Kategorija: Iskrišče


 • Neoliberalni diskurz v feminizmu

  1. Uvod Feminizem je široko gibanje, znotraj katerega se je razvilo več miselnih tokov. Skupni imenovalec vseh je, da se zavzemajo za ekonomsko, kulturno in socialno enakopravnost žensk in moških, razlikuje pa jih razumevanje razlogov za podrejenost žensk in načinov, kako jo preseči. Liberalni feminizem[i]se je oblikoval v času razsvetljenstva v osemnajstem stoletju in je […]


 • Visoko šolstvo kot ideološki aparat države v neoliberalnem kontekstu

  Uvod Po vsej Evropi od preloma iz 20. v 21. stoletje prihaja do reform visokega šolstva. Spremljajo jih nove ideje in novi besednjak o tem, kaj bi predlagatelji želeli z reformiranim visokim šolstvom doseči. Govora je o tem, kako želimo krepiti »družbo znanja«, prilagoditi šolstvo potrebam gospodarstva, povečati zaposljivost diplomantov, povečevati človeški kapital in podobno. […]


 • Hong Kong: Med bedo in izobiljem

  “If you want to see capitalism in motion, go to Hong Kong.” – Milton Friedman Tej Friedmanovi trditvi bi stežka ugovarjali; Hong Kong je ena od prestolnic svetovnega gospodarstva in globalno stičišče finančnega kapitala ter s tem središče moči in vpliva. Od nepomembne ribiške vasice se je v drugi polovici 20. stoletja razvil v eno […]


 • Zadružništvo in delavsko soupravljanje

  V času svetovne gospodarske krize kapitalizma se v javnem diskurzu vse bolj pojavlja ideja o ekonomski demokraciji – o tem, da z gospodarstvom ne bi smeli upravljati le posamezniki, ki si lastijo kapital ali politično moč in ne glede na posledice skrbijo za čim večje povečevanje dobička ali kakšne bolj osebne koristi, temveč bi morala […]


 • Neoliberalni mit ZDA – Od zatona zlate dobe preko Reaganovih reform do danes

  Združene države Amerike, domovina sodobne potrošniške družbe in zibelka novodobne (neo)liberalne tržne ideologije, so v zadnji polovici stoletja doživele tako očitno transformacijo v svoji ekonomski politiki, da lahko služijo kot šolski primer evolucije tržnega kapitalizma – od preporoda gospodarstva po drugi svetovni vojni in državi blaginje šestdesetih in sedemdesetih let, do zatona keynesovskega kapitalizma “s […]