Govor ob predaji podpisov za ohranitev Zdravstvenega doma za študente pred Ministrstvom za zdravje


V študentskem društvu Iskra od Ministrstva za zdravje pričakujemo takojšnjo zaustavitev postopkov o pripojitvi ZDŠ k ZDL!

Ministrstvo za zdravje je odločitev o pripojitvi ZDŠ-ja k ZDL-ju sprejelo brez kakršnegakoli dialoga z deležniki, ki se jih njihove namere najbolj neposredno tičejo – zdravstvenih in ostalih delavcev/k v ZDŠ ter nas študentov/k Univerze v Ljubljani. Prav tako je bila sprememba 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki po novem onemogoča obstoj ZDŠ-ja kot samostojnega zavoda in zdravstveno oskrbo študentov/k nalaga ostalim zdravstvenim domovom, sprejeta mimo javne razprave!

Zato besedam ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, ki pravi, da se s pripojitvijo ZDŠ-ja k ZDL-ju za študente naj ne bi nič spremenilo, ampak bi bilo to za nas še boljše, preprosto ne verjamemo, saj nam niti zakonska podlaga tega več ne zagotavlja. Pripojitev je namreč sporna zaradi okrnitve zagotavljanja zanesljive in celostne zdravstvene oskrbe tako slovenskih kot tudi tujih študentov/k, zmanjšuje dostopnost celostne zdravstvene oskrbe in podaljšuje čakalne vrste ter bo vplivala tudi na obvezne sistematske preglede študentov/k, za katere je ZDŠ trenutno polno opremljen.

V javnosti do sedaj s strani Ministrstva za zdravje in MOL nismo slišali, kako bodo poskrbeli za to, da se za študente/ke ne bo nič spremenilo. Prav tako si ne znamo predstavljati, zakaj in kako bi bila pripojitev ZDŠ k ZDL za nas boljša. Bojda zaradi večje izbire zdravnikov – a kaj ko je jasno, da so ostali zdravstveni domovi po Ljubljani že tako ali tako preobremenjeni.

S strani Ministrstva za zdravje nismo slišali še nobenega prepričljivega argumenta, zakaj je kar naenkrat potrebno ZDŠ pripojiti k ZDL. Najbrž zato, ker dobri argumenti za takšno namero v resnici ne obstajajo, namesto argumentacije pa – poleg smešnih trditev, da je treba izenačiti (v slabem) zdravstveno oskrbo za študente po celi državi z znižanjem standarda na UL –  dobimo zahrbtno dogovarjanje mimo vednosti javnosti, prelaganje odgovornosti in manipulacije.

Ker je očitno zgodovinski spomin MZ omejen na trajanje posameznega mandata vlade, naj spomnimo, zakaj se je leta 1992 ZDŠ ločil od ZDL. Slednji namreč sredstev, ki jih je dobival za delovanje ZDŠ, nikoli ni v celoti prenakazal ZDŠ, temveč jih je zadrževal z izgovorom, da vsi študentje niso iz Ljubljane. Kdo nam bo v primeru pripojitve zagotovil, da se zgodba ne bo ponovila? Župan Zoran Janković zagotovo ne. 

Več kot 12 tisoč zbranih podpisov kaže na to, da si študentje želimo ohraniti ZDŠ v obstoječi obliki, 150 tisoč obiskov letno pa tudi jasno priča o pomenu ZDŠ. Zato ne pristajamo na netransparentno dogovarjanje MZ in MOL, ki se jim svojih potez ne zdi vredno resneje argumentirati, kaj šele, da bi bili pripravljeni opustiti idejo, ki bo imela negativen vpliv na zdravje in študij študentov/k. V kolikor MZ na današnjem sestanku ne bo predstavilo zadovoljivih rešitev nastale situacije in se bo pripojitev ZDŠ k ZDL še naprej predstavljala kot izvršeno dejstvo, bomo skupaj z drugimi akterji nadaljevali z bojem za ohranitev ZDŠ kot samostojnega zavoda, ki omogoča celostno zdravstveno oskrbo študentk in študentov. Nadaljnje akcije, ki morajo biti vpete v kontekst širših študentskih/družbenih bojev bodo zahtevale večji angažma študentstva in boljšo organiziranost s strani (uradnih in neuradnih) študentskih struktur/organizacij.

Od Ministrstva za zdravje zato zahtevamo, da:

  1. opustijo idejo o pripojitvi ZDŠ-ja k ZDL-ju in ZDŠ ohranijo kot samostojno pravno osebo;
  2. v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ponovno) uredijo pravno podlago za ZDŠ, ki študentom/kam zagotavlja celostno zdravstveno oskrbo v kraju študija;
  3. svoja sredstva namenijo v prenovo stavbe in zdravstvene opreme, ki bo študentom/kam še naprej zagotavljala hitro in kakovostno zdravstveno oskrbo;
  4. v ZDŠ-ju razširijo že obstoječ program z zaposlitvijo dodatnih kadrov;
  5. Svet ZDŠ preoblikujejo tako, da bomo imeli študenti in študentke tudi tam svojega predstavnika.

 

Deli članek
,