Iskra: Kdo smo, kako delujemo in zakaj?


Iskra je organizirano študentsko gibanje, ki se zavzema za progresivne družbene spremembe in se upira pritiskom in napadom na javno in vsem dostopno visoko šolstvo ter ostale pridobitve delavskih bojev.

Izviramo iz dogodkov, kot je bila zasedba Filozofske fakultete leta 2011, in gibanja Mi smo univerza. Iskra je poskus, da se boj tokrat zastavi veliko bolj premišljeno in organizirano. Za razliko od praks, ki so potekale prej, in gibanj, ki so delovala v tistem času, je bolj jasno organizirana, boj pa ni omejen zgolj na ulico ali na fakulteto in instuticije, temveč poteka na čim več možnih frontah.

Naša struktura je zasnovana tako, da lahko člani preko delovnih odborov, ki so osnovni gradnik organizacije, delujejo avtonomno na področju, ki jih zanima (pisanje prispevkov, oblikovanje, mednarodno sodelovanje, izobraževanje, programiranje, feminizem, okoljevarstvo ipd.), obenem pa je možno delo vseh delovnih odborov centralno koordinirati v sklopu različnih kampanj (recimo referendum za spremembo statuta ŠOU). Za polno članstvo je pogoj redna aktivnost v vsaj enem delovnem odboru, je pa možno sodelovati tudi kot podporni član ali članica. Velik poudarek dajemo tudi na izobraževanje, sami organiziramo predavanja in seminarje, na katerih so predvsem vsebine in pristopi, ki jih primankuje na univerzi, ki poskuša vsakega posameznika največkrat ukalupiti v ozke okvire svoje fakultete. Članice in člani Iskre prihajajo z večine fakultet ljubljanske univerze, zato ne primankuje raznolikosti v vsebini debat, ki se odvijajo.

Iskra deluje predvsem na študentskem področju, ker je večina članic in članov študentov, vendar se ne omejujemo na to področje in vedno analiziramo probleme v širšem kontekstu. Za uveljavitev sprememb je potrebno tako delovanje na ulici kot tudi skozi institucije. Omejitev na prvi teren lahko hitro privede do marginalizacije, institucije pa utegnejo posameznika zelo hitro posrkati vase in ga ukrotiti, zato je potrebno močno in organizirano gibanje, ki je sposobno preko institucij spreminjati družbeno realnost in hkrati zbujati zavest o nujnosti organiziranja med ljudmi.

21. in 22. oktobra bodo potekale študentske volitve v Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, kjer bomo kot Iskra kandidirali z listami na različnih fakultetah.

ŠOU vidimo predvsem kot orodje, ki ima izjemo velik potencial za organiziranje mladih, vendar je v obstoječi obliki z izjemo določenih neodvisnih delov (RŠ, Študentska svetovalnica, ipd.) valilnica novih skorumpiranih politikov. Da se to spremeni, je potrebno ŠOU radikalno reformirati, čemur je posvečen en del našega programa delovanja za naslednji dve leti. Glavne spremembe so: podreditev ŠOU zunanjemu nadzoru (KPK in Računsko sodišče), večja transparentnost (objava vseh transakcij na spletu) in vključenost študentov v odločanje (vpeljevanje elektronske in neposredne demokracije) ter boljše obveščanje o delovanju (info točke na fakultetah).

Le tako bo ŠOU lahko postal sredstvo v rokah študentov in bo začel opravljati to, kar v današnjem času študentje in vsi mladi nujno potrebujemo, to pa je povezovanje in organiziranje, saj lahko le dobro povezani in organizirani začnemo graditi varno in stabilno prihodnost!

Več o nas in celoten program si lahko preberete na naši spletni strani.

Deli članek