Kategorija: Volitve na kratko


 • ŠOU je le sredstvo v rokah študentov – video


 • 1. Kaj je ŠOU?

  Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je organizacija, ki bi naj zastopala in predstavljala vse študente ljubljanske Univerze. Financira se večinoma z dajatvami iz študentskega dela in tako upravlja s približno 4 mio € letno. Predstavnike v ŠOU študentje izbiramo vsaki dve leti na študentskih volitvah, ki potekajo na vseh fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani.


 • 2. Kaj je z njo narobe?

  ŠOU v trenutni obliki ne zastopa mladih, ampak se ukvarja predvsem z organizacijo obštudijskih dejavnosti, komericalnih žurov, dogodkov, ki so sami sebi namen. Poleg tega smo bili v preteklosti večkrat priča korupciji v ŠOU, kar seveda ni presenetljivo, saj se nad organizacijo ne izvaja zunanji nadzor, tudi notranji je šibek. Prav tako študentje niso obveščeni […]


 • 3. Kako to spremeniti?

  Študente je potrebno sistematično obveščati o dogajanju na ŠOU in o zanje relevantnih političnih temah (npr. štipendijska zakonodaja, študentsko delo …) in spodbujati razpravo med študenti. Prav tako je potrebno študentom dati moč pri odločanju in omogočiti vzvode direktne demokracije. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za zunanji nadzor (KPK, Računsko sodišče) in okrepiti notranjega […]


 • 4. Kakšen potencial ima ŠOU?

  Kot organizacija, ki povezuje vse študente Univerze v Ljubljani, bi lahko ŠOU predstavljal močno politično gibanje, ki bi predstavljalo mlade ne le v času študija, ampak tudi takoj po njem, saj vsi vemo, da nas po študiju ne čaka svetla prihodnost, mediji, politiki in drugi pa nas prepričujejo, da je nezaposljivost krivda vsakega posameznika. To […]