CEPLJENJE POMEMBNO OROŽJE BOJA S POSLEDICAMI PODNEBNIH SPREMEMB

Zima prihaja, vendar vsako leto manj. Povprečna temperatura zime se povečuje, podnebje se spreminja. Globalno segrevanje obstaja. Podnebne spremembe pa niso samo spremembe podnebja, temveč tudi spremembe v zdravju človeka. Na slabše seveda. Lancet Countdown on Health and Climate Change – mednarodna organizacija, ki združuje 23 akademskih institucij in njihovo poročilo pravita, da v 21. stoletju podnebne spremembe že predstavljajo resno grožnjo človeškemu zdravju na globalnem nivoju. Intenzivnejša vroča obdobja, ki predstavljajo neposredno grožnjo zdravju in zmanjšujejo produktivnost; naravne katastrofe, ki so odgovorne za slabše letine in posledično povečanje podhranjenosti, vse to povečuje dovzetnost za bolezni. Bolezni se hitreje in dlje razširjajo zaradi daljših toplejših obdobij. Ta problem je zaradi velikosti in števila prebivalstva največji v Aziji, kjer je zaradi 2843 izbruhov raznih bolezni pomrlo več kot pol milijona ljudi, prizadelo pa 4,8 milijarde. Podobno ugotavlja tudi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Nadaljuj z branjem “CEPLJENJE POMEMBNO OROŽJE BOJA S POSLEDICAMI PODNEBNIH SPREMEMB”

DRŽAVNI ZBOR PODPRL SPREMEMBO ZViS – KAKO NAPREJ?

Po več kot mesecu negotovosti je Državni zbor potrdil spremembo Zakona o visokem šolstvu in s tem razveljavil z lansko novelo sprejeto določilo, ki omejuje čas trajanja pravic iz naslova študentskega statusa na “čas trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji.” S tem je stanje, predvsem kar se tiče zdravstvenega zavarovanja in subvencij za bivanje, urejeno tudi za tistih nekaj sto študentov in študentk, katerim se je negotov položaj kar vlekel in vlekel. Še več, povrnjeni jim bodo tudi vsi nastali stroški.

V Društvu Iskra smo veseli uspehov, ki so rezultat vseh angažiranih. Hkrati pa smo še vedno daleč od celovite rešitve. Vzporedni in zaporedni študij sta še zmeraj zakonsko neurejena, nejasne so tudi okoliščine menjave študijskega programa ali smeri. Seveda je iluzorno pričakovati spremembe čez noč, kar pa ne pomeni, da jih ne zahtevamo. Nadaljuj z branjem “DRŽAVNI ZBOR PODPRL SPREMEMBO ZViS – KAKO NAPREJ?”

POZIV DRŽAVNEMU ZBORU, DA ODLOČI V PRID DOSTOPNEGA ŠTUDIJA

“Pri tem se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu.”

1. alineja 66. člena Zakona o visokem šolstvu

V četrtek, 19. oktobra 2017, smo organizirali predajo javnega pisma “proti krčenju študentskih pravic” predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pred njihovim sedežem na Masarykovi v Ljubljani. Ministrstvo sta zastopala državni sekretar Tomaž Boh in direktor direktorata za visoko šolstvo Stojan Sorčan, nam pa so se pridružili tudi študentje in študentke, katerim so poteze odgovornih na ministrstvu odvzele možnost dokončanja študija pod pogoji, ki so veljali ob vpisu. Slednji so bili po predaji tudi povabljeni v prostore ministrstva, kjer so lahko natančneje predstavili svojo stisko. Ob odhodu so vsi dobili zagotovilo po pravični in čim hitrejši obravnavi.  Nadaljuj z branjem “POZIV DRŽAVNEMU ZBORU, DA ODLOČI V PRID DOSTOPNEGA ŠTUDIJA”

Z NOVIM PREDLOGOM ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI PET KORAKOV NAZAJ V SOCIALNEM SISTEMU

Objava Delovnega odbora za feminizem, 4. novembra 2017. 

Priča smo še enemu poskusu varčevanja, tokrat na plečih starejših in njihovih družin. Ministrstvo za zdravje je 20. oktobra 2017 predstavilo svoj predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi predstavljal “izhodišče za postavitev novega samostojnega stebra socialne varnosti”, vendar dvomimo, da se bodo uporabniki/ce storitev dolgotrajne oskrbe, še posebej uporabnice, počutili socialno varnejše kot v dosedanjem zakonu.

Po predlogu naj bi se namreč uveljavila nova dajatev oziroma “obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo”, ki bi sorazmerno zmanjšala prispevek države za to področje, nikakor pa ne prinaša bistvenih izboljšav v sistemu. Po besedah Zorana Hoblaja se bo stanje kvečjemu poslabšalo, saj bodo uporabniki še bolj finančno obremenjeni, dostopnost storitev pa naj bi se v prihodnosti zmanjšala zaradi uvedbe kriterijev ocenjevanja, kdo je upravičen do katere vrste oskrbe. Še več, tudi psihosocialna nota, ki domove loči od bolnišnic, je z zakonom spregledana in prepuščena izvajalcem. Nadaljuj z branjem “Z NOVIM PREDLOGOM ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI PET KORAKOV NAZAJ V SOCIALNEM SISTEMU”

PRISPEVEK DELOVNEGA ODBORA ZA FEMINIZEM NA OKROGLI MIZI O PROSTITUCIJI

Okrogla miza o prostituciji, 2. oktober 2017, Pravna fakulteta UL

O področju prostitucije je bilo v zadnjem času rečeno veliko. Pa vendar moramo kritično pogledati argumente tako za kot tudi proti legalizaciji oziroma popolni dekriminalizaciji, ter razmišljati o dolgoročnih posledicah vseh predlaganih pristopov.

Znotraj tretjega vala feminizma, ki se opira na predpostavke liberalnega feminizma, se popolna dekriminalizacija in legalizacja prostitucije proglaša za progresiven cilj gibanja. Slavi se ga kot opolnomočenje žensk in prisvajanje lastne seksualnosti. Toda, ali je to res v korist žensk, ali gre bolj v korist zvodnikov, kapitala in patriarhata? Kako lahko ženska osvoboditev izgleda kot moške mokre sanje? Nadaljuj z branjem “PRISPEVEK DELOVNEGA ODBORA ZA FEMINIZEM NA OKROGLI MIZI O PROSTITUCIJI”

JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC

Spet je tukaj oktober in z njim enaki problemi kot vsako jesen. Še pred nekaj dnevi je več kot 2000 študentk in študentov ostalo brez zdravstvenega zavarovanja in ostalih pravic, povezanih s statusom študenta (štipendije ter subvencije za prehrano, bivanje in javni prevoz). Razlogi, ki jih navaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), so kratkomalo bizarni: šlo naj bi za ureditev stanja vpisanih v predbolonjske študijske programe in omejitev izkoriščanja socialnih pravic s strani fiktivno vpisanih študentov – a kako so v isti koš padli še študentje enovitih magistrskih programov, zaporedno, vzporedno in izredno vpisani, tisti, ki so se prepisali v višjih letnikih in celo študenti v izrednih okoliščinah, je jasno samo MIZŠ. Ministrstvo je trdilo (in še vedno trdi), da ni šlo za napako, a po pritisku medijev, študentov in političnih strank so visokošolski informacijski sistem vseeno popravili tako, da študentje enovitih programov in študentje v izrednih okoliščinah niso več sankcionirani. Seveda ministrstvo te napake ne more priznati. Če bi jo, potem bi to zahtevalo popravek Zakona o visokem šolstvu in konec namernega varčevanja na račun študentov in izobraževanja. Nadaljuj z branjem “JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC”

PETICIJA – REŠIMO MURO

Kljub negativnemu okoljskemu poročilu za HE Hrastje Mota je napovedan postopek prevlade druge javne koristi – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije lahko izpodbije javno korist doseganja dobrega stanja voda in ohranjanja narave. Z izgradnjo HE bi trajno spremenili hidrološke razmere in naravno ravnovesje v povodju reke Mure z mrežo mrtvic, rečnih otokov, prodišč in poplavnih gozdov, ki so del 700 km dolgega zelenega pasu enega najpomembnejših evropskih rečnih območij. Kot edino porečje v Sloveniji, ki s pregradami in jezovi ni razdeljeno na posamezne dele, in edino porečje, kamor lahko neposredno iz Donave ribe neovirano priplavajo vse do jezu v Ceršaku na meji z Avstrijo, je Mura vroča točka biodiverzitete ter ima ključen pomen pri ohranjanju ribjih in drugih živalskih in rastlinskih vrst. Naravnih ekosistemov in migratornih poti ni mogoče nadomestiti z izgradnjo nadomestnih habitatov za ribe in dvoživke ter z zasaditvijo nadomestnega poplavnega gozda, kot predlagajo Dravske elektrarne, predvsem pa takšni “nadomestni” ukrepi ohranjajo in širijo škodljivo in napačno razumevanje naravnega sveta – ta naj bi bil zamenljiv, neavtentičen in enakovreden umetno, intencionalno vzpostavljenim habitatom. Nadaljuj z branjem “PETICIJA – REŠIMO MURO”

DELOVNI ODBOR ZA TEHNOLOGIJO VABI NOVE ČLANE IN ČLANICE!

“V Delovnem odboru za tehnologijo postavljamo pod vprašaj družbeno funkcijo in okoliščine uporabe tehnologije v sodobnem kapitalizmu in iščemo alternative za večjo družbeno-politično emancipacijo. Raziskujemo potencial razbremenitve človeškega dela, ki ga odpira področje kibernetike in umetne inteligence. Nenazadnje se ukvarjamo tudi z vprašanjem t. i. svobodnega interneta in spletnega piratstva ter z vprašanjem masovnega in netransparentnega zbiranja podatkov. Ne dovolimo torej, da nas brezosebni mehanizmi kapitala zasužnjijo še v digitalnem svetu! Naj ne služi človek tehnologiji, temveč tehnologija človeku!”

 

Če ste v zgornjem izseku iz njihovega manifesta našli/e kaj zase in bi se odboru želeli/e priključiti, nam lahko pišete na: info@studentska-iskra.org!

Nadaljuj z branjem “DELOVNI ODBOR ZA TEHNOLOGIJO VABI NOVE ČLANE IN ČLANICE!”

ZAKAJ KOT OKOLJEVARSTVENIKI V CELOTI PODPIRAMO STAVKO AVTOBUSARJEV SKUPINE ARRIVA

V preteklih dneh smo lahko zasledili mnoga pisma podpore in druge načine izražanja solidarnosti s stavkajočimi avtobusarji in avtobusarkami skupine Arriva. Izrazi podpore so prihajali s strani različnih sindikatov in ostalih progresivnih, delavsko usmerjenih skupin. Podpore okoljevarstvenikov ni bilo zaslediti. Kljub našim prizadevanjem se to ni zgodilo. Nismo razočarani, skupnega odziva objektivno gledano niti nismo pričakovali. Manko podpore okoljevarstvenikov razumemo kot rezultat preteklega bolj ali manj sovražnega in nasprotujočega delovanja delavskih in okoljskih organizacij. Za rešitev teh težav in vzpostavitev prijateljskega sodelovanja med delavskimi in okoljskimi organizacijami bomo morali postoriti še marsikaj. Nadaljuj z branjem “ZAKAJ KOT OKOLJEVARSTVENIKI V CELOTI PODPIRAMO STAVKO AVTOBUSARJEV SKUPINE ARRIVA”

ORKANA HARVEY IN IRMA ZAHTEVATA KONEC ZANIKANJA PODNEBNIH SPREMEMB

Dva orkana – Harvey in Irma – sta v zadnjem času za sabo pustila uničujoče posledice na ameriških tleh. Prvi je z močnimi sunki vetra, obilnim deževjem in katastrofalnimi poplavami najbolj prizadel ameriški zvezni državi Teksas in Louisiano. Drugi pa je v zadnjih dneh pustošil po otokih srednje Amerike. Orkan Irma, ki je bil razglašen za enega najmočnejših orkanov v zadnjih sto letih, naj bi ta konec tedna dosegel obalo Floride.

Politični odločevalci bi se morali prenehati sprenevedati in sprejeti znanstveno sprejeta dejstva, ki jasno pokažejo, da je moč in pogostost orkanskih neviht, direktno povezana s podnebnimi spremembami. Prvič, z dvigovanjem gladine morja, ki ga povzroča globalno segrevanje, orkani povzročijo veliko višje valovanje, ki obalna območja poplavlja veliko dlje v notranjost otokov oziroma polotokov, kot bi jih sicer. Drugič, toplejša atmosfera lahko zadržuje več vodne pare, ki napajajo nevihto, zaradi česar so padavine še toliko bolj intenzivne in uničujoče, sploh zaradi poplav, ki jim sledijo. Nadaljuj z branjem “ORKANA HARVEY IN IRMA ZAHTEVATA KONEC ZANIKANJA PODNEBNIH SPREMEMB”