naj si bodo pristopi teoretski ali praktični, vsak izmed njih deluje po specifični […]

Društvo Iskra