Iskra (Slovenija)

Iskra je progresivna mladinska organizacija, osredotočena na odpravljanje sistemskih problemov, s katerimi se mladi soočamo v kapitalizmu. Aktivni smo v boju proti krčenju obsega in nižanju kakovosti javnega izobraževanja, odpravljanju študentskih in delavskih pravic, prekarizaciji, posegamo tudi na področje feminizma in okoljevarstva ter se zavzemamo za korenito izboljšanje političnega zastopstva vseh, ki študirajo, bodo študirali ali pa so že doštudirali in se podajajo na trg dela. Čeprav izviramo iz študentskih vrst, se ne omejujemo na delovanje zgolj znotraj univerze. Zavedamo se, da se s koncem študija tegobe za večino šele dobro začnejo, saj smo iz zaenkrat še relativno varnega študentskega staža pahnjeni v oster boj z vrstniki za maloštevilna in vse slabše plačana delovna mesta, velikokrat brez osnovnih delavskih pravic. Ker v Iskri ne nasedamo floskuli, da “takšni pač so časi” in verjamemo, da je perspektivnejša prihodnost v dosegu naših kolektivnih zmožnosti, je naš osnovni cilj grajenje širokega gibanja, osnovanega na načelih demokratičnosti in solidarnosti, ki bo imelo moč vplivati na uresničitev te prihodnosti.

Nadaljuj z branjem “Iskra (Slovenija)”

Visoko šolstvo v Srbiji

Stanje visokega šolstva v Srbiji je treba predstaviti s statističnimi podatki o številu državnih in zasebnih univerz, številu študentov, ki se financirajo iz državnega proračuna, in tistih, ki sami financirajo svoj študij, podatki o cenah šolnin, odstotku proračuna, ki je namenjen visokemu šolstvu, drugih stroških, ki so naloženi skoraj na vsakega študenta (o cenah nastanitev v domovih in zasebnih nastanitev, cenah hrane v študentskih menzah, cenah javnega prevoza) itd. Ti podatki so zbrani in morajo biti razumljeni v okviru splošnih gospodarskih razmer v državi ‒ povprečne in minimalne mesečne plače, stopnje brezposelnosti in podobno. Po analizi teh podatkov lahko izpeljemo zaključek, da je izobraževanje v Srbiji na voljo le določenim; da je težnja po večji privatizaciji in komercializaciji močna, z vse višjimi stroški šolnin postane izobraževanje tako izključno pravica bogatih.

Nadaljuj z branjem “Visoko šolstvo v Srbiji”

Studentski Front (Srbija)

Sistem študentskega predstavništva v Srbiji je leta deloval po principu študentskih parlamentov, ki so bili uvedeni leta 2000. Ti so v največji meri neučinkoviti zaradi institucionalnih in zakonskih omejitev ter predvsem zaradi koruptivnosti svojih članov, ki so najpogosteje podmladki meščanskih političnih strank. V letu 2011 se je končno odprlo polje aktivnega in progresivnega študentskega boja s tem, da se je vedno več študentov poistovetilo s takšnim bojem ‒ vzpostavili so se direktno-demokratski študentski zbori in plenumi ter blokade več fakultet beograjske Univerze. Plenumi so se hitro transformirali v skupino nekaj deset delujočih predstavnikov, Studentski front. V letu 2012 so organizirali prvi protest od uvedbe bolonjske reforme in s tem šolnin ‒ protest za brezplačno izobraževanje, ki je prekinil dolgoletno tišino. V marcu leta 2014 so blokirali rektorat beograjske Univerze. To je bila kratka akcija, ki je proizvedla rezultate. V oktobru so imeli vnovične proteste, na katerih se je pokazal prepleten odnos med ‘izvoljenimi študentskimi predstavniki’, organizacijo Studentski front in zborom beograjske Filozofske fakultete. Na enem izmed plenumov te fakultete, ki je bil organiziran po direktno-demokratskem načelu, so se pokazale določene vrzeli: skrita hierarhija, formalizem, dogmatizem in avanturizem. Plenum je bil prevzet s strani nacistično-fašistične študentske skupine ‘’Študentska akcija’’, podmladka skrajne organizacije ‘’Srbska akcija’’, in postal lokacija sodelovanja fašistov.

Visoko šolstvo v Makedoniji

PROBLEMI Z ZAKONOM O VISOKEM ŠOLSTVU

Makedonski zakon o visokem šolstvu je bil v več različicah v zadnjih sedmih letih sprejet tolikokrat, da so si glavne točke med sabo kontradiktorne; s tem je praktično neuporaben in ne omogoča izboljšanja. Zadnji amandmaji, ki so bili dodani k zakonu 14. januarja letos, so bili zadnja kaplja čez rob. Nekaj mesecev pred sprejetjem so bili predstavljeni akademski skupnosti, ki je pod vodstvom študentov univerze enotno stopal v bran javnemu visokemu šolstvu. Najbolj jih je zmotil nov mehanizem evalvacije študentov,državni izpit, pred tem znan kot zunanje testiranje znanja. Študentje so se takrat povezali v Študentski plenum. Državni izpit je predpostavljal zunanje testiranje študentov ob koncu drugega in četrtega leta študija. Tak koncept je problematičen z dveh vidikov: prvič, stopa nasproti avtonomiji univerze, ki je z zakonom zapisana v ustavi in drugič, ponižujoč je do študentov, saj rangira njihovo akademsko znanje in spretnosti z vprašanji, ki nudijo odgovore na obkrožanje. Študentski plenum se je odzval z dvema protestnima shodoma, drugi od teh je imel 10.000 udeležencev, ki je najbolj množičen protestni shod, ki ga je Makedonija kot samostojna država doživela. Kljub temu so sporen zakon sprejeli. Mesec po sprejetju zakona je Študentski plenum razglasil Avtonomno cono znotraj Fakultete za filozofijo in filologijo. Jasno so izrazili zahteve, katerih razrešitev bo prinesla konec okupacije. Po dveh srečanjih v rektoratu Univerze v Ss. Cirila in Metoda so zahteve sprejeli ‒sestavili bodo nov zakon o visokem šolstvu, pri sestavi pa bodo sodelovali predstavniki Študentskega plenuma. Nov zakon, ki bo nastal iz skupnega sodelovanja, bodo sprejeli do začetka leta 2016.

Nadaljuj z branjem “Visoko šolstvo v Makedoniji”

Studentski Plenum (Makedonija)

Plenum je specifična forma odločanja, ki sledi načelu direktne demokracije, kar pomeni, da imajo vsi vključeni možnost besede, ki bo vplivala na končno odločitev. Kar se tiče načina organiziranja, deluje Studentski plenum tako, da sklicuje sestanke po vseh fakultetah, na katerih sodelujejo vsi študentje in kolektivno dosegajo konsenzualne odločitve o določenih in trenutno aktualnih študentskih vprašanjih. Studentski plenum ni organizacija, nima članov in članarin, vsak študent in tudi državljan se lahko priključi plenumu, če se čuti dovolj odgovornega zase in za delovanje sistema, v katerem živimo. Vsa moč odločanja je v rokah tistih, ki so v določenem trenutku prisotni na plenumu, vse odločitve so sprejete kolektivno.

Nadaljuj z branjem “Studentski Plenum (Makedonija)”

Visoko šolstvo v Albaniji

Eno izmed zadnjih področij javnega dobrega v Albaniji, ki je bilo prevzeto in transformirano z neoliberalno ideologijo, je področje visokega šolstva. Neoliberalne reforme so bile najprej uvedene v Čilu, kasneje v drugih državah Latinske Amerike, in so sedaj prisotne kot eksperiment tudi v Albaniji. Država, ki ima zgodovino stalinističnega socializma, je od devetdestih let prejšnjega stoletja postala neko testno okolje za izvajanje neoliberalnih reform.

Nadaljuj z branjem “Visoko šolstvo v Albaniji”

Për Universitetin (Albanija)

Gibanje Për Universitetin (v prevodu: Za Univerzo) je trenutno edino radikalno levo usmerjeno študentsko gibanje v Albaniji. Med letoma 1990 in 1991 je delovala večja študentska organizacija (ki je med drugim tudi sodelovala pri boju proti stalinističnemu režimu v državi), po teh letih pa ni bilo v Albaniji, žal, nobene neodvisne politične študentske organizacije oz. gibanja. V tem času se je pokazalo, da obstaja nuja po aktivizaciji študentov, po protestih in drugih oblikah emancipatornega boja.

Nadaljuj z branjem “Për Universitetin (Albanija)”

ISKRINA MEDNARODNA KONFERENCA: MISLITI UNIVERZO 21. STOLETJA

Iskraši smo v dneh zadnjega marčevega tedna v Ljubljani gostili tovariše iz okoliških držav. Ti dnevi so prišli precej hitro, saj smo mednarodno konferenco sestavili v nekaj tednih. Ob raznolikih študentskih vrenjih v mnogih državah sveta smo se želeli osredotočiti na gibanja in organizacije, ki so v visokošolsko političnem dialogu aktivna v tem trenutku. Na koncu smo se preko videa povezali z Nizozemci in Grki, na obisk so prišli štirje Makedonci, štirje Albanci in dva Srba, za kratek čas pa smo si izposodili še Litvanca. Delegati in predstavniki svojih organizacij so se nam iz različnih smeri pridružili v toku četrtkovega dne, 26. marca.

Nadaljuj z branjem ISKRINA MEDNARODNA KONFERENCA: MISLITI UNIVERZO 21. STOLETJA”