PODPORA DELAVCEM/KAM PODJETJA FRAPORT IN SINDIKATU POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE


Delovni odbor za feminizem pri Študentskem društvu Iskra in Ženski lobi Slovenije izrekamo podporo delavkam/cem Fraporta, ki se bodo jutri zbrali/e na protestnem shodu na letališču Brnik zaradi odstopa uprave od pogajanja o kolektivni pogodbi, v kateri se je sicer pojavilo več problematičnih členov, me opozarjamo predvsem na spolno diskriminacijo, ki se uvaja v novo kolektivno pogodbo. 

Po novem bi naj materi pripadala dva dni dodatnega dopusta za otroka, očetu pa le en dan dodatnega dopusta. Nobenega razloga ni za spolno diskriminacijo staršev pri nagrajevanju njihove skrbi za otroke. Urejanje delovnega razmerja na spolno določen način, kot ga predlaga vodstvo podjetja Fraport Slovenije v novi kolektivni pogodbi, potrjuje, ohranja in utrjuje družbeno prepričanje, da je skrb za otroke (in gospodinjsko delo) v naravni domeni žensk, in s tem prispeva k slabšemu položaju žensk v družbi nasploh, hkrati pa diskriminira očete samohranilce. Enako število dodatnih dni dopusta za oba starša je jasno sporočilo, da je zaželeno in družbeno pomembno, da imajo moški enako odgovornost skrbeti za otroke kot ženske in zatorej prevzemajo enak delež skrbi zanje, ter da delodajalec to spodbuja. Hkrati pa je taka diskriminacija po spolu v ZDR prepovedana in v nasprotju z vsemi dosedanjimi prizadevanji za enako delitev skrbi za otroke med ženskami in moškimi. Predlagamo tudi, da se v besedilu kolektivne pogodbe povsod uporablja dvospolna slovnična oblika.

Čeprav raziskave potrjujejo, da so matere tiste, ki še vedno več svojega časa namenjajo skrbi za otroke, je z vidika enakosti spola izjemno pomembno, da se to spremeni, ne pa nagrajuje. Ženske tudi pri nas še vedno prevzemajo večji del domačih opravil, po raziskavah pa ženske prevzemajo tudi večji delež stroškov, povezanih s skrbstvenim delom. Neplačano delo doma ženske obremenjuje in jim otežuje sodelovanje, dejavnost ter napredovanje v javnem in profesionalnem življenju. Po poročilu Eurofound iz leta 2013 ženske v štiriintridesetih evropskih državah tedensko opravijo okoli 10 ur dela več kot moški. Od vseh ur dela ženske opravijo 34 ur plačanega dela, neplačanega (negovanje odraslih in otrok, gospodinjska dela) pa 26,4 ure. Moški opravijo 40,9 ur plačanega dela in 8,8 ur neplačanega dela. Razlika med opravili, ki se jih stereotipno pripisuje kot primerna za moške ali ženske, je med drugim to, da so “ženska” opravila vsakodnevna, enolična, s kratkotrajnim učinkom in vzamejo več časa. “Moška” opravila so občasna in skupno zavzamejo manj časa, kar se kaže v skupnih opravljenih urah neplačanega dela.

Zato pozivamo vodstvo Fraporta, da v nadaljnjih pogovorih s sindikatom upošteva ta dejstva in da ne gre po poti zatiranja sindikalnih zastopnikov in delavstva, kar sicer v Sloveniji postaja stalnica. Stojimo skupaj s tovarišicami in tovariši, ki se borijo za boljše in enakopravne pogoje dela in jih podpiramo v njihovem boju!

Delovni odbor za feminizem pri Študentskem društvu Iskra

Ženski lobi Slovenije

Deli članek
,