Predmet spremembe: Oblikovanje trajnostnih izdelkov iz lesa in papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin: uvodno srečanje

V ponedeljek, 19.11., bomo v Knjižnici reči skupaj z društvom Trajna izvedli prvo srečanje Trajnine tri-mesečne delavnice o trajnostnem oblikovanju in načrtovanju izdelkov. Delavnica bo potekala od novembra 2018 do januarja 2019 pri predmetu Razvoj in teorija industrijskega oblikovanja pri doc. dr. Barbari Predan. Namen delavnice je načrtovanje trajnostnih izdelkov iz lesa in papirja invazivnih rastlin ter razmislek o sonaravnih alternativah bivanja in delovanja na planetu, na prvem srečanju pa bomo naredili teoretski uvod, ogledali si bomo in podrobneje spoznali sodelujoče partnerje ter na koncu izvedli skupno refleksijo.

Tako bo v prvem delu srečanja Izidor Ostan Ožbolt, član študentske Iskre in Ekokolektiva, predstavil družbeno-okoljski teoretski okvir, ki bo študentom in študentkam pomagal lažje reflektirati in zastaviti lastno ustvarjalno delo na prihajočih srečanjih ter videti globje povezave med sodelujočimi partnerji.
V drugem delu se nam bodo predstavile organizacije, s katerimi bodo študentje sodelovali pri nadaljnjih aktivnostih: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Knjižnico reči, Kucha, Slovenska filantropija in Društvo za permakulturo Slovenije.
V tretjem delu delavnice bomo nato skupaj premislili, pretresli in prediskutirali videno in slišano ter tako že začeli z razmislekom o načrtovanju in oblikovanju trajnostnih izdelkov, kar nato sledi na naslednjih srečanjih. V samem zaključku pa bo Izidor Ostan Ožbolt predstav še skupino Ekolektiv ter njihove za samo delavnico in ustvarjanje oblikovalcev in oblikovalk relevantne družbeno-okoljske projekte (Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 in 2019, prevod knjige Politika Zemlje, ipd.).

Natančen urnik srečanja bo objavljen v kratkem.

Dogodek poteka v sklopu projekta Mednarodna poletna šola politične ekologije, financiranim s strani Ekosklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, in Ministrstva za okolje in prostor, ter projekta Applause – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, financiranim s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko pobude Urban Innovative Acrionster.

Dogodek je dostopen na sledeči povezavi: https://www.facebook.com/events/1127556784115460/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1542116040688159

Politika okolja skozi teorijo in prakso

Okoljska vprašanja zaradi svoje kompleksnosti zahtevajo celosten in integralen pristop. Pri samem premišljanju in načrtovanju delovanja, ki bi k okoljskim vprašanjem pristopalo na omenjeni način, se srečujemo z mnogoterimi predstavami in načini delovanja, ki naj bi bili v določenem zgodovinskem momentu najprimernejši. Naj si bodo pristopi teoretski ali praktični, vsak izmed njih deluje po specifični mentalni logiki. Na prvem izmed petih dogodkov, ki jih pripravlja šest organizacij, bomo okoljska vprašanja naslovili iz teoretskega in praktičnega zornega kota ter poskušali pokazati, da omenjeni dualizem ne vzdrži kritičnega teoretskega premisleka. Zanimalo nas bo, kakšne so možnosti za delovanje v prostoru s pestro pluralnostjo predstav, katera/e predstave zavzamejo hegemonsko pozicijo in kje sploh je prostor za tovrstno mišljenje in delovanje. Nadaljuj z branjem “Politika okolja skozi teorijo in prakso”

Smo študentje in NE klienti

* Smo študentje in NE klienti *
Svetovni teden akcije – od 17. do 22. novembra 2014
in Iskrina javna tribuna na Filozofski fakulteti (četrtek ob 18.00)

Pozivamo na Mednarodni dan akcije za prevzem izobraževanja (v svoje roke). International Student Movement (Mednarodno študentsko gibanje, kratica ISM) je spletna platforma, ki združuje številne posameznike in skupine z različnih koncev sveta. Skupina študentov ISM se je povezala na sestankih prek spletnega klepeta in se odločila za poziv k usklajenemu delovanju po vsem svetu. ZDRUŽILI se bomo v solidarnosti, kajti ne glede na to, kje živimo, smo vsi vpleteni v isti boj proti profitno naravnanim interesom in njihovemu prevzemanju izobraževalnega sistema. Krčenje sredstev, iskanje zunanjih izvajalcev, zapiranje šol, dvigovanje življenjskih stroškov in šolnin so nekateri izmed ukrepov, ki so povezani z vse večjo komercializacijo in privatizacijo izobraževanja. Mednarodno združevanje je naš odgovor za premagovanje teh ovir – borimo se za emancipatorno izobraževanje za vse.

Nadaljuj z branjem “Smo študentje in NE klienti”