Fakulteta za družbene vede


Interesno področje kulture in založništva

 • izzid letne študentske revije s prevodi in lastnimi znanstvenimi prispevki,
 • v sodelovanju z akademijami bi organizirali različne kulturne dogodke,
 • zagotavljanju popustov v raznih kulturnih ustanovah,
 • založniško dejavnost bi omogočili tudi manjšim samoorganiziranim študentskim skupinam ob ohranitvi že obstoječega fakultetnega časopisa Fdvejevec.

Interesno področje izobraževanja

 • realizacija participativnega proračuna,
 • realizacija demokratičnih skupščin,
 • zavzemanje za enakovredno obravnavo študentov in profesorjev pri kršitvah,
 • zavzemanje za demokratizacijo univerze (večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitaciji),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOU tablo na čim bolj vidnem mestu, kjer se bodo redno objavljale izključno informacije o delovanju ŠOU (projekti, razpisi, transakcijski izpiski, spremembe aktov,…),
 • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOFDV tablo, kjer se bomo redno objavljale informacije izključno o delu ŠOFDV, ki bodo obsegale prihajajoče dogodke in rezultate izvedbe tistih, ki so že pretekli,
 • ŠOVZ kot neformalna oblika izobraževanja (okrogle mize, predavanje za brezposelne, upokojence, ki bi jih vodili študentje in večji projekti, pri katerih bi sodelovali z drugimi fakultetami),
 • spodbujati realizacijo projektov brez pomoči društev,
 • potopisna predavanja v režiji naših študentov in profesorjev.

Interesno področje športa in turizma

 • na področju turizma bomo v kombinaciji s strokovnimi ekskurzijami pripravili oglede Ljubljane za študente na izmenjavi. Ogled mesta bi tako spremljala kratka predavanja na prostem,
 • organizacija redne športne rekreacije (redni termini košarke, nogometa, badmintona,…),
 • potopisna predavanja v režiji naših študentov in profesorjev.

Interesno področje mednarodnega sodelovanja

 • mednarodna konferenca,
 • povezovanje s tujimi študentskimi organizacijami,
 • krajše intenzivne mednarodne izmenjave,
 • strokovne ekskurzije (povezovanje tudi s tamkajšnjimi profesorji in študenti).
Deli članek
,