9. samoorganizirana študentska menza


V sredo, 6.3. je v organizaciji Iskre in LDŠ pred Fakulteto za družbene vede potekala že 9. samoorganizirana študentska menza, na kateri smo razdelili približno 170 toplih in brezplačnih obrokov. Za študente in študentke smo tokrat pripravili veganski ričet, poleg tega pa si je lahko vsakdo vzel tudi čaj, kavo, sadje in kekse.

Člani in članice Iskre in LDŠ s tovrstnimi akcijami v prvi vrsti opozarjamo na nevzdržno stanje sistema študentske prehrane, ki deluje po neusmiljenem nareku interesov prostega trga. Kljub visokim subvencijam cene obrokov letijo v nebo, njihova kvaliteta pa upada. Ne bomo sedele križem rok in nemo opazovale, kako se pravica do zdrave, uravnovešene prehrane iz dneva v dan spreminja v privilegij za tiste, ki si jo sploh še lahko privoščijo. Zato zahtevamo javni sistem neprofitnih menz po meri študenta in ne kapitala. Le tako je mogoča rešitev iz katastrofalne situacije.

Poleg tega pa ima že dobro leto trajajoč projekt menz tudi širši družben pomen. Z naslavljanjem vloge izkoriščanega reproduktivnega dela žensk, ki predstavlja nepogrešljiv, inherenten pogoj za obstoj in ohranjanje kapitalistične družbene formacije, želimo poudariti socialistično-feminističen značaj našega gibanja. Ostro nasprotujemo interpretacijam, ki reproduktivno delo označujejo za »delo iz ljubezni«. Gre za neplačano, suženjsko delo, pa naj bo to še tako ponotranjeno in splošno sprejeto. Zavzemamo se za sistematično podružbljanje take vrste dela skozi ustanavljanje in krepitev javnih vrtcev, jasli, domov za starejše občane in navsezadnje ljudskih menz. Samo tovrstne ustanove lahko zagotovijo resnično osvoboditev delavnih žensk, ki smo trenutno prisiljene nositi breme skrbi za vsa gospodinjska opravila. Želimo si družbe, ki pravice do svobodnega razvoja sleherne ženske ne bi priznavala le abstraktno, na papirju, ampak tudi v praksi, v vsakdanjem življenju. Svojemu idealu se socialisti in socialistke s pobudo študentskih menz – četudi s skromnimi, začetnimi koraki – neustrašno in vztrajno približujemo.

Deli članek