Kategorija: Glasilo

 • UVODNIK – Ideologija, januar 2015

  Ameriški Pulitzerjevec in Nobelov literarni lavreat John Steinbeck (Vzhodno od raja, Ljudje in miši, idr.) je nekoč dejal, da socializem v ZDA nikoli ni zares pognal korenin, ker reveži ne pojmujejo sebe za izkoriščani proletariat, marveč za milijonarje v začasnih težavah. Zavedno ali ne je z izjavo dregnil ob fenomen, katerega učinke je vsak izmed […]

 • Ideologija in individualizem

  Ko danes govorimo o ideologiji, govorimo večinoma o skupku osebnih vrednot in političnih nazorov, ki naj bi bili rezultat nekega nerazumevanja dejanskosti oziroma zamegljenosti uma, namerne ali nenamerne manipulacije. Ideologija naj bi bila torej leča, ki nam zakriva jasen pogled na dejanskost. Vendar je takšna definicija ideologije nezadostna. Predpostavlja namreč, da obstaja neko tehnično, izvenideološko […]

 • Siamska dvojčka: patriarhat in kapitalizem

  Čeprav je vstop žensk na trg delovne sile pomenil začetek finančne neodvisnosti žensk od moških in s tem začetek razkroja materialnih osnov patriarhata, pa so se patriarhalni mehanizmi sodobnega kapitalizma prestavili na neko drugo, manj vidno raven.

 • Klic k novemu produkcijskemu načinu!

  -DELOVNI ODBOR ZA TEHNOLOGIJO Začnimo z aktualno temo. Pred kratkim je bil iz zapora izpuščen Peter Sunde – brokep, nekdanji zadolženi za odnose z javnostmi pri spletni strani The Pirate Bay.

 • Rektor Svetlik s statutom nad študente in pedagoge

  Pred kratkim je v javnost prišel predlog osnutka novega statuta Univerze v Ljubljani. Spremembe, ki jih uvaja, so tako problematične, da je o njih potrebno obširneje spregovoriti. Pozornemu opazovalcu sprememb visokega šolstva osnutek statuta najverjetneje ne more predstavljati presenečenja, saj je v skladu s trendi privatizacije in komercializacije javnih storitev širom po svetu. Natančno namreč […]

Društvo Iskra