Izjava o kandidatu za predsednika ŠOU, 22. 11. 2016


Spoštovani!

Danes bo ob 17. uri na Študentskem kampusu potekala seja Študentskega zbora, na kateri bodo potekale predstavitve in volitve kandidatov za predsedstvo ŠOU v Ljubljani, za mesto predsednika pa kandidira Klemen Peran. Že nekaj časa opozarjamo in javnost seznanjamo s spornimi praksami in politično kulturo vodstvenih struktur ŠOU. Volitve predstavnikov v Študentski zbor pred enim mesecem in taktike, ki so jih skupine, ki sestavljajo “vlado študentske enotnosti” uporabljale za dosego svojih političnih ciljev, so zgolj zadnja izmed afer. Člani vodilnih skupin v študentski organizaciji so na fakultetah, kjer so njihove ekipe imele konkurenco, uporabljali skrajno nizkotne metode, od fizičnega in spolnega nadlegovanja, lažnivih osebnih diskreditacij v sklopu neuradne “antipropagande”, do poskusov umetnega ustvarjanja kršitev volilnih pravilnikov, katerih cilj je bila diskvalifikacija nasprotnih skupin. Same metode niso nič presenetljivo novega za politično kulturo študentskih političnih elit, a do letošnjega leta so se takšni incidenti dogajali bolj izolirano, sedaj pa so očitno prešli na raven uradnih in dogovorjenih strategij političnega boja.

V tej luči nam je še toliko bolj nesprejemljiva kandidatura Klemna Perana, bivšega predsednika DOS in člana SD za mesto predsednika ŠOU v Ljubljani. Spornih vidikov je nemalo. Če začnemo pri nedavno videni politični praksi, Peranu ni bilo izpod časti izvajati zgoraj omenjenih metod, umazano kampanjo na Filozofski fakulteti pa je celo koordiniral. Zadolžen je bil predvsem za neformalno skupino nadlegovalcev, urejal je tudi deljenje propagandnega materiala z lažnivimi osebnimi diskreditacijami pripadnikov nasprotnega tabora. Glede na javno dostopne izjave in intervjuje, kjer rad opleta z visokoletečimi izjavami o poštenem in transparentnem delovanju v interesu vseh, bi hitro lahko potegnili zaključek, da gre pri Peranu za hud manko samorefleksije, ali pa, kakor nadebudnim kariernim politikom njegovega kova rado pritiče, nizkotna dejanja hitro racionalizira kot nujnost za dosego kratkoročnih ciljev. Za vse trditve smo priložili tudi dokazni material.

Prav tako je, tudi iz vidika Študentske ustave (14. člen) in internih aktov ŠOU (93. člen poslovnika ŠZ), sporno Peranovo članstvo in delovanje v stranki Socialnih Demokratov (SD), kjer je po javno dostopnih podatkih leta 2014 kandidiral na mesto mestnega svetnika občine Maribor, v mestni četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci pa je v kvoti SD kot svetnik. Podoben vzorec lahko opazimo še pri nekaterih sedanjih in bivših študentskih funkcionarjih, denimo Bojanu Kurežu, bivšemu predsedniku podmladka SD na Ptuju, ki je zaposlitev nedavno dobil na Študentskem Kampusu. Peran si lahko sicer kot potencialni novopečeni študentski funkcionar obeta lepo prihodnost. Temu pričajo primeri nekdanjih študentskih funkcionarjev, ki danes zasedajo pozicije na državnih ministrstvih ali celo v kabinetu predsednika republike. Ob tem se razkrije vso hinavsko govoričenje vladajoče študentske elite s predsednikom ŠOS Klemnom Balančem na čelu ki je naši, nedavno v Državni zbor vloženi noveli o Zakonu o skupnosti študentov (ZSKUS) očitala, da gre za politično vmešavanje v avtonomnost študentskega organiziranja.

Iz do sedaj videnega lahko zaključimo, da gre pri Peranovi kandidaturi za vse prej kot delovanje v smeri interesov študentk/ov Univerze v Ljubljani. V skladju s politično prakso svojih predhodnikov in starejših kolegov iz skupin Modro za študente in Povezani, je na prvem mestu njegovo osebno povzpenjanje po karierni lestvici, študentsko organiziranje pa razume predvsem kot polje nabiranja osebne moči in vpliva. Kot tak se nam v Iskri zdi skrajno neprimeren za tako odgovorno funkcijo, skupine Modro za študente in Povezani pa pozivamo, da izmed 50.000 študentk in študentov UL najdejo kandidatko/a, ki ne bo v konfliktu s takšnim naborom etičnih in pravnih standardov. Verjamemo, da ne bodo rabili dolgo iskati.

Seja Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani na kateri bodo potekale volitve predsedstva bo danes, 22. novembra v čitalnici Študentskega kampusa na pivovarniški 6, ob 19. uri. Poslanke in poslanci opozicijskih skupin bodo na seji, kjer bo Peran javno prestavil svojo kandidaturo prikazali vse sporne točke le-te, k prisostvovanju zato vabimo vse medije in zainteresirano javnost.

Študentska Iskra
Ljubljana, 22. 11. 2016

 

Slikovno gradivo lahko najdete tukaj.

Deli članek
,