Filozofska fakulteta


Na Filozofski fakulteti Iskra ne bo nastopila s samostojno kandidatno listo, bodo pa nekateri njeni člani kandidirali na Združeni listi študentskih društev (ZLŠD). Za ŠOVZ večinoma kandidirajo predstavniki oddelčnih študentskih društev, ki bodo nastopili z lastnimi programi za svoja interesna področja (ta na FF sovpadajo s posameznimi oddelki), skupni program pa se še pripravlja. Glavni namen takšne sestave kandidatov za ŠOVZ je predvsem poenostavljenje organizacije projektov z neposrednim predstavništvom članov društev, ki so najpogosteje tudi organizatorji dogodkov. Kljub temu pa ima Iskra na Filozofski fakulteti svoj lokalni program, ki ga bo v določeni meri skušala uresnčevati tudi znotraj ŠOFF v sodelovanju z vsemi izvoljenimi predstavniki interesnih področij.

Iskrin program za Filozofsko fakulteto:

 1. Študij in demokratizacija:
  • angažiranje proti zmanjševanju kontaktnih ur, nižanju standardov znanja in drugim oblikam padanja kvalitete študija,
  • boj proti slabšanju položaja zaposlenih na FF, zlasti prekarcev,
  • vzpostavitev in ohranitev stika s predstavniki Visokošolskega sindikata (VSS),
  • organizacija mesečnih fakultetnih skupščin o lokalni problematiki (izboljšave študijskih programov, prostorska vprašanja, vprašanja zaposlenih …) ali širših vprašanjih (Zakon o visokem šolstvu, bolonjska reforma …),
  • sodelovanje s ŠSFF pri vzpostavljanju oddelčnih skupščin,
  • okrepitev položaja študentov, prekarno zaposlenih pedagoških in nepedagoških delavcev pri fakultetnem odločanju (npr. povečanje njihovega deleža mest v UO),
  • pobuda za ločitev nekaterih funkcij (npr. senatorja in prodekana študenta).

 2. Transparentnost in informiranje:
  • vzpostavitev infokanala, kjer se obvešča o pomembnih dogajanjih na fakulteti in Univerzi, poroča s sej fakultetnih organov in organov ŠOU ter vabi na skupščine,
  • poročanje študentskih funkcionarjev o svojem delovanju na skupščinah in prek infokanala
   javna predstavitev kandidatov za študentske senatorje in prodekana študenta,
  • vzpostavitev ŠOU infotočke, kjer se bodo redno objavljale informacije o delovanju ŠOU in ŠOFF (razpisi, projekti, napovedi dogodkov, spremembe aktov …).

 3. Obštudijsko dogajanje:
  • organizacija izobraževalnih, kulturnih in drugih dogodkov (filmski večeri, predavanja, okrogle mize, debatni in literarni večeri …),
  • organizacija ekskurzij,
  • podpora organizaciji dogodkov v društvih in izven okvira društev,
  • poenostavitev dostopa do študentskega prostora: možnost izposoje prostora brez enotedenskega predhodnega prijavljanja, v kolikor bi bil prostor nezaseden.

 4. Društvena koordinacija in mednarodno povezovanje:
  • medsebojno povezovanje društev, organizacija skupnih dogodkov in ekskurzij,
  • poenostavljanje organizacije projektov z neposrednim predstavništvom članov društev v ŠOFF
  • navezava stikov s sorodnimi društvi v tujini,
  • pomoč pri organizaciji mednarodne konference o organizacijskem vprašanju
Deli članek
,