Alter vodič


Študent_ka! Pozdravljen_a na začetku novega študijskega leta. Nekateri_e izmed vas prvič živite v Ljubljani, drugi_e pa jo boste morda spoznali_e še na kakšen drug način. Enega izmed pogledov na Ljubljano in življenje v tem mestu ti želimo predstaviti tudi mi, zato te 13-ega oktobra vabimo v Tovarno Rog na dogodek Et tu, Brucus?

Na brucovanju boš lahko spoznal_a kolektive, organizacije in skupine, ki razmišljajo ter delujejo izven okvirov, ki nam jih postavlja trenutna družbena ureditev. Iniciative, ki verjamejo, da bi bil svet res lahko drugačen in imajo tudi vizijo, kako doseči in ustvariti družbo, ki bo temeljila na solidarnosti.

Se vidimo!


[A]Infoshop

Infoshop je socialni prostor za raziskovanje in razvijanje teorije ter prakse anarhističnih gibanj. Infoshop se nahaja v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto v Ljubljani in je odprt vsak petek od 18h do 20h ter ob drugih terminih, ko se izvaja program. Organiziramo številne in raznovrstne dogodke – od rednih veganskih večerij vsak torek do različnih delavnic, diskusij, predstavitev in bralnih krožkov. Prostor je odprt tudi za vaše ideje in pobude.

V prostoru urejamo rastočo knjižnico in arhiv materialov, kjer lahko najdete anarhistično in anarhizmu sorodno literaturo, arhiv anarhističnega časopisja in številne druge publikacije. Infoshop uporabljajo tudi različne aktivistične skupine za svoje organiziranje, sestanke in dejavnosti. Med njimi tudi lokalna skupina anarhistične federacije in Anarho-feministična iniciativa. Kontaktirajte nas!

a.infoshop@gmail.com

a-infoshop.blogspot.com/

 

DrogArt

Združenje DrogArt je neprofitna organizacija, katere glavni namen je zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Na DrogArtu izvajamo program za zmanjševanje tveganj povezanih z alkoholom Izberi sam in program Pleši z glavo, ki zmanjšuje škodo na področju drog. Aktivnosti izvajamo na terenu, kjer se zadržujejo mladi; od elektronskih zabav, dijaških partijev do odprtih javnih prostorov v Ljubljani. Naše informatorje in informatorke lahko med vikendi najdete na Metelkovi, Kongresnem trgu, ljubljanskih klubih, kot so K4, F-club, Zoo, Orto bar …

Na Alter Brucki boste izvedeli na kakšen način lahko zmanjšate tveganja, kadar greste žurat v Ljubljani, kakšne so naše aktivnosti in kako se lahko priključite DrogArt ekipi. Lahko se boste preizkusili na poligonu s pijanimi očali, odgovarjali na nagradni kviz in se okrepčali s cedevito. Na voljo bomo imeli tudi nekaj after taxi kuponov za tiste, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Ekipa bo z vami vse do konca žura.

info@drogart.org

drogart.org


International Student Gathering

In 2014 we met during the protests of Kobani. Kobani is a city in Syria, which has been under serious attack of ISIS. We wanted to show solidarity to local people there. After a while we realized that as international and Erasmus students we don’t always just want to party and all the invitations we received were only for parties. We wanted something else. Or at least something additional.

So we started to gather. We drank beer too, that is for sure. But this time we brought in some topics from all around the world. Civil wars, riots, poverty, privatization of education, LGBT rights, social change and prices of bread. And of course, beer. So the Gatherings have gone on and are still going on. Together we learn from eachother and can discuss what interests us.

Join us if you want to be a part of it and bring your friends. The Gatherings are happening every Friday at 7pm at Živko Skvotec at the abandoned factory of ROG. Check out the FB events, posters and flyers to stay up to date and to know which topic is on next Friday.

internationalgathering.lj@gmail.com

facebook.com/InternationalGatheringLjubljana

 

Koridor

Koridor – križišča umetnosti je spletna kulturna platforma, ki se posveča ozaveščanju in kritiki umetniškega ustvarjanja. Pod svoj drobnogled vključuje tako ustaljene, množične umetniške oblike kot tudi umetniške forme sodobnosti in prihodnosti. Posebno pozornost namenja slovenskemu prostoru in njegovemu kultiviranju. Koridor je konsolidacija scenske razpršenosti umetnosti v Sloveniji ter analiza aktualne svetovne scene.

koridor.glavnourednistvo@gmail.com

koridor-ku.si

 

Mi smo ŠDL

Skupina je nastala na pobudo študentov, ki prebivajo v Študentskih domovih v Ljubljani (ŠDL). Namenjena je vsem, ki smo nezadovoljni s trenutno upravo ŠDL in smo pripravljeni glede tega tudi ukrepati. Uprava mora upoštevati naše želje, saj gre za okolje, v katerem živimo mi. Žal se to okolje v zadnjem času spreminja v študentu neprijazen habitat, konstantno nas omejujejo, kar je v popolnem nasprotju z bistvom študija in študentskega življenja, vsiljujejo nam njihove ideje, katere večinoma ne sovpadajo z našimi, prav tako pa so ignorantski in nekorektni do predlogov stanovalcev.

Dovolj je bilo. Mi smo ŠDL. Mi bomo odločali, kako želimo živeti. Nimamo samo dolžnosti, ampak tudi pravice. Mi se moramo vsakodnevno soočati s posledicami njihovih odločitev, zato je zdaj napočil čas, da stopimo skupaj in zahtevamo, da nas začnejo upoštevati.

FB (javna) skupina: MI SMO ŠDL!

FB profil: MI Smo Sdl

 

Sindikat Mladi Plus

Sindikat Mladi plus je sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih. Zavzemamo se za pravice omenjenih skupin, delujemo pa tudi na področju izboljšanja položaja prekarnih delavcev in zagotavljanja dostojnega dela za vse. Smo mladinska organizacija, istočasno pa smo sindikat, ki spada pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Delujemo na več področjih:

  • našim članicam in članom pomagamo reševati probleme, s katerimi se srečujejo pri izobraževanju, zaposlovanju in iskanju dela, nudimo različna svetovanja (davčno, pravno in karierno svetovanje), izobraževanja in delavnice na različne tematike (npr. urejanje birokracije pred odhodom v tujino in podobno);
  • smo zagovorniki mladih pri pogajanjih za izboljšanje zakonodaje na področju zaposlovanja mladih, pripravništev, sheme Jamstvo za mlade ter drugih ukrepov s področja delovne in socialne zakonodaje;
  • smo družbeno aktivni in na probleme angažirano opozarjamo tudi na ulici, s pozivi, na protestih, v raznih aktivističnih akcijah ter z udejstvovanjem na humanitarnih in drugih področjih.

info@mladiplus.si

mladiplus.si


Študentski skupnostni vrtovi

Študentski skupnostni vrt je odprt prostor, namenjen učenju, druženju in kreativnosti. Ideja o vrtu je nastala na pobudo študentov, ki si želijo več povezovanja in soustvarjanja okolja, uprava ŠDL pa je pobudo podprla in nastal je trajnostni projekt. Vrtovi niso namenjeni le študentom, ampak vsem, ki si želite sprememb v vaši okolici ali preprosto radi opazujete naravo ter vrtnarite. Skupnostni vrtovi so prostor za vse, ki radi spoznavajo sebe, druge, naravo, odnose in imajo živ stik z naravo ter ljudmi.

Kaj je permakultura? “Permakultura povezuje znanje in veščine mnogih ekoloških znanosti, od tradicionalnih do sodobnih, da z njimi zadovolji naše potrebe po hrani, zatočišču, finančni in socialni varnosti. Permakultura opogumlja posameznika, da je gospodaren z danimi viri, se lahko zanese sam nase in živi rešitve izzivov, s katerimi se srečujemo tako lokalno kot globalno” (Ben Haggard).

facebook.com/StudentskiskupnostnivrtRoznaDolina

 

Radio Študent

Radio Študent (RŠ) je najstarejši evropski neodvisni študentski radio. Ustanovila ga je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani leta 1969. Je eden izmed najmočnejših, nekomercialnih in alternativnih urbanih radijskih postaj. Oddaja 24 ur dnevno na 89,3 MHz, na območju Ljubljane in okolice ter od leta 1998 tudi preko interneta. Radio Študent ustvarja in oddaja zelo raznolike glasbene, umetniške, izobraževalne in informativne programe.

RŠ je že od svojih začetkov zagovarjal toleranco, spoštovanje različnih mnenj, svobodo, resnico, solidarnost in multikulturnost. Zagovarjanje opisanih vrednost se dogaja na dva načina; prvi je izobraževalni (ne samo poslušalcev_k, ampak tudi avtorjev_ic prispevkov), drugi pa praktičen. Radio Študent namreč deluje kot ogledalo slovenski družbi, ki preverja, do katere stopnje je v resnici pripravljena sprejeti široko razglašene vrednote.

radiostudent.si

facebook.com/radiostudent89.3

 

Študentska Iskra

Študentska Iskra je progresivna mladinska organizacija, osredotočena na odpravljanje sistemskih problemov, s katerimi se mladi soočamo v kapitalizmu. Aktivni smo v boju proti krčenju obsega in nižanju kakovosti javnega izobraževanja, odpravljanju študentskih in delavskih pravic, prekarizaciji, posegamo tudi na področje feminizma, okoljevarstva ter se zavzemamo za korenito izboljšanje političnega zastopstva vseh, ki študirajo, bodo študirali ali pa so že doštudirali in se podajajo na trg dela.

Čeprav izviramo iz študentskih vrst, se ne omejujemo na delovanje zgolj znotraj univerze. Zavedamo se, da se s koncem študija tegobe za večino šele dobro začnejo, saj smo iz zaenkrat še relativno varnega študentskega staža pahnjeni v oster boj z vrstniki za maloštevilna in vse slabše plačana delovna mesta, velikokrat brez osnovnih delavskih pravic. Ker v Iskri ne nasedamo floskuli, da “takšni pač so časi” in verjamemo, da je perspektivnejša prihodnost v dosegu naših kolektivnih zmožnosti, je naš osnovni cilj grajenje širokega gibanja, osnovanega na načelih demokratičnosti in solidarnosti, ki bo imelo moč vplivati na uresničitev te prihodnosti.

info@studentska-iskra.org

studentska-iskra.org

 

Tovarna ROG

Pred znamenito soboto, 25. marca 2006, je bila Tovarna ROG poznana po svojih kolesih, ki so nudila prevoze velikemu delu slovenstva. Na ta dan pa se je v zapuščeni tovarni začela izvedba novega socialnega programa. Odprla se je pobuda za začasno uporabo tovarne z namenom izvajanja neprofitnih in neuveljavljenih dejavnosti. V Rogu deluje Socialni center, ki nudi pomoč in izobraževanja deprivilegiranim družbenim manjšinam, tam je skate park, odprti prostori za diskusije, izobraževanja, branje, gledanje filmov, velika koncertna dvorana, nešteto umetniških ateljejev in odprtih popravljalnic koles.

Tovarna Rog danes s svojim obstojem potrjuje potrebo po nekomercialnih in odprtih prostorih, ki premorejo vsebine, ki nimajo prostora v profitno usmerjenih očeh. Rog roji ves čas, zato za obisk ni potrebno čakati. Najboljše se je kar oglasiti in stopiti v stik s trenutnimi uporabniki, predstaviti svoje ideje in zamisli ali le poklepetati, posedeti, počakati, pomisliti.

skupscina.tovarne.rog@gmail.com

tovarna.org

 

 

Zadrugator

Zadrugator je stanovanjska zadruga, ustanovljena za zagotavljanje cenovno dostopnega in kakovostnega bivanja v Ljubljani. Člani zadruge smo se povezali z namenom, da zgradimo alternativno obliko bivanja onkraj pasti lastništva in profitnega najema. Zadružništvo je oblika demokratičnega in skupnostnega upravljanja s stanovanji, ki gradi na moči združevanja dela in virov ter sledi načelom pravičnosti, participacije, solidarnosti in ekologije. Promovira obliko bivanja, za katero verjamemo, da mora v prihodnje postati ključen model stanovanjske preskrbe.

Drug, a enako pomemben cilj Zadrugatorja je organiziranje zahtev za dostojna in dostopna stanovanja za vse. Vse več ljudem je pravica do bivanja v kakovostnem stanovanju kratena zaradi vseprisotne profitne naravnanosti in umika države iz stanovanjske preskrbe. Zato se bomo s širjenjem znanja in kampanjami borili za izboljšanje razmer na stanovanjskem področju. Verjamemo, da sta za zagotovitev boljših stanovanj ključnega pomena organiziranje od spodaj, ki krepi vsakega posameznika in skupnost kot celoto, ter združevanje v zadruge, kot osnovni model povezovanja za boljše bivalne pogoje. Združeni smo močnejši.

info@zadrugator.org

zadrugator.org

 

 

Deli članek