Akademija za glasbo, radio, film in televizijo


Interesno področje kulture, izobraževanja in založništva

 • realizacija participativnega proračuna,
 • realizacija demokratičnih skupščin,
 • zavzemanje za enakovredno obravnavo študentov in profesorjev pri kršitvah,
 • zavzemanje za demokratizacijo univerze (večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitaciji),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOU tablo na čim bolj vidnem mestu, kjer se bodo redno objavljale izključno informacije o delovanju ŠOU (projekti, razpisi, transakcijski izpiski, spremembe aktov,…),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOAGRFT tablo, kjer se bomo redno objavljale informacije izključno o delu ŠOAGRFT, ki bodo obsegale prihajajoče dogodke in rezultate izvedbe tistih, ki so že pretekli,
 • ALUO, AG, AGRFT, FF, med-oddelčno sodelovanje,
 • semestrske razstave, produkcije, koncerti,
 • okrogle mize na temo umetnosti in sistema,
 • seznanjanje študentov z delovanjem ŠOU in širšim študentskim organiziranjem,
 • profesorji-študenti, podpora in sodelovanje pri projektih,
 • workshopi in predavanja s slovenskimi in tujimi umetniki,
 • filmski večeri z diskusijami,
 • zavzemanje za subvencioniran vstop v vse umetniške institucije,
 • ekskurzije,
 • zavzemanje za pridobitev skupnega študentskega prostora za izvenštudijsko umetniško produkcijo,
 • spoznavni večer akademij.

Interesno področje športa, turizma in mednarodnega sodelovanja

 • workshopi in predavanja s slovenskimi in tujimi umetniki,
 • zavzemanje za demokratizacijo Univerze (internacionalno povezovanje in izmenjavanje izkušenj),
 • #YOLO #SWAG (dan palačink, izmenjava oblačil…),
 • izobraževalne ekskurzije in povezovanje s tamkajšnjimi profesorji in študenti.
Deli članek
,