Kategorija: Dejavnosti


 • Support to Studentski front and students of Serbia

  The “Iskra” student organisation from Slovenia is expressing our full support for activities undertaken by our fellow organization “Studentski front” in Serbia. In the light of the upcoming student assembly which will take place on October 1st, we wish to show you our deep solidarity and let you know that you are not alone in […]


 • Izjava glede problematike neakreditiranih programov na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem

  Da smo študentje in študentke slovenskih javnih univerz že nekaj časa videni kot blago, ki ima vrednost le, v kolikor prinaša profit, potrjuje zadnje v vrsti neodgovornih ravnanj vodstev Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem. Na obeh univerzah namreč niso podaljšali akreditacije, nujne za javno (domačo in mednarodno) veljavo programov in potrdil o pridobljeni […]


 • Izjava o situaciji mladih v Sloveniji in komentar na osnutek koalicijske pogodbe

  Mladi nismo zgolj starostna ali demografska skupina. Gre za sloj ljudi, ki živi in odrašča v posebnih okoliščinah. Te zaznamuje predvsem negotovost gospodarskih nihanj in izpostavljenost tekmi za preživetje na trgu delovne sile. Ukinjajo se delovna mesta, podaljšuje pa delovni čas oziroma obseg dela, hkrati se soočamo s porastom slabo plačanih del  brez osnovne varnosti […]


 • Poziv vladi Republike Slovenije

  Študentje in zaposleni na univerzah smo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že v novembrski javni razpravi opozorili na naše nestrinjanje s predlogom novega Zakona o visokem šolstvu – ZViS-1. Na skoraj vseh fakultetah Univerze v Ljubljani smo organizirali skupščine, na katerih smo študentje kritično analizirali zakon in ga zavrnili v celoti. Kljub pozivom, naj […]