Politični seminar: Razredni boj in teorija

„Brez revolucionarne teorije tudi revolucionarnega gibanja biti ne more.“

  – V. I. Lenin

 

  • Od marca do maja 2017 na Filozofski fakulteti v Ljubljani

 

Za vsako emancipatorno družbeno-politično gibanje je nujno jasno teoretsko razumevanje družbe in družbenih procesov; še posebej za tisto, ki pretendira po revolucionarnosti, torej po realni transformaciji obstoječega družbeno-ekonomskega sistema. Evro-atlantski vladajoči razredi so se že vsaj od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja zadovoljili z relativizacijo teorije, ki se je danes razkrojila v skrajnost imenovano post-truth society. Znašli smo se v blodnji, ki razglaša, da o družbi in njenih procesih ni mogoče pojasniti ničesar več, pri čemer se lahko, po sili, ukvarjamo le še s posamezn(ikov)imi mnenji, v vsej njihovi pluralnosti.

 

S stališča podrejenih družbenih skupin je takšen anti-intelektualističen odgovor na današnje družbeno stanje nesprejemljiv. Ne zaradi kakšne specifične moralne drže do intelektualne prakse, temveč iz nuje po praktični teoriji, ki lahko razume trenutno družbeno dinamiko iz pozicije teh skupin. Če kdaj, je torej danes čas, da se ustavimo in reflektiramo svojo specifično pozicijo v družbi, revidiramo ali se seznanimo s teoretskimi orodji (ter njihovo zgodovino), ki so nam na voljo za mišljenje situacije in za njeno strateško ovrednotenje. Le tako lahko ustvarjamo prostor za kakovosten razmislek o trenutnih pogojih in možnostih razrednega boja.

 

Termini predavanj bodo objavljeni sproti:

  1. Lev Kreft – Marksistični estetiki naproti
  2. Primož Krašovec – Mediji, ideologija in tehnologija
  3. Gaspar Miklos Tamas – The Idea of Emancipation Today
  4. Jože Vogrinc –
  5. Zdravko Kobe –
  6. Eva Bahovec –
  7. Rastko Močnik –