OB PRVI LETOŠNJI REKTORSKI KONFERENCI: ZA RAZREŠITEV IN IZTERJAVO MARUŠIČA

Tik pred koncem leta 2017 smo dočakali pravnomočno sodbo rektorju primorske univerze Draganu Marušiču, zaradi katerega mora Univerza na Primorskem (UP) nekdanji direktorici Študentskih domov UP Astrid Prašnikar zaradi “neenakopravne obravnave, trpinčenja in spolnega nadlegovanja” izplačati 15 tisoč evrov odškodnine.

Ker nekaj tednov po pravnomočni obsodbi rektorja Marušiča še nismo zaznali pripravljenosti za ukrepanje, kaj šele dejanske razrešitve situacije, ponavljamo naše stališče glede konkretne zadeve, kot tudi kontekst, v katerem dogajanje poteka. Še naprej upamo na čimprejšnjo razrešitev Marušiča in vzpostavitev splošne prakse razrešitve rektorjev, ki s svojim delovanjem tako ali drugače izkažejo, da niso primerni za opravljanje funkcije. Nadaljuj z branjem “OB PRVI LETOŠNJI REKTORSKI KONFERENCI: ZA RAZREŠITEV IN IZTERJAVO MARUŠIČA”

ISKRIN OBVESTILNIK, JANUAR 2018

PRVE LETOŠNJE NOVICE IZ ISKRINIH LOGOV!

Dobrodošli/e v novem letu! Tudi v 2018 vas bomo redno obveščali/e z najbolj zanimivimi in pomembnimi zgodbami, ki so nam in nam zagotovo še bodo vzele kakšno urico spanja, zrahljale živce, predvsem pa močno napele možgane, da skupaj poiščemo rešitev za slehernega študenta in študentko. Nadaljuj z branjem “ISKRIN OBVESTILNIK, JANUAR 2018”

ODZIV NA PREDLOG ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

V javni obravnavi je trenutno predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS). Gre za krovni energetsko-podnebni strateški dokument, ki določa nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. V juniju smo se v študentskem društvu Iskra skupaj s Sindikatom prekarcev, Gibanjem za dostojno delo in socialno družbo ter Sindikatom Glosa že odzvali na gradivo za razpravo o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije. V takratnem odzivu smo v dokumentu predlagane scenarije prepoznali kot nepravične do delavcev, gospodarsko premalo ambiciozne in podnebno nezadostne. Trenutni predlog sicer naredi korak naprej glede na junijski dokument, a ostaja ujet v ozko profitno-tržno logiko in prevlado privatne lastnine ter je še zmeraj nedostojen in nezadosten na področju zelenega in krožnega gospodarstva, nepravičen do delavcev/k, družin in lokalnih skupnosti, podnebno nezadosten in nenazadnje neprizanesljiv do narave. Nadaljuj z branjem “ODZIV NA PREDLOG ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE”

BOJ PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM JE TUDI BOJ PROTI KAPITALIZMU

Vse večje pomanjkanje pitne vode, širjenje puščav in posledično zmanjševanje obdelovalnih površin za pridelovanje hrane, dvigovanje gladine morja, stoletne suše, poplave in druge naravne katastrofe so vse indikatorji, da podnebne spremembe niso več nekaj, kar nas bo doletelo v prihodnosti, ampak lahko njihov vpliv v veliki meri opazimo že danes. Vse te posledice povzroča zvišana povprečna temperatura ozračja že samo za dobro stopinjo od predindustrijskega obdobja. Po projekcijah znanstvenikov pa bi lahko globalna povprečna temperatura do konca stoletja narasla od 5 do 6 stopinj Celzija, kar bi povzročilo nepredstavljive naravne katastrofe in razselitev okoli 600 milijonov ljudi, ki bi ostali brez domov. Nadaljuj z branjem “BOJ PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM JE TUDI BOJ PROTI KAPITALIZMU”

PODPORA PROTESTU ZA OBRAMBO METELKOVE

V Iskri se bomo udeležili jutrišnje manifestacije “Protest proti napadu na Metelkovo”, ki se pričenja z zborom na Prešernovem trgu, ob 9.30 uri. Ob tem opozarjamo, da naše podpore ne gre razumeti kot obrambo trenutnega najemnika Celice, niti kot pristajanje na status quo pri sami ureditvi AKC Metelkova mesto. Ta namreč ostaja le kulturna znamenitost Ljubljane, njena avtonomija pa je bila suspendirana že pred časom, ko so se nekatere njene prakse podredile ozkim zasebnim interesom njenih prvotnih uporabnikov in netransparentnemu ter zaprtemu upravljanju z lastnino, ki naj bi ob njeni zasedbi leta 1993 postala skupnostna, danes pa je v mnogih pogledih privatizirana do enake mere kot drugi komercialni, kulturni in zabavni prostori po Ljubljani. Nadaljuj z branjem “PODPORA PROTESTU ZA OBRAMBO METELKOVE”

V ISKRI NASPROTUJEMO PRIPOJITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE K ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA

V sredo, 29. novembra,  smo se glede morebitne ukinitve Zdravstvenega doma za študente (ZDŠ) tudi v Iskri udeležili sestanka z županom Zoranom Jankovićem na Mestni občini Ljubljana (MOL). Skupaj s predstavniki ŠOU, ŠOS in ZDŠ smo zahtevali pojasnila glede potencialne ukinitve ZDŠ-ja. Nadaljuj z branjem “V ISKRI NASPROTUJEMO PRIPOJITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE K ZDRAVSTVENEMU DOMU LJUBLJANA”

ZAKAJ OSTRO NASPROTUJEMO UKINITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE?

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ZD za študente) na Aškerčevi cesti 4 tako slovenskim kot tudi tujim študentom in študentkam na izmenjavi nudi celostno zdravstveno oskrbo, od osebnega zdravnika/ce, zobozdravnika/ce do ginekologa/inje, psihologa/inje in psihiatra/inje. Tako je ob zdravstvenih težavah zdravniška oskrba blizu – v Ljubljani, v kraju izobraževanja študentov/k, katerim posledično ni treba hoditi k osebnim zdravnikom/cam, ki so locirani v krajih stalnega prebivališča. Prav tako ZD za študente vsem fakultetam omogoča redne sistematske preglede in izvaja obvezna cepljenja. V letošnjem letu (do 31. 8.) je tako sistematski pregled opravilo več kot devet tisoč študentov/k, v celoti pa je ZD zabeležil več kot 90 tisoč obiskov. Če upoštevamo, da je v Ljubljani nekaj več kot 40 tisoč študirajočih glav, potem lahko glede na obisk rečemo, da ZD za študente/ke zagotovo služi svojemu namenu. Nadaljuj z branjem “ZAKAJ OSTRO NASPROTUJEMO UKINITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA ŠTUDENTE?”