OB PRVI LETOŠNJI REKTORSKI KONFERENCI: ZA RAZREŠITEV IN IZTERJAVO MARUŠIČA

Tik pred koncem leta 2017 smo dočakali pravnomočno sodbo rektorju primorske univerze Draganu Marušiču, zaradi katerega mora Univerza na Primorskem (UP) nekdanji direktorici Študentskih domov UP Astrid Prašnikar zaradi “neenakopravne obravnave, trpinčenja in spolnega nadlegovanja” izplačati 15 tisoč evrov odškodnine.

Ker nekaj tednov po pravnomočni obsodbi rektorja Marušiča še nismo zaznali pripravljenosti za ukrepanje, kaj šele dejanske razrešitve situacije, ponavljamo naše stališče glede konkretne zadeve, kot tudi kontekst, v katerem dogajanje poteka. Še naprej upamo na čimprejšnjo razrešitev Marušiča in vzpostavitev splošne prakse razrešitve rektorjev, ki s svojim delovanjem tako ali drugače izkažejo, da niso primerni za opravljanje funkcije. Nadaljuj z branjem “OB PRVI LETOŠNJI REKTORSKI KONFERENCI: ZA RAZREŠITEV IN IZTERJAVO MARUŠIČA”

ODZIV NA PREDLOG ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

V javni obravnavi je trenutno predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Gre za krovni energetsko-podnebni strateški dokument, ki določa nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. V juniju smo se v študentskem društvu Iskra skupaj s Sindikatom prekarcev, Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo ter Sindikatom Glosa že odzvali na gradivo za razpravo o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije. V takratnem odzivu smo v dokumentu predlagane scenarije prepoznali kot nepravične do delavcev, gospodarsko premalo ambiciozne in podnebno nezadostne. Trenutni predlog sicer naredi korak naprej glede na junijski dokument, a ostaja ujet v ozko profitno-tržno logiko in prevlado privatne lastnine ter je še zmeraj nedostojen in nezadosten na področju zelenega in krožnega gospodarstva, nepravičen do delavcev/k, družin in lokalnih skupnosti, podnebno nezadosten in nenazadnje neprizanesljiv do narave. Nadaljuj z branjem “ODZIV NA PREDLOG ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE”

PODPORA PROTESTU ZA OBRAMBO METELKOVE

V Iskri se bomo udeležili jutrišnje manifestacije “Protest proti napadu na Metelkovo”, ki se pričenja z zborom na Prešernovem trgu, ob 9.30 uri. Ob tem opozarjamo, da naše podpore ne gre razumeti kot obrambo trenutnega najemnika Celice, niti kot pristajanje na status quo pri sami ureditvi AKC Metelkova mesto. Ta namreč ostaja le kulturna znamenitost Ljubljane, njena avtonomija pa je bila suspendirana že pred časom, ko so se nekatere njene prakse podredile ozkim zasebnim interesom njenih prvotnih uporabnikov in netransparentnemu ter zaprtemu upravljanju z lastnino, ki naj bi ob njeni zasedbi leta 1993 postala skupnostna, danes pa je v mnogih pogledih privatizirana do enake mere kot drugi komercialni, kulturni in zabavni prostori po Ljubljani. Nadaljuj z branjem “PODPORA PROTESTU ZA OBRAMBO METELKOVE”

V ISKRI NASPROTUJEMO PRIPOJITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE K ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA

V sredo, 29. novembra,  smo se glede morebitne ukinitve Zdravstvenega doma za študente (ZDŠ) tudi v Iskri udeležili sestanka z županom Zoranom Jankovićem na Mestni občini Ljubljana (MOL). Skupaj s predstavniki ŠOU, ŠOS in ZDŠ smo zahtevali pojasnila glede potencialne ukinitve ZDŠ-ja. Nadaljuj z branjem “V ISKRI NASPROTUJEMO PRIPOJITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE K ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA”

ZAKAJ OSTRO NASPROTUJEMO UKINITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE?

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ZD za študente) na Aškerčevi cesti 4 tako slovenskim kot tudi tujim študentom in študentkam na izmenjavi nudi celostno zdravstveno oskrbo, od osebnega zdravnika/ce, zobozdravnika/ce do ginekologa/inje, psihologa/inje in psihiatra/inje. Tako je ob zdravstvenih težavah zdravniška oskrba blizu – v Ljubljani, v kraju izobraževanja študentov/k, katerim posledično ni treba hoditi k osebnim zdravnikom/cam, ki so locirani v krajih stalnega prebivališča. Prav tako ZD za študente vsem fakultetam omogoča redne sistematske preglede in izvaja obvezna cepljenja. V letošnjem letu (do 31. 8.) je tako sistematski pregled opravilo več kot devet tisoč študentov/k, v celoti pa je ZD zabeležil več kot 90 tisoč obiskov. Če upoštevamo, da je v Ljubljani nekaj več kot 40 tisoč študirajočih glav, potem lahko glede na obisk rečemo, da ZD za študente/ke zagotovo služi svojemu namenu. Nadaljuj z branjem “ZAKAJ OSTRO NASPROTUJEMO UKINITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE?”

DRŽAVNI ZBOR PODPRL SPREMEMBO ZViS – KAKO NAPREJ?

Po več kot mesecu negotovosti je Državni zbor potrdil spremembo Zakona o visokem šolstvu in s tem razveljavil z lansko novelo sprejeto določilo, ki omejuje čas trajanja pravic iz naslova študentskega statusa na “čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji.” S tem je stanje, predvsem kar se tiče zdravstvenega zavarovanja in subvencij za bivanje, urejeno tudi za tistih nekaj sto študentov in študentk, katerim se je negotov položaj kar vlekel in vlekel. Še več, povrnjeni jim bodo tudi vsi nastali stroški.

V Društvu Iskra smo veseli uspehov, ki so rezultat vseh angažiranih. Hkrati pa smo še vedno daleč od celovite rešitve. Vzporedni in zaporedni študij sta še zmeraj zakonsko neurejena, nejasne so tudi okoliščine menjave študijskega programa ali smeri. Seveda je iluzorno pričakovati spremembe čez noč, kar pa ne pomeni, da jih ne zahtevamo. Nadaljuj z branjem “DRŽAVNI ZBOR PODPRL SPREMEMBO ZViS – KAKO NAPREJ?”

POZIV DRŽAVNEMU ZBORU, DA ODLOČI V PRID DOSTOPNEGA ŠTUDIJA

“Pri tem se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu.”

1. alineja 66. člena Zakona o visokem šolstvu

V četrtek, 19. oktobra 2017, smo organizirali predajo javnega pisma “proti krčenju študentskih pravic” predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pred njihovim sedežem na Masarykovi v Ljubljani. Ministrstvo sta zastopala državni sekretar Tomaž Boh in direktor direktorata za visoko šolstvo Stojan Sorčan, nam pa so se pridružili tudi študentje in študentke, katerim so poteze odgovornih na ministrstvu odvzele možnost dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu. Slednji so bili po predaji tudi povabljeni v prostore ministrstva, kjer so lahko natančneje predstavili svojo stisko. Ob odhodu so vsi dobili zagotovilo po pravični in čim hitrejši obravnavi.  Nadaljuj z branjem “POZIV DRŽAVNEMU ZBORU, DA ODLOČI V PRID DOSTOPNEGA ŠTUDIJA”

JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC

Spet je tukaj oktober in z njim enaki problemi kot vsako jesen. Še pred nekaj dnevi je več kot 2000 študentk in študentov ostalo brez zdravstvenega zavarovanja in ostalih pravic, povezanih s statusom študenta (štipendije ter subvencije za prehrano, bivanje in javni prevoz). Razlogi, ki jih navaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), so kratkomalo bizarni: šlo naj bi za ureditev stanja vpisanih v predbolonjske študijske programe in omejitev izkoriščanja socialnih pravic s strani fiktivno vpisanih študentov – a kako so v isti koš padli še študentje enovitih magistrskih programov, zaporedno, vzporedno in izredno vpisani, tisti, ki so se prepisali v višjih letnikih in celo študenti v izrednih okoliščinah, je jasno samo MIZŠ. Ministrstvo je trdilo (in še vedno trdi), da ni šlo za napako, a po pritisku medijev, študentov in političnih strank so visokošolski informacijski sistem vseeno popravili tako, da študentje enovitih programov in študentje v izrednih okoliščinah niso več sankcionirani. Seveda ministrstvo te napake ne more priznati. Če bi jo, potem bi to zahtevalo popravek Zakona o visokem šolstvu in konec namernega varčevanja na račun študentov in izobraževanja. Nadaljuj z branjem “JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC”