Fakulteta za elektrotehniko


  • realizacija participativnega proračuna,
  • realizacija demokratičnih skupščin,
  • zavzemanje za enakovredno obravnavo študentov in profesorjev pri kršitvah,
  • zavzemanje za demokratizacijo univerze (večja zastopanost študentov v senatu in upravnem odboru, študentski veto v upravnem odboru, zavezujoča študentska mnenja pri habilitaciji),
  • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOU tablo na čim bolj vidnem mestu, kjer se bodo redno objavljale izključno informacije o delovanju ŠOU (projekti, razpisi, transakcijski izpiski, spremembe aktov,…),
  • za boljšo pretočnost informacij in transparentnost delovanja je potrebno vzpostaviti ŠOFE tablo, kjer se bomo redno objavljale informacije izključno o delu ŠOFE, ki bodo obsegale prihajajoče dogodke in rezultate izvedbe tistih, ki so že pretekli.
Deli članek
,