PRISPEVEK DELOVNEGA ODBORA ZA FEMINIZEM NA OKROGLI MIZI O PROSTITUCIJI

Okrogla miza o prostituciji, 2. oktober 2017, Pravna fakulteta UL

O področju prostitucije je bilo v zadnjem času rečeno veliko. Pa vendar moramo kritično pogledati argumente tako za kot tudi proti legalizaciji oziroma popolni dekriminalizaciji, ter razmišljati o dolgoročnih posledicah vseh predlaganih pristopov.

Znotraj tretjega vala feminizma, ki se opira na predpostavke liberalnega feminizma, se popolna dekriminalizacija in legalizacja prostitucije proglaša za progresiven cilj gibanja. Slavi se ga kot opolnomočenje žensk in prisvajanje lastne seksualnosti. Toda, ali je to res v korist žensk, ali gre bolj v korist zvodnikov, kapitala in patriarhata? Kako lahko ženska osvoboditev izgleda kot moške mokre sanje? Nadaljuj z branjem “PRISPEVEK DELOVNEGA ODBORA ZA FEMINIZEM NA OKROGLI MIZI O PROSTITUCIJI”

JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC

Spet je tukaj oktober in z njim enaki problemi kot vsako jesen. Še pred nekaj dnevi je več kot 2000 študentk in študentov ostalo brez zdravstvenega zavarovanja in ostalih pravic, povezanih s statusom študenta (štipendije ter subvencije za prehrano, bivanje in javni prevoz). Razlogi, ki jih navaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), so kratkomalo bizarni: šlo naj bi za ureditev stanja vpisanih v predbolonjske študijske programe in omejitev izkoriščanja socialnih pravic s strani fiktivno vpisanih študentov – a kako so v isti koš padli še študentje enovitih magistrskih programov, zaporedno, vzporedno in izredno vpisani, tisti, ki so se prepisali v višjih letnikih in celo študenti v izrednih okoliščinah, je jasno samo MIZŠ. Ministrstvo je trdilo (in še vedno trdi), da ni šlo za napako, a po pritisku medijev, študentov in političnih strank so visokošolski informacijski sistem vseeno popravili tako, da študentje enovitih programov in študentje v izrednih okoliščinah niso več sankcionirani. Seveda ministrstvo te napake ne more priznati. Če bi jo, potem bi to zahtevalo popravek Zakona o visokem šolstvu in konec namernega varčevanja na račun študentov in izobraževanja. Nadaljuj z branjem “JAVNO PISMO PROTI KRČENJU ŠTUDENTSKIH PRAVIC”

PETICIJA – REŠIMO MURO

Kljub negativnemu okoljskemu poročilu za HE Hrastje Mota je napovedan postopek prevlade druge javne koristi – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije lahko izpodbije javno korist doseganja dobrega stanja voda in ohranjanja narave. Z izgradnjo HE bi trajno spremenili hidrološke razmere in naravno ravnovesje v povodju reke Mure z mrežo mrtvic, rečnih otokov, prodišč in poplavnih gozdov, ki so del 700 km dolgega zelenega pasu enega najpomembnejših evropskih rečnih območij. Kot edino porečje v Sloveniji, ki s pregradami in jezovi ni razdeljeno na posamezne dele, in edino porečje, kamor lahko neposredno iz Donave ribe neovirano priplavajo vse do jezu v Ceršaku na meji z Avstrijo, je Mura vroča točka biodiverzitete ter ima ključen pomen pri ohranjanju ribjih in drugih živalskih in rastlinskih vrst. Naravnih ekosistemov in migratornih poti ni mogoče nadomestiti z izgradnjo nadomestnih habitatov za ribe in dvoživke ter z zasaditvijo nadomestnega poplavnega gozda, kot predlagajo Dravske elektrarne, predvsem pa takšni “nadomestni” ukrepi ohranjajo in širijo škodljivo in napačno razumevanje naravnega sveta – ta naj bi bil zamenljiv, neavtentičen in enakovreden umetno, intencionalno vzpostavljenim habitatom. Nadaljuj z branjem “PETICIJA – REŠIMO MURO”

ZAKAJ KOT OKOLJEVARSTVENIKI V CELOTI PODPIRAMO STAVKO AVTOBUSARJEV SKUPINE ARRIVA

V preteklih dneh smo lahko zasledili mnoga pisma podpore in druge načine izražanja solidarnosti s stavkajočimi avtobusarji in avtobusarkami skupine Arriva. Izrazi podpore so prihajali s strani različnih sindikatov in ostalih progresivnih, delavsko usmerjenih skupin. Podpore okoljevarstvenikov ni bilo zaslediti. Kljub našim prizadevanjem se to ni zgodilo. Nismo razočarani, skupnega odziva objektivno gledano niti nismo pričakovali. Manko podpore okoljevarstvenikov razumemo kot rezultat preteklega bolj ali manj sovražnega in nasprotujočega delovanja delavskih in okoljskih organizacij. Za rešitev teh težav in vzpostavitev prijateljskega sodelovanja med delavskimi in okoljskimi organizacijami bomo morali postoriti še marsikaj. Nadaljuj z branjem “ZAKAJ KOT OKOLJEVARSTVENIKI V CELOTI PODPIRAMO STAVKO AVTOBUSARJEV SKUPINE ARRIVA”

ORKANA HARVEY IN IRMA ZAHTEVATA KONEC ZANIKANJA PODNEBNIH SPREMEMB

Dva orkana – Harvey in Irma – sta v zadnjem času za sabo pustila uničujoče posledice na ameriških tleh. Prvi je z močnimi sunki vetra, obilnim deževjem in katastrofalnimi poplavami najbolj prizadel ameriški zvezni državi Teksas in Louisiano. Drugi pa je v zadnjih dneh pustošil po otokih srednje Amerike. Orkan Irma, ki je bil razglašen za enega najmočnejših orkanov v zadnjih sto letih, naj bi ta konec tedna dosegel obalo Floride.

Politični odločevalci bi se morali prenehati sprenevedati in sprejeti znanstveno sprejeta dejstva, ki jasno pokažejo, da je moč in pogostost orkanskih neviht, direktno povezana s podnebnimi spremembami. Prvič, z dvigovanjem gladine morja, ki ga povzroča globalno segrevanje, orkani povzročijo veliko višje valovanje, ki obalna območja poplavlja veliko dlje v notranjost otokov oziroma polotokov, kot bi jih sicer. Drugič, toplejša atmosfera lahko zadržuje več vodne pare, ki napajajo nevihto, zaradi česar so padavine še toliko bolj intenzivne in uničujoče, sploh zaradi poplav, ki jim sledijo. Nadaljuj z branjem “ORKANA HARVEY IN IRMA ZAHTEVATA KONEC ZANIKANJA PODNEBNIH SPREMEMB”

PRITISK NA NEVLADNE OKOLJSKE ORGANIZACIJE V ZADEVI MAGNA

V preteklih dneh so bile okoljske organizacije, ki so napovedale pritožbo na okoljsko dovoljenje Magni, tarča številnih kritik. Šlo je za pritožbo vezano na oceno glede izpustov iz prometa ter s tem povezano kvaliteto zraka in javnim zdravjem. Na drugi strani priložnost za nova delovna mesta, nova partnerstva in širše razvojne učinke za Maribor in regijo. Gre torej za škodljivo dilemo med ohranjanjem okolja in delovnimi mesti, ki so jo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter mediji le še dodatno podpihovali. Nadaljuj z branjem “PRITISK NA NEVLADNE OKOLJSKE ORGANIZACIJE V ZADEVI MAGNA”

ODZIV NA GRADIVO ZA RAZPRAVO O OBLIKOVANJU ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE

Študentsko društvo Iskra, Glosa – Sindikat kulture in narave Slovenije, Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Sindikat prekarcev:

Ljubljana, 8. junij 2017: Ministrstvo za infrastrukturo je dalo včeraj v javno obravnavo gradivo za razpravo o oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije[i]. Ta bo določal nacionalne energetske smernice do leta 2030, okvirno pa do leta 2050. V študentskem društvu Iskra, Glosi – Sindikatu kulture in narave Slovenije, Društvu Gibanje za dostojno delo in socialno družbo in Sindikatu prekarcev sicer pozdravljamo v dokumentu postavljen dolgoročni cilj prehoda v »nizkoogljično družbo«, a podrobnejše branje dokumenta razkrije, da so predlagani scenariji nepravični, gospodarsko premalo ambiciozni, podnebno nezadostni in neskladni z evropskimi zavezami. Zato predlagamo, da naj prihajajoči Energetski koncept Slovenije vsebuje obvezo po pripravi celovitega plana pravičnega prehoda za vse neposredno in posredno prizadete delavce in skupnosti, obvezo po pripravi celovitega in konkretnega plana za usmeritev in razširitev slovenskega gospodarstva na področje zelene ekonomije ter prilagojene scenarije, ki bodo v skladu z evropsko zavezo in željo po preprečitvi najhujših posledic podnebnih sprememb (80-95% znižanje toplogrednih plinov do leta 2050 glede na 1990). Nadaljuj z branjem “ODZIV NA GRADIVO ZA RAZPRAVO O OBLIKOVANJU ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE”

Upravni odbor UL in zaslužkarstvo na študentski račun

Rektor Ivan Svetlik je v odhajanju, Upravni odbor in ostali univerzitetni organi pa so poskrbeli za še en prikaz nekorektnega vodenja največje slovenske univerze in posmehljivega odnosa do študentov in študentk. Pred časom je bil sprejet nov Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki je odpravil do zdaj veljavno določilo, po katerem smo študentje in študentke 24 mesecev po izgubi študentskega statusa lahko zaključno nalogo oddali brezplačno. Po novem Pravilniku oddaja postane plačljiva takoj po izgubi statusa. In cena? 506,50 € za visokošolske programe 1. stopnje, 634,30 € za univerzitetne programe 1. stopnje in 952,10 € za programe 2. stopnje. Brez vštetega DDV. Nadaljuj z branjem “Upravni odbor UL in zaslužkarstvo na študentski račun”

Volitvam rektorja UL naproti

Na Univerzi v Ljubljani (UL) nas 16. maja čakajo rektorske volitve. Kot se rado poudarja, bomo prvič v zgodovini univerze na izvolitev imeli vpliv tudi mi – študentje in študentke ljubljanske univerze. Vendar pa se ravno letos za položaj rektorja poteguje zgolj en kandidat, Igor Papič, zdajšnji dekan Fakultete za elektrotehniko UL. Za izvolitev potrebuje 50 odstotkov veljavnih glasov, moč študentov pa je še dodatno omejena na 20 odstotkov vseh glasov. Je na takih volitvah sploh smiselno sodelovati? Volilni rezultati bodo pokazali, kako si študentje in študentke odgovarjamo na to vprašanje. Nadaljuj z branjem “Volitvam rektorja UL naproti”

Poziv k odstopu rektorja UP

Rektor Univerze na Primorskem, Dragan Marušič, je bil minuli teden (še ne pravnomočno) obsojen zaradi trpičenja in spolnega nadlegovanja direktorice študentskih domov, Astrid Prašnikar. Zahtevamo, da rektor odstopi s funkcije in da stroške, ki jih javnemu izobraževanju povzroča s svojim nesprejemljivim obnašanjem, poplača iz lastnega žepa.

Žal gre le še za enega izmed incidentov, povezanih s spolnim nadlegovanjem žensk v slovenskem akademskem prostoru, ki jasno nakazuje, da v njem  še vedno obstaja ogromno diskriminacije na podlagi spola. Spomnimo se afere na Univerzi v Mariboru, ko je rektor Tičar stopil v bran sodelavcu, ki je izvajal mobing nad delavcem in delavko na univerzi, slednjo pa celo spolno nadlegoval. Ob tem želimo opozoriti predstavnike/ce ŠOU v Ljubljani, da se takšne teme še kako tičejo študentov/k in je zato njihovo omejevanje razprave o položaju žensk na univerzi ob predstavitvi novega ljubljanskega rektorja prav tako nesprejemljivo. Nadaljuj z branjem “Poziv k odstopu rektorja UP”