Poziv MDDSZ in vladi RS glede ureditve študentskega dela


Pozivamo MDDSZ ter Vlado RS, da ob dvigu stroškov študentskega dela uvedejo še minimalno urno postavko – geslo “vsako delo šteje” naj bo upoštevano dosledno!

V okviru priprave novih varčevalnih ukrepov za leto 2015 Vlada RS predvideva dvig obdavčitve študentskega dela, in sicer v obliki plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je ena izmed pravic, do katerih bi morali biti upravičeni vsi, ki delajo, študentje ali ne. Zato bi bil ta ukrep sam na sebi pozitiven, če bi bil sprejet v okviru zakona, ki ureja celotno področje občasnega in začasnega dela dijakov in študentov. Žal pa bo v tej obliki izključno škodljiv, saj bo delodajalcem omogočal, da celotno povečano obdavčitev zvrnejo na pleča študentov v obliki nižjih plač.

Zajeta slika:

Zbrisano

Od dela preko študentske napotnice je odvisnih približno 30% študentov. Študentsko delo zaradi tega pogosto ni organizirano kot začasno ali občasno delo, pač pa kot redna zaposlitev. V večini primerov ima delo, ki ga opravljajo študentke in študentje, nekatere elemente delovnega razmerja, kar pomeni da bi jih delodajalci morali zaposliti preko pogodbe o delovnem razmerju, s pripadajočimi pravicami, ki iz tega razmerja izhajajo. Ker teh pravic nimajo, niso upravičeni niti do minimalne urne postavke. Posledično bo breme dviga obdavčitve študentskega dela, ki ga predlaga Vlada RS, padlo izključno na pleča študentov. Zato je ob uvedvi prispevkov nujno uvesti še minimalno urno postavko, in sicer takšno, ki bo študenta in študentko držala nad pragom revščine.

Študentsko delo je sicer izjemno kompleksno področje, ki bi moralo biti obravnavano sistematično. To ne pomeni samo v okviru zakona o občasnem in začasnem delu dijakov in študentov. Pomeni, da bi moralo biti urejeno v okviru strategije za zmanjševanje prekarnosti. To se da doseči zgolj z desegmentacijo trga delovne sile, kar pomeni, da bi morali obravnavati vse oblike zaposlitve hkrati, zlasti pa bolj prekarne: študentske napotnice, avtorske pogodbe in zaposlitve preko S.P.-ja.

Deli članek
,