Poziv k odstopu rektorja UP


Rektor Univerze na Primorskem, Dragan Marušič, je bil minuli teden (še ne pravnomočno) obsojen zaradi trpičenja in spolnega nadlegovanja direktorice študentskih domov, Astrid Prašnikar. Zahtevamo, da rektor odstopi s funkcije in da stroške, ki jih javnemu izobraževanju povzroča s svojim nesprejemljivim obnašanjem, poplača iz lastnega žepa.

Žal gre le še za enega izmed incidentov, povezanih s spolnim nadlegovanjem žensk v slovenskem akademskem prostoru, ki jasno nakazuje, da v njem  še vedno obstaja ogromno diskriminacije na podlagi spola. Spomnimo se afere na Univerzi v Mariboru, ko je rektor Tičar stopil v bran sodelavcu, ki je izvajal mobing nad delavcem in delavko na univerzi, slednjo pa celo spolno nadlegoval. Ob tem želimo opozoriti predstavnike/ce ŠOU v Ljubljani, da se takšne teme še kako tičejo študentov/k in je zato njihovo omejevanje razprave o položaju žensk na univerzi ob predstavitvi novega ljubljanskega rektorja prav tako nesprejemljivo.

Naše univerze nam očitno sporočajo, da so težave žensk nepomembne, da se nad njimi lahko izvaja nasilje in da na odločevalskih pozicijah zanje ni prostora. Gre za nesprejemljive, diskriminatorne vzorce, ki ženske omejujejo pri njihovem delovanju in normalizirajo že tako preveč prisotno nasilje nad ženskami. V poročilu komisije za ženske v znanosti iz leta 2013 lahko preberemo, da se z vzponom po akademski hierarhiji pojavlja vse več neenakosti med spoloma. Več študentk diplomira in pridobi ostale nazive, višje pozicije v akademski sferi pa še vedno večinsko prevzemajo moški. Če pa že kakšna ženska prevzame vodilno mesto, je veliko možnosti, da bo na tem mestu deležna šikaniranja in spolnega nadlegovanja. Takšno delovanje onemogoča intelektualni razvoj ženskam in posledično celotni družbi, istočasno pa vsem mladim sporoča, da za ženske v akademski sferi ni prostora in da je nasilje nad njimi sprejemljivo. Ob tej priložnosti naj še izrazimo veliko razočaranje nad aktualno sestavo upravnega odbora Univerze v Ljubljani, v katerem so vsi na novo izvoljeni člani moški. Sprašujemo se, kaj za ženske pomeni, da vodstvene organe obvladujejo moški, četudi še tako dobronamerni. Izkušnje in raziskave kažejo, da nič dobrega. Spomnimo še na izjavo trenutnega rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Svetlika, ki je pred leti dejal, da si odsotnost žensk iz vodilnih položajev razlaga s tem, da ženske pač bolj zanima družina. Od novega vodstva pričakujemo, da se bo o tematiki bolje informiralo in delovalo v smeri odprave ovir za ženske, ki se pojavljajo tako v očitnih kot tudi prikritih oblikah ter se jih mora vodstvo zavedati.

Univerza mora biti prostor, ki ne le ustvarja znanje in vednost, ampak ju tudi aplicira v svoje prakse. In del te vednosti je tudi zavedanje o drugorazrednem položaju žensk v naši družbi. V  Iskri takšno delovanje ostro obsojamo in zahtevamo sankcije za vse, ki izvajajo ali pa zagovarjajo spolno nadlegovanje in ostale diskriminatorne in zatiralske prakse na univerzi.

S spoštovanjem podpisani:

 • Študentska Iskra, delovni odbor za feminizem
 • Sindikat Glosa
 • red. prof. dr. Marta Verginella
 • Polona Kovač, Društvo Ključ
 • Janez Dolinšek
 • red. prof. dr. Eva D. Bahovec
 • Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo
 • Jože Furman, vodja služb za študentske in študijske zadeve FF (UM)
 • Damir Mlakar, Sindikalni zaupnik SVIZ, Rektorat Univerze v Mariboru
 • dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica ljubljanske univerze
 • Ženski lobi Slovenije, zanj predsednica Sonja Lokar
 • 45 dni feminizma
 • Društvo za nenasilno komunikacijo, zanj Tjaša Hrovat
 • dr. Marija Javornik Krečič, predsednica VSS Sindikata Univerze v Mariboru
 • dr. Renata Šribar
 • portal spol.si, zanj dr. Iztok Šori
 • Branimir Štrukelj
 • red. prof. dr. Milica Antić Gaber
 • Goran Nikolić
 • doc. dr. Marjeta Mencin-Čeplak
 • doc. dr. Mojca Pajnik
 • doc. dr. Primož Krašovec
 • doc. dr. Jernej Amon Prodnik

Poziv je možno še naknadno podpisati, če bi to želeli storiti, nas kontaktirajte na studentska.iskra@gmail.com.

Deli članek
,